توانمندسازی جوامع روستایی راهکاری برای حفاظت منابع طبیعی

شاهرود - ایرنا - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای حفاظت از منابع طبیعی طرح‌های مختلفی اجرا می‌کند که توانمندسازی روستاییان یکی از مهم‌ترین آن‌ها است.

روستاییان با مراتع و جنگل ها ارتباط مستقیم و ناگزیری دارند، به هرمیزان اوضاع اقتصادی روستاییان دچار تزلزل یا کاستی شود، احتمال دست‌اندازی به مراتع و جنگل‌ها نیز افزایش می یابد.

 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در چند سال گذشته با درک درستی که از این موضوع داشته ، طرح های مختلفی را برای توانمند سازی روستاییان اجرا می کند.

  استفاده از ظرفیت ها و توانمندی روستاییان و ارتقای وضعیت معیشتی مردم یکی از محورهای فعالیت این سازمان است.

 اداره منابع طبیعی شاهرود در همین راستا کارگاهی برای فرآوری محصولات لبنی در روستای میغان این شهرستان با استفاده از استادان و متخصصان این حوزه برگزار کرد. 

 رییس اداره منابع طبیعی شاهرود روز چهارشنبه در این باره به ایرنا گفت: کارگاه آموزشی فرآوری محصولات لبنی با هدف توانمندسازی جوامع محلی در روستای میغان شاهرود آغاز شد.

  محمدرضا کشاورزیان افزود : امسال ۱۰۴ میلیارد ریال اعتبار طرح آبخیزداری برای شهرستان شاهرود تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه این تخصیص اعتبار برای آبخیزداری در پنج حوزه روستای ابر، تاش، دهملا ، ابرسج و میغان هزینه خواهد شد، تصریح کرد: اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی در ۲ حوزه روستای ابر و میغان آغاز شده است.

کشاورزیان با اشاره به اینکه در این طرح ها، مردم نیاز های خود را مطرح می کنند، اظهار داشت: در این راستا یکی از نیازهای مطرح شده، برگزاری کارگاه های آموزشی بود که در این خصوص موضوع کارگاه فرآوری محصولات لبنی در دستور کار قرار گرفت.

رییس اداره منابع طبیعی شاهرود، ادامه داد: این کارگاه با همکاری اداره امور عشایری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  و اداره منابع طبیعی برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۸۰ تن در این کارگاه آموزشی شرکت کردند، ابراز داشت: در این کارگاه از افراد مجرب مهدیشهر استفاده شد و در پایان این دوره از طرف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گواهینامه اعطا شد.

کشاورزیان افزود: روستای میغان در پروار دام هم تراز سنگسر سمنان است، اما در فرآوری محصولات لبنی ضعف هایی وجود داشت که با برگزاری این کارگاه ها رشد خواهد کرد.

به گفته وی بعد از توانمندسازی جوامع محلی، تشکل‌هایی بوجود آمده  از اداره منابع طبیعی رتبه می گیرند و با این رتبه می توانند در مناقصات دولت شرکت کرده و به این ترتیب کارها درون سپاری شده و مردم برای خود کار می کنند.

وسعت مراتع و عرصه های بیابانی شهرستان شاهرود به ترتیب حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار و ۲ میلیون ۳۰۰ هزار هکتار است.
از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد نواحی بیابان و خشک، ۳۸.۵ درصد مراتع، ۲ درصد اراضی کشاورزی و ۳.۶ درصد جنگل است.

اخبار مرتبط