۱۵ درصد از ۱۱۴ میلیارد ریال اعتبار بیابانزدایی سمنان تخصیص یافت

سمنان - ایرنا - رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: امسال از ۱۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات بیانزدایی در استان ۱۵ درصد تخصیص یافت.

علی ترابی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار عملیات بیابانزدایی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انجام می‌شود که تا کنون با توجه به میزان تخصیص اعتبارات اقدامات خوبی در زمینه بیابانزدایی انجام شده است.
رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بیان کرد: براساس ۱۵ درصد اعتبارات تخصیص یافته به استان سمنان، اقدامات بیابان‌زدایی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: به جز شهرستان مهدیشهر که مناطق بیابانی ندارد، در سراسر استان سمنان عملیات بیابانزدایی انجام می‌شود.

ترابی خاطرنشان کرد: در صورت تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدامات بیابانزدایی به صورت کامل در استان سمنان اجرا می‌شود.

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: نهال‌کاری، آبیاری و مراقبت، مدیریت‌ روان‌آب، بذرپاشی، ایجاد بادشکن و مدیریت قرق و چرا، از جمله اقدام های بیابانزدایی محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: بیشترین عملیات بیابانزدایی از محل صندوق توسعه ملی امسال در شهرستان میامی انجام شد و در سال گذشته به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار هیچ اقدامی در زمینه بیابانزدایی انجام نشد.

ترابی بیان کرد: امسال در وسعت ۲ هزار هکتار اجرای عملیات نهال‌کاری، آبیاری و مراقبت و در وسعت یک هزار هکتار مدیریت روان‌آب و بذرپاشی برنامه‌ریزی شده و در حال اجرا است.

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: مدیریت قرق و چرا در وسعت هفت‌هزار هکتار و ایجاد بادشکن زنده اطراف مزرعه‌ها با کاشت درخت در وسعت ۵۰ کیلومتر از دیگر برنامه‌های در دست اجرا در زمینه بیابانزدایی است.

از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد نواحی بیابانی و خشک، ۳۸.۵ درصد مرتع، ۲ درصد اراضی کشاورزی و ۳.۶ درصد جنگل است.

اخبار مرتبط