تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت است

تهران- ایرنا- نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس اصول قانون اساسی کشور تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت و حق مردم است.

به گزارش روز دوشنبه سازمان تأمین اجتماعی،  علی حیدری در همایش تأمین اجتماعی و حقوق شهروندی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد؛ اظهار داشت: تأمین اجتماعی در تحقق حقوق شهروندی در طول زندگی آدمی و شرایط متعددی که در ادوار مختلف تجربه می شود، بسیار حائز اهمیت است و نظام تأمین اجتماعی باید حداقل حقوق فردی و اجتماعی را برای همه آحاد جامعه فراهم کند.

وی با اشاره به وظایف دولت‌ها در توازن اجتماعی و اتخاذ سیاست‌های بازتوزیعی افزود: تأمین اجتماعی در اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی از تکالیف اساسی دولت محسوب می‌شود.

حیدری ادامه داد: در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز به صراحت در خصوص وظیفه دولت به منظور برقراری نظام تأمین اجتماعی با مشارکت بیمه شدگان تأکید شده است.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به نقش تأمین اجتماعی در تحکیم دموکراسی پرداخت و گفت: افراد برخوردار از تأمین اجتماعی مکفی می‌توانند به صورت اثرگذار در فرآیندهای دموکراتیک و انتخابات مشارکت کنند؛ در غیر این صورت رویکردهای پوپولیستی بر انتخابات حاکم می‌شود و کاریکاتوری از انتخابات و دموکراسی در جوامع شکل می‌گیرد.

حیدری با بیان اینکه تأمین اجتماعی را باید به عنوان حق مردم و تکلیف دولت به شمار آوریم نه لطف و مرحمت دولت به مردم، اظهار داشت: تفاوت این دو نوع نگاه اثرات خود را در مسائل گوناگون مربوط به تأمین اجتماعی نشان می‌دهد.

وی مداخله دولت‌ها در نظام تأمین اجتماعی را در تمامی جوامع بدیهی دانست و گفت: در آزادترین حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی نیز مداخله دولت‌ها در حوزه تأمین اجتماعی مجاز است. اجباری بودن مشارکت در طرح‌های تأمین اجتماعی در سطوح پایه از جمله مداخلات دولت است که افراد در سنین جوانی بایستی در طرح‌های تأمین اجتماعی مشارکت کنند تا در شرایط خاص و دوران سالمندی از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی در ادامه به موضوع تأمین اجتماعی در اسلام و ایران قبل از دوران مدرن اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی در اسلام و ایران نیز مصادیق زیادی دارد. حضرت محمد(ص) در کنار مسجدالنبی عمارت صفه را می‌سازد که خوراک، پوشاک و سرپناه را برای اقشار محروم جامعه فراهم می‌کند و در روایات و سیره ائمه معصومین نیز اشارات زیادی مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد.

حیدری همچنین با بیان این که در تاریخ ایران باستان و قبل از دوران مدرن مصادیق قابل توجهی در توزیع ریسک مشاهده می شود و نظام های متعددی در خانوارها برای حمایت و توزیع ریسک برقرار بوده است؛ افزود: در کتیبه داریوش نیز این مهم که کارگر و کارفرما بر هم ظلم روا نمی کنند، به عنوان افتخارات داریوش ذکر شده است.

وی با اشاره به الواح تخت جمشید نیز تصریح کرد: بر اساس این الواح کارگران خارجی نیز از حقوق و غرامت دستمزد برخوردار و در وقف‌نامه ربع رشیدی تبریز و همچنین ایلات بختیاری نظام تأمین اجتماعی برقرار بوده است.  

وی در ادامه به تشریح برخی از مکانیزم‌ها جهت برقراری نظام بیمه تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برای برقراری نظام بیمه اجتماعی ۲ روش مورد استفاده قرار می گیرد؛ بر اساس روش اول به افراد تحت پوشش فارغ از نوع مشارکت خدمات یکسان ارائه می شود و بر اساس روش دوم هر فرد متناسب با میزان مشارکت از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار است.

حیدری افزود: تنظیم مقررات و ضوابط نظام بیمه اجتماعی بر اساس هر یک از این دو روش از اقتضائات و عوارض مشخصی برخوردار و نظام بیمه‌ به طور متعارف در هر یک از جوامع با تلفیقی از این دو روش (متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی) توسعه می‌یابد.

وی با بیان این که روش سازمان تأمین اجتماعی کشور روش مزایای معین (Defined-Benefit) است و فارغ از میزان دریافت حق بیمه مزایا تضمین می‌شود، گفت: در برخی از کشورها روش مشارکت معین (Defined- Contribution) برقرار است و متناسب با حق بیمه و سود حاصل از ذخایر خدمت رسانی می شود.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: برای برقراری عدالت و انصاف در جامعه باید بهره برداری از مزایا همچون انفال و منابع طبیعی مساوات برقرار شود و همه آحاد جامعه به طور یکسان از آن برخوردار شوند؛ در کشور ایران متاسفانه ثروتمندان از یارانه پنهان بیشتری برخوردار هستند.

حیدری همچنین با تأکید بر این که در بخش بیمه‌ باید اصول محاسبات بیمه‌ای برقرار باشد و مزایا متناسب با میزان مشارکت تعریف شود، گفت: بر اساس مزیت اکتسابی به میزان کار و تلاش برخورداری صورت می گیرد.

به عقیده وی در خصوص محرمیت‌ها و فقر نیز که در معرض مخاطرات اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند نیز باید حداقل‌های زندگی توسط دولت تأمین شود.

این مقام مسئول با بیان این که تأمین اجتماعی در تقسیم بندی نظام حاکمیت ذیل موضوع رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، گفت: قلمرو رفاه اجتماعی علاوه بر تأمین اجتماعی زمینه های دیگری نظیر مسکن، آموزش و پرورش، اشتغال و بهداشت است.

حیدری با اشاره به این که نظام تأمین اجتماعی شامل سه حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای است، گفت: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در کشور ما یکی از سازمان‌های بیمه‌ای محسوب می شود و عنوان تأمین اجتماعی برای این سازمان یکی از عوامل ایجاد توقعات غیر بیمه‌ای است؛ این در حالی است که این سازمان قبل از سال ۱۳۵۴ تحت عنوان سازمان بیمه‌های اجتماعی شناخته می‌شد.

وی اظهار داشت: بر اساس شعارهای سازمان بین المللی کار توسعه اجتماعی بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی میسر نمی شود و تأمین اجتماعی زیرساخت و هدف توسعه است.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: برخورداری از تامین اجتماعی مشارکت در توسعه را افزایش می دهد؛ فرآیند گذار به توسعه با چتر ایمنی و تأمین اجتماعی را برقرار می کند و با دستیابی به توسعه نیز ارتقاء سطح رفاه و تأمین اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

شایسته شریعتمداری معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست عنوان کرد: همایش‌های گفتمان سازی و ترویج مفاهیم تأمین اجتماعی توسط معاونت فرهنگی این سازمان در دانشگاه‌ها با هدف معرفی نقش تأمین اجتماعی در توسعه پایدار و آشنایی بیشتر دانشجویان با مهم برگزار می شود.

علی‌اصغر سعیدی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در این همایش گفت: سازمان تأمین اجتماعی در دوره های متعدد بیشتر مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته است و این امر در حالی است که این سازمان در عرصه اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان این که در جوامع توسعه یافته نظام تأمین اجتماعی در هر کشور متفاوت است، افزود: نظام‌های تأمین اجتماعی با میزان تضاد طبقاتی جوامع مرتبط است و میزان مشارکت در تأمین اعتبارات طرح‌های تأمین اجتماعی حاصل چانه زنی و تضاد طبقاتی در جوامع متعدد است.

سعیدی همچنین آغاز برقراری طرح‌های تأمین اجتماعی در ایران را با دولت سازی همزمان عنوان کرد و گفت: با تقویت جنبش‌های کارگری در تاریخ معاصر توسعه نظام تأمین اجتماعی نیز محقق شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =