۲۵ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 8360078
T T
۰ نفر
رشد بهای نفت ثروت افراد درکشورهای حوزه خلیج فارس را ارتقابخشید # دبی، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/06/83 خارجی.اقتصادی.امارات.درآمد.نفت. براساس تازه ترین تحقیقات به عمل آمده ازسوی موسسه های مالی بین المللی بارشد بهای نفت ،ثروت افراد درکشورهای حوزه خلیج فارس به حدود 5/1 تریلیون دلار افزایش یافته است . گزارش امروز خبرنگارما به نقل ازمنابع خبری امارات حاکی است : نتایج این تحقیق در همایش بین المللی مالی اسلامی در ماه جاری در ترکیه ارایه می شود . براساس این تحقیق ، از مجموع درآمد حاصله در زمان حاضر 250 میلیارد دلار از رقم یادشده توسط موسسه های مالی اسلامی اداره می شود . همچنین حدود 400 میلیارد دلار نیز از رقم مذکور در اختیار موسسه های بین المللی قرار گرفته است . در این گزارش در مورد بقیه ثروت این افراد توضیح داده نشده است ،اما گفته می شود بقیه منابع در داخل کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه گذاری شده است . براساس این گزارش ،پیشترافزایش ثروت افراد در حوزه کشورهای خلیج فارس تا حد زیادی مبتنی بر حمایت مالی دولتهای این منطقه بود که برای احداث بیمارستان ،مدرسه و امور زیربنایی صرف می شد وبرعدم دریافت مالیات مستقیم متکی بود. فضای عمومی کشورهای حوزه خلیج فارس این امکان را فراهم می ساخت که ثروتها از داخل دریافت و درخارج بویژه غرب سرمایه گذاری شود. بنابراین گزارش ،اکنون شیوه گذشته تغییر یافته و سرمایه گذاران دراین کشورها معتقدند با توجه به افزایش فرصتها برای سرمایه گذاری در حوزه خلیج فارس ،ترجیح می دهند که در داخل کشورهای خود سرمایه گذاری کنند. خاورم/300
۰ نفر