هفتمین کنفرانس ساماندهی آموزش عالی آغاز به کار کرد

تهران- ایرنا- هفتمین کنفرانس ساماندهی آموزش عالی با عنوان «سناریوهای پیش رو» با هدف نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش روز سه شنبه دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در ابتدای این کنفرانس گزارشی از اقدامات، فعالیت ها و سلسه همایش های برگزار شده توسط انجمن آموزش عالی از سال ۱۳۸۷ تاکنون ارائه و اظهار کرد: آموزش عالی موتور محرکه رشد اقتصادی کشور است و انتظار می رود سیستم های آموزشی، آموزش عالی و دانشگاه ها توسعه پیدا کنند و به سمت کیفیت گام بردارند که باید برای تحقق این امر سرمایه گذاری خوبی صورت پذیرد.

هفتمین کنفرانس ساماندهی آموزشی عالی با محورهای نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در ایران و مأموریت دانشگاه ها و زیر نظام ها، نقد و بررسی سند آمایش آموزش عالی، بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ساماندهی آموزش عالی، ساماندهی و توازن عرضه و تقاضا در سطوح ملی، منطقه ای و محلی با توجه به ظرفیت های جغرافیایی، نقد و بررسی رویکردهای تجمیع و ادغام واحد ها و مراکز، چالش های ساماندهی آموزشی عالی با تأکید بر نقش هیأت های امنا و استقلال دانشگاهی و مطالعات تطبیقی ساماندهی آموزش عالی در کشورهای مختلف در سالن اجتماعات دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی تهران آغاز به کار کرد.

رییس انجمن آموزش عالی ایران تصریح کرد: برای حرکت در مسیر تغییر و تحول آموزش عالی، باید ضمن بررسی، تفکر و ساماندهی مجدد، تجدید نظر و بازنگری هم صورت پذیرد که لزوم برگزاری این کنفرانس در راستای شناسایی مسیر درست، اصلاحات همه جانبه و بهره مندی از صاحب نظران و متخصصان  امر است تا یک پشتوانه علمی ایجاد و داده ها جمع آوری شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه بحث آموزش عالی جزء مسائل روز جامعه است و دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان یک زیر نظام اصلی با هدف مهارت محوری می تواند نقش موثری داشته باشد، تاکید کرد: حاصل این بحث ها باید راهکارهای اجرایی برای تصمیم گیران در وزارت علوم و نهادهایی که مسئول آموزش عالی کشور باشد و همچنین حرفه گرایی و مهارت سازی که یکی از چالش های آموزش عالی است، مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

رییس انجمن آموزش عالی ایران ساماندهی آموزش عالی را به معنای ارتقای کیفیت معرفی کرد و گفت: ساماندهی و بازنگری به معنی محدود کردن نیست؛ بلکه برای شناسایی مسیر درست، رشد و توسعه کمی و کیفی آموزش عالی کشور موثر است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =