گسترش عدالت آموزشی نخستین راهبرد آموزش و پرورش استثنایی است

تهران- ایرنا- رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ۱۰ استراتژی و راهبرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور را ترسیم و تبیین کرد و گفت: اولین راهبرد این سازمان، گسترش، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی است.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، سیدجواد حسینی در جلسه شورای برنامه ریزی، معاونان، مشاوران، روسای ادارات و مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور افزود: در این راستا شناسایی کامل جمعیت هدف، مداخله به هنگام و موثر در توسعه فرهنگ های توان بخشی، آموزش و پرورش برای کودکان و دانش آموزان و نیز بزرگسالان با نیازهای ویژه مورد تاکید قرار دارد.

حسینی دومین راهبرد و استراتژی مهم را برای فراگیرسازی آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه برشمرد، در این استراتژی حرکت از سمت رویکرد تفکیکی و جداسازی دانش آموزان با نیازهای ویژه به سمت آموزش و پرورش تلفیقی است که در نهایت باید تمرکز و گسترش فراگیرسازی با همه الزامات، آن را به عنوان یک استراتژی مهم مورد نظر و توجه و تمرکز قرار داد.
وی افزود: این موضوع به عدالت آموزشی، فراگیرسازی و به ویژه برای دانش آموزان با نیازهای ویژه کمک خواهد کرد و همچنین آماده سازی دانش آموزان با نیازهای ویژه و نیز دانش آموزان عادی برای زندگی در جامعه را بیشتر محقق خواهد ساخت.

وی استراتژی سوم را نگاه انطباقی، همسوسازانه و مناسب سازانه عنوان کرد و اظهار داشت: این موضوع بسیار مهم است. اگر قرار است فراگیر سازی با رویکرد عدالت آموزشی و آماده سازی زندگی اجتماعی فراهم آید، شرط آن مناسب سازی و مستندسازی نظام آموزش و پرورش در همه ابعاد آن با شرایط دانش آموزان با نیازهای ویژه است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: باید مناسب سازی در چندین بعد محقق شود. از جمله این موارد، مناسب سازی معلمان، دانش آموزان عادی، اولیاء، همسو سازی محتواها و کتب درسی، تکنولوژی و تجهیز و کالبد و محیط مدرسه است. بنابراین اگر فراگیر سازی با الزامات آن که مناسب سازی، مهمترین آن است، لحاظ شود؛‌ عدالت اجتماعی و به فعلیت رساندن استعدادهای دانش آموزان با نیازهای ویژه را شاهد خواهیم بود.

وی چهارمین سیاست و راهبرد سازمان را توسعه مشارکت ها در همه ابعاد آن دانست، در این راستا مشارکت درون سازمانی و برون سازمانی مورد نظر قرار خواهد گرفت. لذا باید در  ابعاد مشارکت، هم ارکان درون سازمانی و هم برون سازمانی درگیر شوند و هم در قلمرو مشارکت، مشارکت و قلمرو آن توسعه یابد.

حسینی همچنین ادامه داد: از حیث ابعاد مشارکت درون سازمانی، مشارکت معلمان، دانش آموزان، کارکنان و کارشناسان و پیش کسوتان و بازنشستگان و اولیاء دانش آموزان و از بعد مشارکت برون سازمانی، مشارکت دستگاه های دولتی، بخش عمومی، تشکل های مردمی و خیرین و به خصوص مجمع خیرین مدرسه ساز را زمینه سازی جذب مشارکت کنیم. همچنین، از حیث قلمرو مشارکت و توسعه آن، انواع مشارکت ها از حیث مالی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی را تدارک ببینیم.
وی تاکید کرد: مشارکت مدرسه سازی، مدرسه یاری، کلاس یاری، فن یاری، هنر یاری، ورزش یاری و تجهیزات توان بخشی یاری را باید  طراحی و به اجرا بگذاریم.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: پنجمین سیاست و راهبرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ، جامعه پذیری و اجتماعی شدن این سازمان است، این سیاست گر چه در پیوند کامل با توسعه مشارکت در سطح کلان، میانی و خرد مبتنی است، اما در عین حال اجتماعی شدن سازمان را می توان به عنوان یک سرفصل مستقل نیز مطرح کرد.

وی افزود: در این راستا اینکه مسائل سازمان را به نیاز تبدیل و  به جامعه منتقل کنیم و مسئله خود را  به مسئله جامعه به ویژه بخشی از  جامعه که می تواند همراه و مخاطب ما باشد، تبدیل کنیم، ناظر بر فرآیند اجتماعی شدن سازمان است. در این مسیر پیوست اطلاع رسانی، ایجاد سازمان شیشه ای و ارتباطات و تبادلات موثر با ابعاد و اضلاع جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی پیوند با صدا و سیما، خبرگزاری ها، برنامه های خاص و پرمخاطب تلویزیون و رادیو، تمرکز و توجه به موضوع مسئولیت اجتماعی در سازمان های دولتی و عمومی، ارتباط با انجمن های علمی، صنفی، تخصصی و خیریه ای اعم از تشکل های حامی یا همدرد و نیز استفاده از ظرفیت های مناسبتی در طول ایام سال، بهره مندی از شخصیت های علمی و مشاهیر و خیریه ای و نیز ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی را از جمله مواردی اجتماعی شدن سازمان عنوان کرد.

حسینی همچنین اظهار داشت: پیوند بین اهداف و استراتژی های سازمان با معلمان، دانش آموزان و اولیا و مدیران مدارس و قشرهایی از جامعه از طریق آسان سازی و نیز حرکت در مسیر روشن و شوق انگیز نیازها و کلید واژه سازی اهداف و استراتژی ها نیز باید در اجتماعی سازی و جامعه پذیری سازمان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: ششمین راهبرد سازمان بر تکریم ارباب رجوع، تمرکز بر حقوق شهروندی با روان سازی ارائه خدمات و فعالیت ها در بستر فناوری های نوین خواهد بود؛ در این راستا شعار راهبردی تردد امواج به جای تردد افراد باید مد نظر قرار گیرد که راه اندازی میز خدمت الکترونیکی گامی در این راستا خواهد بود.

حسینی افزود: هفتمین استراتژی و راهبرد ما در سال جدید ارتقای کیفیت و فراگیری آموزش در همه ابعاد آموزش و پرورش و توان بخشی خواهد بود. در عین حال تمرکز و توجه به توسعه آموزش های مهارتی، فنی و حرفه ای و تدوین و تصویب سند جامع راهبردی آموزش های فنی حرفه ای و توجه به آموزش همراه با تولید و پیوند محصولات دانش آموزان با نیاز های ویژه به جامعه و تجاری سازی آن و نیز توجه به مسائل ورزشی و برنامه های فوق برنامه و توسعه رشد هنر و بازی همراه با آموزش از محور های مورد توجه در راستای تحقق این استراتژی خواهد بود.

وی هشتمین نگاه راهبردی در برنامه ریزی ها تمرکز و توجه به ارتقای کمی و کیفی توانبخشی، توان خواهان و دانش آموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد که در این راستا توجه به جذب و ارتقای نیروی انسانی، فضا و تجهیزات باید در کانون توجه قرار گیرد.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاکید کرد: تجهیزات و وسایل توانبخشی جدید باید شناسایی و مدارس از این حیث نیاز سنجی و مورد آمایش سرزمینی قرار گیرند و سپس هم از حیث نیروی انسانی و هم تجهیز و وسایل توانبخشی برای جذب و تجهیز استفاده از اعتبارات دولتی و جذب مشارکت های اجتماعی تامین و مدارس و مراکز از این حیث تجهیز شوند.

حسینی در خصوص نهمین استراتژی و راهبرد سازمان گفت: استراتژی بعدی بر تمرکز زدایی و کاهش تمرکز سازمانی مبتنی خواهد بود. سازمان عریض و طویل و پهن پیکر آموزش و پرورش، سازمانی به شدت متعصب و متمرکز است. باید تلاش شود با تفویض اختیار به استان ها و شهرستان ها و به خصوص مدارس از دامن متعصب  و متمرکز این ابر سازمان، تمرکز زدایی و کاهش تمرکز در دستور عمل قرار گیرد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مدارس، مناطق و استان ها فقط از طریق مدیران و معلمان فهیم و با دانش اداره می شوند که باید نگاه عمودی از بالا به پایین را کاهش داد و با درک توانمندی های این قشر فهیم و زحمت کش قدرت انتخاب را به آنها واگذار کرد.

حسینی گفت: دهمین استراتژی سازمان نگاه دانش بنیاد به برنامه ها، رویه ها، نظام تصمیم گیری و مناسبت ها خواهد بود. باید تلاش کرد به سمت جامعه علم بنیاد حرکت کنیم که این هدف از مسیر آموزش و پرورش محقق می شود. بنابراین نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی در آموزش و پرورش و سازمان استثنایی باید مبتنی بر یافته ها بنیاد شود و هیچ تصمیمی بدون تحقیق امکان پذیر نیست. از این طریق ارتقا، بهره وری و کیفیت مطلوب در حوزه تعلیم و تربیت محقق می شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
    0 0
    سلام .هیچ استراتژی برای معلمان استثنایی ندارید در حالیکه بزرگترین سرمایه کار این بندگان خدا هستند .توجه معیشتی لطفا تورو خدا