عملیات زیستی در ۲۵۰ هکتار مراتع دامغان اجرا شد

سمنان- ایرنا- رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان گفت: عملیات کپه‌کاری در قالب طرح‌های زیستی در ۲۵۰ هکتار از مراتع زیرحوضه‌های آبخیز منطقه اگره و آستانه دامغان انجام شد.

علی اکبر عباسی راد روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ۲۵۰ هکتار از عرصه مراتع دانگاه اگره و آستانه با همیاری و مشارکت مردم محلی و گروه همیار طبیعت، زیر کشت عملیات اصلاحی کپه کاری قرار گرفت.
وی اضافه کرد: این عملیات زیستی، در مراتع زیر حوضه های آبخیز اگره و آستانه و از طریق انجام مناقصه، عقد قرارداد با پیمانکار و با به‌کارگیری افراد محلی و بومی به انجام رسید.
عباسی راد اظهار داشت: اعتبار اجرای این طرح یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بود که از محل اعتبارهای صندوق توسعه ملی سال ۹۸ هزینه شد.
وی تصریح کرد: گونه های مورد استفاده برای اصلاح این مراتع را اسپرس، فستوکا، آنغوزه، بادام کوهی، چاودار و درمنه دشتی تشکیل می دهد، چرا که استفاده از گونه های با ارزش بومی و تأمین بذر آن از پایه های محلی، ضمن کاهش هزینه های اجرا و وابستگی به بذرهای خارجی، درصد موفقیت را نیز افزایش می‌دهد.
عباسی راد بیان کرد: گونه های مورد کشت باید خوش خوراک، پرتولید، قادر به رقابت با گیاهان دیگر، قادر به خودترمیمی و حافظ خاک در مقابل فرسایش به ویژه در اراضی شیب دار باشد.
وی خاطرنشان کرد: عرصه مراتع به عنوان یکی از مهم ترین منابع اقتصادی به شمار می رود که تامین معیشت جمعیت قابل توجهی از کشاورزان و دامداران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته است.

عباسی راد با اشاره به لزوم انجام عملیات اصلاحی در مراتع، گفت: افزایش جمعیت در کشور به ویژه در سه دهه اخیر باعث فشار فزاینده بر منابع موجود شده است که این امر، عرصه مراتع را دچار آسیب و تخریب فراوان کرده است.
عباسی راد اضافه کرد: با توجه به تخریب و آسیب های وارده به مراتع، اجرای طرح های اصلاح و مدیریت مراتع به منظور حفظ منابع موجود و احیای عرصه های تخریب شده، ضروری به نظر می رسد.
وی افزود: کپه کاری یکی از روش های بذرکاری است که در آن بذر نباتات مرتعی مورد نظر در چاله های حفر شده با دست قرار گرفته و سپس با خاک پوشانده می شود تا بتواند از بارش ها برای جوانه زدن و نیز ادامه رشد استفاده کند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان با اشاره به لزوم انتخاب بذر مرتعی مناسب برای اجرای این طرح، خاطر نشان کرد: انتخاب گونه های سازگار با شرایط منطقه یکی از عوامل مهم موفقیت در این روش است.
بعد از انجام عملیات زیستی کپه کاری، منطقه اجرای این طرح به مدت ۲ سال قُرُق خواهد بود.
شهرستان دامغان دارای یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۹۲ هکتار اراضی ملی طبیعی است که تاکنون برای بیش از ۹۸ درصد از آن سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

اخبار مرتبط