شانزدهمین جشنواره نقد کتاب با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

تهران-ایرنا - برگزیدگان شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب طی مراسمی با حضور نیکنام حسینی پور مدیر عامل موسسه خانه کتاب و شماری از مسئولان فرهنگی معرفی و تجلیل شدند.

هیئت داوران شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب برگزیدگان این جشنواره را به شرح زیر معرفی کرد.

کلیات

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شناخته شد:

« نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده»، مراد اسماعیلی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۲، اردیبهشت۱۳۹۷.

فلسفه، کلام و عرفان

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

آسیب­شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش»، محمدرضا ارشادی ­نیا، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

الف) قرآن و حدیث

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

بازخوانی نقادانه و واکاوی روایات عاشورایی کتاب الهدایة­الکبری خصیبی»، محسن رفعت و وحید شریفی گرم­دره، پژوهشنامة امامیه، ش۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.

ب) فقه و حقوق

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

«نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ابراهیم موسی ­زاده، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۵، مرداد ۱۳۹۷.

علوم اجتماعی

الف) علوم اجتماعی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه­ای بر جامعه ­شناسی شناخت»، فرهنگ ارشاد، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۱۲، اسفند ۱۳۹۷.

ب) علوم سیاسی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

روانکاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی لاکان و امرسیاسی»، علی­ اشرف نظری، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۶، شهریور ۱۳۹۷.

ج) ارتباطات

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

تولید علم انسانی قرآنی بدون التزام به قواعد تفسیر: نقد کتاب هم­شناسی فرهنگی...»، مصطفی همدانی، دین و سیاست فرهنگی، ش۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

زبان و زبان­شناسی

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

نقد و معرفی کتاب نظام انطباق در زبان تاتی»، جهاندوست سبزعلی ­پور، پژوهش ­های زبان­شناسی تطبیقی، ش۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.

ادبیات

الف) نقد ادبی

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

یادداشت­هایی درباره فردوسی و شاهنامه»، سجاد آیدنلو، آینه پژوهش، ش۱۶۹، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷.

ب) متون کهن 

در این حوزه یک اثر برگزیدهشناخته شد:

میل در چشم جهان بینش کشید: نورالعیون زرین دست و تصحیح آن»، گلپر نصری و یونس کرامتی، آینه میراث، ش۶۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

ادبیات داستانی

در این حوزه یک اثر شایستة تقدیر شناخته شد:

نقد فمنیستی بوم­گرای رمان جای خالی سلوچ»، بهزاد پورقریب، ادبیات پارسی معاصر، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.

تاریخ و جغرافیا

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی»، بهزاد کریمی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش ۱۰، دی ۱۳۹۷.

علوم و فنون

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفة ریاضیات»، حسن امینی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش۱، فروردین ۱۳۹۷.

کودک و نوجوان

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

درآمدی بر بوم­فمنیسم: مطالعة موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ»، مسیح ذکاوت، مطالعات ادبیات کودک، ش۱۸، پاییز و زمستان۱۳۹۷.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =