۱۳ مرکز به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه کشور خدمات توانبخشی ارائه می‌دهد

سمنان- ایرنا- معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: ۱۳ مرکز مشاوره، راهنمایی و توانبخشی خانواده‌های دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به منظور تقویت خدمات رسانی به این دانش‌آموزان در کشور فعال است.

سید جواد حسینی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در حاشیه افتتاح مرکز راهنمایی، مشاوره و توانبخشی خانواده‌های دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در استان سمنان ابراز داشت: تاکنون ۱۲ مرکز مشاوره، راهنمایی و توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کشور وجود داشت و با افتتاح این مرکز در سمنان، تعداد این مراکز به ۱۳ مرکز رسیده است.

وی ادامه داد: ۱۱ مرکز مشاوره، راهنمایی و توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در کشور در مراحل تکمیلی برای دریافت مجوز راه‌اندازی قرار دارد.

وی بیان کرد: مراکز مشاوره، راهنمایی و توانبخشی  دانش‌آموزان با نیازهای ویژه توسط بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود و تعرفه حداقلی و ناچیز از مراجعه‌کنندگان دریافت می‌شود و به طور مثال تعرفه برای افراد دارای مشکل یادگیری ۵۰ هزار ریال است.

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور خاطرنشان کرد: تخصیص زمین، ساخت بنا و تجهیز مراکز راهنمایی، مشاوره و توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه برعهده اداره‌کل آموزش و پرورش استان‌ها است و سازمان آموزش و پرورش استثنایی وسایل توانبخشی را تامین می‌کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش به منظور افتتاح مرکز راهنمایی و مشاوره دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و شرکت در گردهمایی و تجلیل کارکنان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان به این استان سفر کرد.

مرکز راهنمایی و مشاوره دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در استان سمنان خدمات بازی درمانی، کار درمانی، گفتار درمانی و روان سنجی ارائه می دهد.

یک هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز با نیاز ویژه در استان سمنان مشغول به تحصیل هستند.

اخبار مرتبط