بهبود فضای کسب و کار با کمک همه دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد

کرمانشاه- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه گفت: دستگاه‌ها هر کدام وظایف مختلفی دارند اما هدف مشترک همه آنها دستیابی به توسعه همه جانبه است و اگر همه با همدلی و همنوایی کار کنند، چرخه اقتصادی استان رو به بهبود و حرکت خواهد رفت و کسب و کار نیز رونق می‌یابد.

هدایت حاتمی روز یکشنبه درجلسه کارگروه بهبود فضای کسب و کار که با هدف بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بهبود فضای کسب و کار برگزار شد؛ یکی از مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار در استان را عدم همنوایی اداری و مدیریتی دستگاه های اجرایی ذکر کرد و گفت: عامل مهم اقتصادی هر کشوری برای توسعه توجه به تولید استکه با سرمایه گذاری اتفاق می افتد. 

وی یکی از راهکارهای مطلوب برای بهبود فضای کسب و کار استان را جذب سرمایه گذار عنوان کرد و از اعضای کارگروه کسب و کار به عنوان بدنه کارشناسی اقتصادی خواست از کوچکترین فرصت ها برای جذب سرمایه و رونق تولید در راستای ایجاد اشتغال، انگیزه کار و توسعه اقتصادی استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه، بخشی از وضعیت بیکاری استان را نتیجه تصمیم اشتباه، کم کاری و سوء مدیریت عنوان کرد، گفت: اگر باهمدلی برای رفع مشکلات استان تمرکز کنیم و زمینه را برای حضور سرمایه گذاران با بهبود فضای کسب و کار فراهم کنیم و از سختگیری های بی مورد و معطل کردن امور مردم در بوروکراسی اداری پرهیز کنیم به طور قطع نتایج مطلوبی خواهیم گرفت.

 حاتمی با بیان اینکه ایجاد مدرسه کسب و کار می‌تواند به بحث مهارت اندوزی و ماهر شدن منابع انسانی استان کمک کند، گفت: باید از شیوه های مختلف بوِیژه از طریق صدا و سیما، انگیره مهارت اندوزی و کار را به جامعه تزریق و به عنوان یک فرهنگ و رفتار اجتماعی نهادینه شود.

وی در پایان پایش سرمایه گذاری به وسیله دستگاه های اجرایی را لازم دانست  و افزود: پایش سرمایه گذاری باعث می‌شود بدانیم وضعیت سرمایه‌گذاری استان به کجا می‌رود یا ما با برنامه‌ریزی آن را به کدام سمت ببریم که منجر به نتیجه گردد.

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل تابستان استان کرمانشاه را ۱۴.۷‬ درصد اعلام کرد که ۴.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت در ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا دارد.