میزگرد "حکمرانی خوب در سیره علوی" با حضور صادقی و فاضل میبدی در قم

قم-ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقد پذیری و پاسخگویی حکومت به مردم گفت: یکی از آثار نظام پاسخگویی، سلامت نظام سیاسی است چرا که اگر پاسخگویی نباشد ایجاد فساد در قدرت اجتناب ناپذیر نخواهد بود.

محمود صادقی شامگاه پنجشنبه در سلسله نشست ها و سخنرانی های شورای اصلاح طلبان قم بیان کرد: شفافیت از معیارهای مهم کارآمدی نظام سیاسی است.

وی ابراز کرد: در سیره و سنت حکومت علوی مصادیق زیادی از نقد پذیری و مشورت خواهی عمومی مشاهده می شود.

صادقی با بیان اهمیت مساله شفافیت و شمول گرایی در نظام سیاسی گفت: حکومت باید برای تمام اقشار جامعه حق قائل بوده و حقوق اقلیت ها را نیز محترم بشمارد.

وی تصریح کرد: طبق سیره حکمرانی علوی یک حکومت آنقدر تقدس ندارد که یک شهروند به دلیل قداست آن از گرفتن حق خود محروم شود.

صادقی با اشاره به هدف ائمه اطهار(ع) از حکومت داری ابراز کرد: حکومت ابرازی برای بسط عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم می باشد.

وی ادامه داد: حاکم در این حکومت داری اسلامی امانت دار مردم بوده و مسلط بر جامعه نمی باشد.

صادقی گفت: مدار حکومت در رفتار و سیره امام علی(ع) بر مبنای قانون مداری می باشد و اینگونه نیست که تصمیم سازی به صورت یکطرفه باشد و هر چه حکومت می گوید مردم ملزم به اجرای آن باشد بلکه حقوق متقابل بین مردم و حاکمیت برقرار است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این سبک از حکومت داری هیچ فردی بر فرد دیگر ارجحیت و برتری ندارد.

وی یادآور شد: طبق قانون اساسی دولت اسلامی باید حقوق ابتدایی تمام مردم ایران را صرف نظر از دین و مذهب را به شرط اینکه علیه نظام دست به توطئه نزنند، محترم بدارد.

وی با اشاره به ویژگی حکمرانی علوی و رواداری اسلامی تصریح کرد: بسیاری از وجوه حکومت امام علی(ع) با شاخص های حکمرانی خوب در نظام های سیاسی نوین تطابق داشته و در بسیاری از موارد نیز وضعیت متعالی تری نسبت به قرن معاصر دارد.

توسعه پایدار ویژگی مهم حکمرانی خوب است

صادقی در ادامه اظهار داشت: توسعه پایدار در نظام حکمرانی خوب باید به گونه ای باشد که به پایداری اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی منتهی شود و تمام این برنامه ها با مشارکت مردمی انجام بگیرد.

وی بیان کرد: از اواخر دهه ۸۰ اصطلاح "حکمرانی خوب" به تدریج وارد ادبیات سیاسی اروپا شده است.

صادقی گفت: دستیابی به توسعه انسانی پایدار در این شکل از حکمرانی با تاکید بر از بین بردن فقر، رفاه پایدار، رشد و توانمندسازی زنان و غیره با رویکرد مشارکت آحاد مردم و شفافیت نظام حکمرانی دنبال می شود.

وی گفت: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی سه شاکله اصلی حکمرانی خوب می باشد.

صادقی گفت: در این سبک از حکمرانی علاوه بر دولت جامعه مدنی و بخش خصوصی، سمن ها، احزاب و تشکل ها در نظام حکمرانی و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها دخالت دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: برای حکمرانی خوب نسخه های مختلفی ارائه شده و همواره روند بروزرسانی آن و رفع عیب ها و اشکالات در حال می باشد.

وی تصریح کرد: چابک سازی، مدیریت کارآمد و اثرگذار از ویژگی های اصلی حکمرانی خوب در نظام های سیاسی نوین است.

صادقی اضافه کرد: در این شکل از حمکرانی عیب ها به صورت مستمر اصلاح شده و حاکمیت با حمایت از توسعه شوراهای محلی در روند تصمیم سازی ها از تمرکز قدرت جلوگیری می کند.

وی ابراز کرد: ورود سازمان های مدنی و غیر دولتی در روند تصمیم سازی از دیگر جنبه های نظام حمکرانی خوب می باشد.

وی با اشاره به شاخص های حمکرانی خوب گفت: اجماع محوری،مشارکت جویی، حاکمیت قانون، کارآمدی، مسئولیت پذیری، شفافیت، عدالت و شمول گرایی از شاخص های اصلی حکمرانی خوب است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عملکرد و کارایی دولتها امروز با شاخص های حکمرانی خوب مورد ارزیابی قرار می گیرد و کارآمدی دولت ها به صورت کمی مشخص می شود.

وی اضافه کرد: در این سبک از حمکرانی نهادهای نظامی و انتظامی دخالت زیادی در مساله امنیت نداشته و مشارکت مردم مانع از ایجاد جوهای غیرامنیتی می شود.

وی تصریح کرد: هدف عقلانی از حکومت در حکمرانی خوب، مدیریت مطلوب بین منابع و مصارف است که به توسعه انسانی پایدار انجامیده و فقر کاهش و اشتغال افزایش می یابد و به محیط زیست کمترین آسیب وارد می شود.

صادقی تاکید کرد: نظام حکمرانی خوب ممکن است با اشکال مختلف نظام های سیاسی تا حدودی تطابق داشته باشد و در قانون اساسی ایران بسیاری از شاخص های نظام حکمرانی خوب محترم شمرده شده است.

وی بیان کرد: اصل سوم قانون اساسی ایران از مصادیق مهم در به رسمیت شناختن شاخص های حکمرانی خوب  در جمهوری اسلامی می باشد.

تکثر قدرت مهمترین مانع فساد نظام سیاسی است

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز شیوه حکومت داری یک مقوله اجتماعی بوده و یک مقوله الهی و شرعی نیست، شیوه حکومت مساله ای است که به صورت کامل از عالم غیب منقطع شده است و برمبنای عرف و اقتضای جامعه تعیین می شود.

حجت الاسلام و المسلمین فاضل میبدی ابراز کرد: اگر امروز امام علی(ع) زنده بود در شیوه حکومت داری شیوه ای را در پیش می گرفت که متکی بر مبانی عقلانی و مطابق با الگوهای نظام های سیاسی باشد.

فاضل میبدی تصریح کرد: برای جلوگیری از فساد در مساله حکمرانی باید از تمرکز قدرت جلوگیری و تفکیک قوا به رسمیت شناخته شود.

وی اضافه کرد: شیوه حکومت داری در دنیای امروز بر مبنای تکثر قدرت است، به هر اندازه که قدرت تکثیر شود از فسادهای پیرامون آن کاسته می شود.

وی اظهار کرد: امروز باید به تعریف هایی که در رابطه با شاخص های حکومتداری مانند توسعه پایدار و محیط زیست به رسمیت شناخته شده استقبال شود و از غربی و شرقی کردن آنها خودداری شود.

فاضل میبدی با اشاره به مساله عمل به مفاهیم نوین حکمرانی عنوان کرد: باید همراه با این مفاهیم حرکت کنیم.

با اشاره به ویژگی حکمرانی علوی و رواداری بیان کرد: اعتقاد ما این است که ائمه پیشوایان دینی  مقتدای جامعه هستند.

وی اضافه کرد: در این رابطه دو دیدگاه در رابطه با الگو برداری از سیره ائمه اطهار وجود دارد، یک نگاه این است که تمام سیره و سنت ائمه دستور الهی بوده و این افراد اختیاری از خود نداشتند.

فاضل میبدی ادامه داد: اگر این معنا پذیرفته شود که ائمه مامور امر خدا باشند امکان اقتدا به آنها از بین برود چرا که مقتدا شدن فردی که اختیاری از خود نداشته باشند جای بحث دارد.

وی اظهار داشت: اگر دیدگاه به الگو بودن ائمه بر اساس مقتضای عقلی و رای گیری ها و مشورت ها در کار سیاسی جامعه باشد، این افراد به مقتدای کل بشر تبدیل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: پیشوایان دینی زمانی می توانند مقتدای جامعه باشند که در امور سیاسی و اجتماعی بر اساس امور عقلانی و تحلیل های بشری تصمیم گیری کنند.

فاضل میبدی ادامه داد: تاسی انقلاب اسلامی به روش حکمرانی علوی در صورتی قابل تطبیق است که در منشا قدرت، در روش حکومت داری و در غایت حکومت هماهنگ و مطابق باشند.

وی یاد آور شد: در این روش حکمرانی اگر هدف حکومت علوی بسط عدالت، دفاع از مظلوم، از بین بردن شکاف های اقتصادی و غیره باشد حکومت اسلامی هم باید به دنبال تحقق کامل آنها باشد.

وی ابراز کرد: اگر این سه مقوله در حکومت امیرالمومنین(ع) استخراج شد سوال مطرح می شود که آیا در دنیای امروز باید از هر سه این مفهوم در حکمرانی تبعیت کنیم یا امکان بسط و قبض در برخی از امور وجود دارد.

نقد حکومت باید به منفعت اکثریت باشد

فاضل میبدی در ادامه با اشاره به نقد قدرت در روش حکمرانی علوی عنوان کرد: خطبه شقشقیه نهج البلاغه سرشار از نقد قدرت خلفای ماضی است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: حکومت علوی مترقی ترین و عادل ترین حکومتی بوده که بشر آن را تجربه کرده است.

وی مساله رواداری در حکمرانی علوی را مورد توجه قرار داد و گفت: نفی برخورد با فرد مخالف و منتقد از ویژگی های مهم رواداری در حکمرانی علوی است.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: به رسمیت شناختن عقیده و آیین های فرد مخالف مهمترین مبحث در مساله رواداری می باشد.

فاضل میبدی ابراز کرد: در رواداری اسلامی باید تمام حقوقی که به مسلمانان در تمام جنبه های مدیریتی و جایگاه های سیاسی قائل هستیم به پیروان تمام آیین ها و عقیده ها باید تعمیم یابد.

وی تاکید کرد: در رواداری باید دو فرد مخالف به دنبال کشف حقیقت باشند و نه اثبات عقیده مطلوب خود، محترم شمردن عقیده فرد مخالف با به رسمیت شناختن آن تفاوت دارد./

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =