۳ شهر فارس داوطلب اجرای برنامه ایمنی آب شدند

شیراز - ایرنا- معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان فارس گفت: برنامه ایمنی آب با هدف تضمین کیفیت آب شرب در سه شهر فسا ، نی ریز و سعادت شهر در سال جاری اجرا می‌شود، این برنامه توسط سازمان جهانی بهداشت تهیه و اجرای آن به کشورهای عضو توصیه شده است.

ایوب ملکوتی روز یکشنبه  اعلام کرد: در سال گذشته نیز  این طرح در شهر زرقان به صورت پایلوت اجرا شده  و در سال جاری ۳ شهر در اولویت اجرای طرح ایمنی آب دراستان فارس هستند .

وی ضمن تشریح این برنامه بیان داشت: برنامه ی ایمنی آب Water Safety plan ‪( WSP)‬ به عنوان مهمترین اقدام برای تضمین کیفیت آب شرب می باشد. این برنامه توسط سازمان جهانی بهداشت تهیه گردید و اجرای آن به کشورهای عضو توصیه شده است.

ملکوتی ادامه داد: رویکرد برنامه ایمنی آب بر اساس ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک بوده و تمام گام‌های تامین و توزیع آب شرب از حوضه‌ آبریز تا مصرف کننده را در بر می گیرد. با توجه به اهداف برنامه ایمنی آب آشامیدنی لازم است همه سازمان های مسئول و تاثیر گذار در کیفیت آب آشامیدنی مشارکت فعال داشته باشند.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان فارس با تاکید بر اینکه این برنامه آینده نگر است و رویکرد پیشگیرانه دارد گفت: اولین گام در برنامه ایمنی آب بر مبنای شناسایی همه تهدیداتی است که می تواند متوجه کیفیت آب شرب شود و در گام های بعدی به ترتیب الویت بندی تهدیدات بر اساس شدت پی آمد و احتمال بروز آن و تدارک اقدام های اصلاحی برای رفع تهدید و همچنین برنامه هایی برای اطمینان از عملکرد صحیح اقدام های اصلاحی پیش بینی شده است.

این مقام مسوول با بیان اینکه اجرای این برنامه در بخش منابع آب باید با محوریت دانشگاه های علوم پزشکی و در قالب یک کارگروه با حضور همه نهادهای ذینفع در حوضه ی آبریز انجام شود گفت: وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنایع، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان جنگل ها و مراتع و سایر نهادهایی که به نحوی در حوضه آبریز دارای اختیارات و وظایفی هستند دراجرای این برنامه مشارکت دارند .

ملکوتی در خصوص اجرای این برنامه در شهرهای استان فارس نیز اظهار داشت: شهر زرقان به عنوان پایلوت برنامه ایمنی آب انتخاب گردید و در سال ۹۷ توسط دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب فارس در فاز اول به اتمام رسید ،  در سال ۹۸ نیز برای شهرهای فسا ، نی ریز و سعادت شهر این برنامه آغاز شده است.

اخبار مرتبط