چند طرح آبخیزداری و آبخوان‌داری در خفر کلنگ‌زنی شد

شیراز- ایرنا- کلنگ ساخت چند طرح آبخیزداری و آبخوان‌داری در شهرستان خفر شنبه ۲۱ دی ۹۸ به زمین زده شد.

سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم کلنگ‌زنی و عملیات احداث حوضچه کنترل سیلاب و آبخوان‌داری روستای فشان و اسماعیل‌آباد از توابع شهرستان خفر گفت: این طرح به طول ۷۰۰ متر و ۲ عدد سرریز، ۱۵۵ هزار و ۱۲۴ متر مکعب حجم آبگیری، ۲۷ متر مکعب بر ثانیه دبی، ۱۹۸۰  متر مکعب حجم عملیات سنگ و سیمان و ۱۱۲هزار و ۵۰۰ متر مکعب حجم عملیات خاکی ساخته خواهد شد.

خسرو شهبازی افزود: طرح بند سنگی ملاتی رسوب‌گیر روستای فشان نیز آغاز خواهد شد که از جمله ویژگی‌های این طرح، ۱۲۶ هزار و ۳۷۰ مترمکعب حجم آبگیری، ۷ متر ارتفاع بند، ۱۰ متر عرض سرریز ، ۱۶.۵ متر مکعب بر ثانیه دبی،۱۸۵۰ متر مکعب حجم عملیات سنگ و سیمان و ۵۰۰۰ متر مکعب حجم عملیات خاکی خواهد بود.

وی بیان کرد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای  این دو پروژه مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال برآورد شده است که پس از تامین اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور همچنین گفت: ساخت دو عدد بند سنگی ملاتی در روستای اسماعیل آباد شهرستان خفر نیز به زودی آغاز خواهد شد.

شهبازی با اشاره به ویژگی‌های این دو بند، عنوان کرد: ۲۱۶ هزار و ۶۹ مترمکعب حجم آبگیری ،۷ متر ارتفاع ، ۲۰ متر عرض سرریز ، ۲۷۹۶ مترمکعب حجم عملیات سنگ و سیمان مشخصات بند اول خواهد بود و بند دوم نیز با حجم آبگیری ۳۰ هزار و ۵۶۴ مترمکعب، ۷متر ارتفاع بند ، ۱۵متر عرض سرریز ،۲۹۹۳ مترمکعب حجم عملیات سنگ و سیمان ساخته می‌شود.

وی گفت: اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این دو بند مبلغ ۲۲ میلیارد و ۴ میلیون ریال برآورد شده است که پس از تامین اعتبار عملیات ساخت آنها آغاز خواهد شد.

شهبازی حفاظت خاک و کنترل فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز سد فیر، کنترل سیلاب و تغذیه آبخوان منطقه، جلوگیری از بروز خشکسالی و کمک به اقتصاد بهره برداران منطقه، و ترویج طرح های مشارکت مردمی در استان فارس از جمله اهداف ساخت این طرح‌ها عنوان کرد.

خفر از شهرستان های مرکزی استان فارس است.