دیجیتالی شدن کتابخانه‌های کرمانشاه نیازمند برنامه‌ مناسب است

کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل دفتر امور اجتماعی‌ و فرهنگی استانداری کرمانشاه با تاکید براینکه باید برای توسعه فرهنگ کتابخوانی، بسترهای لازم ایجاد و ترویج شود، گفت: دیجیتالی‌شدن کتابخانه‌های کرمانشاه نیازمند برنامه‌ای مناسب است.

فریبرز نجفی مهر روز یکشنبه در سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، گفت: توسعه این فرهنگ در مراکز آموزشی و مدارس اهمیت ۲ چندان دارد.

وی نگاه غیرفرهنگی و بی توجهی به فرهنگ و توسعه کتابخوانی را عاملی برای شکست و یا موفقیت کم تر در امور فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: اگر جنبه توسعه فرهنگ جایگزین نگاه صرف تجاری به کتابخوانی شود بی شک در این مسیر موفق تر خواهیم بود.

نجفی مهر با تاکید براینکه برنامه ها برای توسعه فرهنگ کتابخوانی در دفتر این معاونت طراحی و تدوین شده، ادامه داد: خواهان همکاری همه دستگاه های اجرایی و حرکت در این مسیر هستیم.

وی با تاکید براینکه جامعه نیازمند آگاهی  و خواندن است، ادامه داد: توسعه فرهنگ کتابخوانی زمینه و بستری برای حرکت به سمت توسعه فرهنگی است.

در ادامه رییس اداره امور همکاری های اداره کل  کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به گزارش آماری از منابع و امور کتابخانه های عمومی استان پرداخت و تعداد کتاب های جذب شده اهدایی را به میزان ۲۱ هزار و ۶۶۱ نسخه عنوان کرد.

بهرامی نیا گفت: به میزان ۴۳ عنوان کتاب بومی از نویسندگان و ناشران معتبر استان کرمانشاه خریداری شده است که به تعداد ۲ هزار و ۱۵۰ نسخه است.

وی افزود: همچنین ۲۴۸ بسته شامل ۱۷۰ عنوان دریافت و ثبت نشریات است.

۸۷ باب کتابخانه عمومی نهادی در استان کرمانشاه هم اکنون وجود دارد.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا است.