نگاهی به برنامه بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو

تهران- ایرنا- برنامه رقابت‌های بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو در حالی اعلام شد که بیشترین مسابقات در طول یک روز در ۲۶ رشته و کمترین آنها در سه روز نخست بازی‌ها در ۲ رشته اختصاص دارد.

 در این رویداد که از سوم تا ۱۹ مردادماه سال ۹۹ در توکیو برگزار خواهد شد، ۱۱ هزار و ۹۰ ورزشکار در ۳۳ رشته ورزشی و ۳۳۹ ماده طی ۱۹ روز صف‌آرایی خواهند کرد که در پنجمین روز رسمی رقابت‌ها ورزشکاران در ۲۶ رشته مسابقه می‌دهند.

اما در ۲ روز پیش از افتتاحیه بازی‌ها ورزشکاران در ۲ رشته سافت‌بال و فوتبال به مصاف حریفان می‌روند که کمترین بازی‌ها در این روزها برگزار می‌شود.

بر این اساس در روزهای اول و دوم مرداد ماه و پیش از افتتاحیه ورزشکاران در این ۲ رشته شرکت می‌کنند و سوم مردادماه ۹۹ همزمان با افتتاحیه، رقابت‌ها در رشته‌های تیروکمان و قایقرانی روئینگ دنبال می‌شود.

برنامه رقابت‌های این بازی‌ها :

* ۲۵ جولای (۴ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- واترپلو- تیروکمان- بدمینتون- سافت‌بال- بسکتبال سه نفره- بوکس- دوچرخه‌سواری جاده- سوارکاری (درساژ)- شمشیربازی- فوتبال- ژیمناستیک- هندبال- هاکی- جودو- قایقرانی (روئینگ)- تیراندازی- تنیس روی میز- تنیس- تکواندو- والیبال ساحلی و سالنی - وزنه‌برداری.

* ۲۶ جولای (۵ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه- واترپلو - تیروکمان- بدمینتون- سافت‌بال- بسکتبال و بسکتبال سه نفره- بوکس- دوچرخه‌سواری جاده- سوارکاری (درساژ)- شمشیربازی- فوتبال- ژیمناستیک- هندبال- هاکی- جودو- قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی)- تیراندازی- تنیس روی میز- تنیس- تکواندو - والیبال ساحلی و سالنی- وزنه‌برداری- اسکیت- موج‌سواری.

* ۲۷ جولای (۶ مرداد۱۳۹۹)

شنا- شیرجه- واترپلو- تیروکمان- بدمینتون- سافت‌بال- بسکتبال و بسکتبال سه نفره- بوکس- دوچرخه‌سواری (کوهستان)- سوارکاری (درساژ)- شمشیربازی- ژیمناستیک - هندبال - هاکی - جودو- قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) - تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس- تکواندو - والیبال ساحلی و سالنی- وزنه برداری - اسکیت - موج سواری - راگبی - سه گانه.

* ۲۸ جولای (۷ مرداد ۱۳۹۹)

شنا - شیرجه - واترپلو- تیروکمان- بدمینتون - سافت بال - بسکتبال و بسکتبال سه نفره - بوکس - دوچرخه سواری (کوهستان)- سوارکاری (درساژ) - شمشیربازی - ژیمناستیک - هندبال - هاکی- جودو - قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) - تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس- تکواندو - والیبال ساحلی  و سالنی - وزنه برداری - موج سواری- راگبی- سه گانه - فوتبال.

* ۲۹ جولای (۸ مرداد ۱۳۹۹)

شنا - شیرجه - واترپلو- تیروکمان- بدمینتون- بیس بال- بسکتبال و بسکتبال سه نفره- بوکس- دوچرخه سواری (جاده)- سوارکاری (درساژ)-شمشیربازی- ژیمناستیک- هندبال- هاکی- جودو- قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی)- تیراندازی- تنیس روی میز- تنیس- والیبال ساحلی و سالنی- وزنه برداری- موج سواری- راگبی- فوتبال.

*۳۰ جولای (۹ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- واترپلو - تیروکمان- بدمینتون - بیس بال- بسکتبال - بوکس- دوچرخه سواری (BMX) - شمشیربازی - ژیمناستیک - هندبال - هاکی- جودو - قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی) - تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس - والیبال ساحلی  و سالنی - موج سواری - راگبی- گلف.

* ۳۱ جولای (۱۰ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو - تیروکمان- بدمینتون - بیس بال - بسکتبال - بوکس - دوچرخه سواری (BMX)- شمشیربازی- ژیمناستیک - هندبال- هاکی - جودو - قایقرانی (روئینگ، کانو و بادبانی)- تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس- والیبال ساحلی و سالنی - اسکیت - موج سواری - راگبی- گلف- فوتبال- دوومیدانی- سوارکاری.

* ۱ آگوست (۱۱ مرداد ۱۳۹۹)

شنا - شیرجه - واترپلو - تیروکمان - بدمینتون - بیس‌بال - بسکتبال -بوکس - دوچرخه سواری (BMX) - شمشیربازی - ژیمناستیک- هندبال- هاکی- جودو - قایقرانی ( بادبانی) - تیراندازی- تنیس- والیبال ساحلی  و سالنی- اسکیت- موج سواری- راگبی- گلف- فوتبال- دوومیدانی- سوارکاری- سه گانه - وزنه برداری.

* ۲ آگوست (۱۲ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو - بدمینتون- بیس بال - بسکتبال- بوکس- دوچرخه سواری (BMX)- شمشیربازی- ژیمناستیک- هندبال - هاکی - قایقرانی (بادبانی)- تیراندازی - تنیس روی میز - تنیس - والیبال ساحلی و سالنی - اسکیت - موج سواری - گلف- دوومیدانی - سوارکاری- وزنه برداری - کشتی.

* ۳ آگوست (۱۳ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو - بدمینتون - بیس بال- بسکتبال - ژیمناستیک- هندبال - هاکی- قایقرانی (بادبانی) - تیراندازی-تنیس روی میز- والیبال ساحلی و سالنی- اسکیت- دوومیدانی- سوارکاری - وزنه برداری- کشتی- قایقرانی (کانو)- فوتبال- دوچرخه سواری (پیست).

* ۴ آگوست (۱۴ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بیس بال- بسکتبال - ژیمناستیک- هندبال- هاکی- قایقرانی ( بادبانی)- تنیس روی میز- والیبال ساحلی و سالنی- اسکیت- دوومیدانی- سوارکاری- وزنه برداری- کشتی- قایقرانی (کانو)- فوتبال-دوچرخه سواری (پیست)- بوکس- سنگ‌نوردی.

* ۵ آگوست (۱۵ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بیس بال- بسکتبال - هندبال- هاکی- قایقرانی (بادبانی)- تنیس روی میز- والیبال ساحلی و سالنی- اسکیت- دوومیدانی- سوارکاری- وزنه برداری- کشتی- قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)- بوکس- سنگ‌نوردی- گلف- تیراندازی.

* ۶ آگوست (۱۶ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بیس بال- بسکتبال - هندبال- هاکی- تنیس روی میز- والیبال ساحلی و سالنی- اسکیت- دوومیدانی- کشتی- قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)- بوکس- سنگ‌نوردی- گلف- فوتبال- کاراته- پنجگانه مدرن.

* ۷ آگوست (۱۷ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بسکتبال - هندبال- هاکی- تنیس روی میز- والیبال ساحلی و سالنی- دوومیدانی- کشتی- قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)- بوکس- ژیمناستیک- سنگ‌نوردی- گلف- فوتبال- کاراته - پنجگانه مدرن.

* ۸ آگوست (۱۸ مرداد ۱۳۹۹)

شنا- شیرجه - واترپلو- بسکتبال - هندبال- والیبال ساحلی و سالنی- دوومیدانی- کشتی-قایقرانی (کانو)- دوچرخه سواری (پیست)- بوکس - ژیمناستیک- گلف- فوتبال- کاراته- پنجگانه مدرن- بیس‌بال.

* ۹ آگوست (۱۹ مرداد۱۳۹۹)

اختتامیه - واترپلو- بسکتبال - هندبال- والیبال سالنی- دوومیدانی- دوچرخه سواری (پیست)- بوکس - ژیمناستیک.

همچنین یک‌هزار و ۵۸ مدال شامل ۳۳۹ طلا، ۳۳۰  نقره و ۳۸۰ برنز بین قهرمانان رده‌های اول تا سوم توزیع خواهد شد. در عین حال ۴۲ ورزشگاه میزبان سی و دومین دوره بازی‌های المپیک است که ۹۰ درصد ورزشگاه‌ها آماده برگزاری این رویداد است.

دهکده ورزشکاران هم در زمین چمن مصنوعی و در مرکز شهر قرار دارد که برای نخستین بار در تاریخ المپیک، در مرکز شهر بنا شده است.

سرخط اخبار ورزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha