جنبش دانشجویی پرچم برافراشته در مبارزه با ظلم و استکبارستیزی است

خرم‎آباد - ایرنا - دانشجو نماد حق طلبی، دفاع از آزادی‌های مشروع و حرکت در مسیر آرمان‌های والا و انسانی است که در مکان دانشگاه با کسب علم و آمیختن آن با مفاهیم عمیق و فطری، همیشه پرچمدار مبارزه با ظلم و استکبارستیزی بوده است.

به گزارش ایرنا، شانزدهم آذر نقطه عطفی در جنبش دانشجویی بود، جنبشی که خود را در درون نظام تعریف می کند و استقلال‌طلبی و آزادی خواهی، اعتقاد و باور به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، آزادی بیان و اندیشه و اجتماعات و اهتمام ویژه به نقد حکومت و حاکمیت و تساوی حقوق شهروندی، بخشی از هویت آن است.

حرکت استکبارستیزی در ایران از سال ۱۳۳۲ آغاز شد و اوج آن را در تسخیر لانه جاسوسی به تجلی رسید.

جامعه دانشگاهی و دانشجو همواره قشر نخبه وآگاه جامعه به شمار می روند و در عرصه های مختلف به عنوان وجوان آگاه و قشر مطالبه گر و روشنگر هدایت جامعه را برعهده دارند.

جنبش دانشجویی در حالی سرمایه  بزرگ ملی و انقلابی ملت ایران است که  رویکرد جنبش‌های دانشجویی قبل و بعد از وقوع انقلاب اسلامی تغییر کرده است.
اما  در تمام این سال‌ها ۱۶ آذر وجهه استکبارستیزی خود را نزد دانشجویان حفظ کرده است و در سالیان گذشته که استکبار فشار بیشتری به کشور وارد کرده است، چهره ضد استکباری دانشجویان نمود بیشتری داشته است.

در این راستا در میزگرد خبری ایرنا با موضوع نقش جنبش دانشجویی در تحولات جامعه با حضور معاونان و مدیران فرهنگی و تشکل های دانشجویی دانشگاه های لرستان و مسوول بسیج دانشجویی لرستان در این زمینه بررسی شد.

جنبش دانشجوی پس از انقلاب اسلامی نگاه الهی و مذهبی در فضای دانشجویی تجلی کرد

 مسئوول نشریات و تشکل های دانشجویی دانشگاه لرستان در این میزگرد خبری گفت: شکل گیری جنبش دانشجویی توام با ایجاد دانشگاه در ایران است از سال 1313 که دانشگاه تاسیس شد تا سال 1332 فضای دانشگاه متاثر از فضای دانشگاه های غربی است و نگاه ها بیشتر سکولار بود.

مهدی امید افزود: در مقطع بعدی دانشجوها با مکاتب فکری متفاوت آشنا می شوند و نگاه های گوناگون در دانشگاه شکل می گیرد و پس از کودتای 28 مرداد فضای جنبش دانشجوی به سمت مبارزه با استبداد و استعمار حرکت می کند و با شکل جامع تری تحت تاثیر افکار چپ و مارکسیستی اعتراضات خود را بیان می کنند.

وی اظهار داشت: پس از 1332 تا 1357 پارادیم عوض می شود و نگاه جنبش دانشجویی به سمت بحث های دینی و مذهبی می رود و با هدایت های امام خمینی (ره) بحث اصلاح طلبی دینی و پاسخی به نگاه اومانیستی و سکولاریستی بیان می شود.

امید ادامه داد: از این پس نگاه الهی در دانشگاه ها جایگزینی نگاه اومانیستی و انسانی می شود و جنبش دانشجویی در انقلاب و دفاع مقدس شرکت می کند.

وی با بیان اینکه پس از انقلاب فضای جنبش دانشجویی متاثر از گفتمان حاکم بر دولت ها می شود،  عنوان کرد: در این راستا چهار بخش نگاه ایدئولوژیک سنتی، تکنوکراتیک سازندگی، گفتمان بروکراتیک دموکراسی خواه، عدالتخواهی توده وار، اعتدال گرایی در حوزه جنبش دانشجویی ایجاد می شود.

جنبش دانشجویی پس از دفاع مقدس منفک از قدرت دولت ها نبوده است

مسوول نشریات و تشکل های دانشجویی دانشگاه لرستان همچنین گفت: از مقطع شهادت سه دانشجویی ایرانی در مبارزه با استکبار تا انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی  جنبش دانشجویی آرمان ها و اهدافی دارد و آرمان های حق طلبی و عدالتخواهی دنبال می شود و در دفاع مقدس به اوج می رسد.

امید افزود: جنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی آرمان ها به شعارهای دولت ها تقلیل یافته است و هر دولتی که حاکم بوده اگر حامی جنبش دانشجویی بوده مسیر ادامه داشته است و اگر دولت حمایت نکرده ، جنبش دانشجویی به لاک فرو رفته و فضای رکود را سپری کرده است.

وی اظهار داشت: غالب فعالیت های دانشجویان به سمت حمایت یا نقد دولت ها رفته و این امر در آرمان های مهم استکبار و استعمار ستیزی و مبارزه با ظلم و عدالت ستیزی تقیل داده است و حرکت به سمت نسخه ای که دولت ها پیچیده اند رفته است.

امید ادامه داد: در فضای جنبش دانشجویی نباید مفهوم غربی توسعه لحاظ شود و پارادیم ذهنی جنبش دانشجویی باید پیشرفت و حیات طیبه انسانی، الهی و بشری  جامعه بشری باشد.

وی عنوان کرد: ملت ایرانی نمی خواست در پارادیم غربی اومانسیتی، لیبراستی فضای فکری غربی امپریالیستی حیات داشته باشد و به دنبال حیات طیبه بود و جنبش دانشجویی باید به این سمت حرکت کند.

امید اضافه کرد: استقلال جنبش دانشجویی با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در فضای فکری معنوی جامعه محقق می شود و جنبش دانشجویی تا زمانیکه از قدرت دولتی منفک نشود به رسالت و اهداف و آرمان ها دست نخواهد یافت.

جنبش دانشجویی ایران باید به دنبال آرمان های مشترک در جامعه اسلامی باشد

مسوول نشریات و تشکل های دانشجویی دانشگاه لرستان گفت: برخلاف تنوع سلایق جنبش های دانشجویی در یک آرمان و اندیشه مشترک هستند و ما موظفیم که الگوی خود را حفظ کنیم و فارغ از نگاه های لیبرالیست، سوسیالیست و مارکسیست باشیم و باید به دنبال آرمان ها و اهداف مشترکمان باشیم و مبنای آن پیشرفت است.

وی با بیان اینکه جنبش دانشجویی به عنوان آرمان خواه و عدالت خواه باید این امر را بپذیرد، افزود: این مسیر مورد حمایت نظام و حاکمیت است و آرمان های جنبش دانشجویی آن مبارزه ظلم و ستم، فساد، رانتخواری و پیشرفت است.

وی اظهار داشت: جنبش دانشجویی از سال 32 آغاز شده و اوج آن در شهدای جهاد علمی مشاهده شده و این افراد آرمان و اهدافی داشتند و فارغ از هر نگاه سیاسی باید توسط جنبش دانشجویی دنبال شود.

امید تاکید کرد: جنبش دانشجویی باید از رادیکالیسم و از افراط در ابراز نظرات بپرهیزد و جامعه دانشجویی را به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و علمی آموزش دهدو منجر به ارتقای سطح بینش و آگاهی جامعه شود.

وی عنوان کرد: از طرفی مبرا شدن از نگاه دولت ها نیز ضروری است اگرچه جنبش حمایت های دولت ها را از دست می دهد اما آرمان های جنبش دانشجویی بسیار وزین و بلند است و نباید به دلیل حمایت دولت ها آن را تقلیل داد.

مسوول نشریات و تشکل های دانشجویی دانشگاه لرستان گفت: بزرگترین آسیب محیط دانشجویی فاصله از اهداف و آرمان های کلان ذیل انقلاب اسلامی است و این آسیبی است که شاید جنبش دانشجویی به سمت توسعه گرایانه پیگیری کند که ما را از سرمنزل مقصود دور می کند.

وی تاکید کرد: باید به سمت آرمان ها و اهدافی رفت که از سال 32 شهدای جنبش دانشجویی در این مسیر جان دادند و در نهایت به شهدای جهاد علمی رسیدیم که پیشرفت کشور و مقابله با اندیشه های غرب آرمان اصلی آنها بود.

پس از انقلاب اسلامی جنبش دانشجویی در ایران مستقل است

مسوول بسیج دانشجویی لرستان نیز در این میزگرد گفت: پس از سپری شدن دهه ی توده ای در دانشگاه ایران و ملی شدن صنعت نفت ، فضای تشکل های دانشگاهی تحت تاثیر حرکت از توده گرا به سمت ملی گرایی قرار گرفت.

میلاد شرفی با اشاره به اینکه  پس از کودتای 28 مرداد و در پی اعتراضات جنبش دانشجویی به سفر نیکسون به ایران سه دانشجو در دانشگاه تهران  به شهادت رسیدند، بیان کرد: حرکت جنبش دانشجویی عموما پس از انقلاب اسلامی جنبشی پیشرو بوده است و اوج حرکت در سال 58 و تسخیر لانه جاسوسی بود که شعار مرگ بر آمریکا کلید خورد و جنبش دانشجویی استکبار ستیزی را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: نقطه عطفی در 2 آذر سال 67 با دستور امام راحل و  تشکیل بسیج دانشجویی رقم خورد و جنبش دانشجویی زمانیکه فرزند زمانه خودش بوده موفق هم بوده و توانسته خدمتی به جامعه دانشگاه و انقلاب داشته باشد و هر زمانی پرچم جنبش به زیر سایه دولتمردان رفته است وامدار دولت ها شدند و به انحراف رفتند.

شرفی با بیان اینکه بسیج دانشجویی تفاوت هایی در حوزه جنبش دانشجویی ایجادکرده و در نقش محوری جنبش دانشجوی تعریف جدیدی از وظایف جنبش دانشجویی داشته است، ادامه داد: یکی از مهم جنبش دانشجویی حضور در عرصه های مهم کشوری است.

وی عنوان کرد: پس از دهه 60 سه دهه پیش روی جنبش دانشجویی بوده و در این راستا این جنبش به ویژه بسیج دانشجویی کارنامه درخشانی دارد چراکه در دهه 70 پرچم عدالتخواهی را برداشت و در دهه های 80 و90 به همین گونه بوده است.

شرفی گفت: جنبش دانشجویی در مسایل سیاسی و کلان کشور حضور مستمر و مستقل دارد به خصوص  هر زمانی که  دولت ها اجازه دادند و فضای جنبش های دانشجویی را با محدودیت مواجه نکردند.

مسوول بسیج دانشجویی افزود: جنبش دانشجویی بایدبه گونه ای عمل کندکه  مسیر دانشگاه های نظام اسلامی به سمت حل مسئله ای از نظام اسلامی باشددر حالیکه سالیانه چند صد هزار پایان نامه دفاع می شود و حل مسئله ای را جلو نمی برد.

وی اظهار داشت: امروز رویکرد دانشگاه ها باید به سمت تعریف نظام مسایل در تمامی سطوح و حتی فراملی در زمینه های مختلف باشد و این وظیفه جنبش دانشجویی است.

جنبش دانشجویی زبان انقلاب است

مسوول بسیج دانشجویی لرستان همچنین گفت: در حوزه سیاسی دانشجو باید استقلال خود را حفظ کند و نظام انقلابی و ایدئولوژی انقلابی مانیفست است.

وی با بیان اینکه بسیج دانشجویی به دلیل ممانعت از انحراف بسیج دانشجویی ایجادشد، افزود: جنبش دانشجویی کاتالیزور بین گفتمان انقلاب و مردم است و هرزمانی مسوولان از این گفتمان فاصله گرفتند دانشجویان وارد عرصه شدند.

شرفی ادامه داد: بیشترین نقد به دولت ها را دانشجوها و جنبش دانشجویی دارند و دولت ها نمایی واقعی از حرکت ایدئولوژی ها هستند و جنبش دانشجویی با استقلال بالایی نسبت به دولت ها حرکت می کنند.

وی عنوان کرد: بسیاری از چالش های دانشجویی با بدنه دانشگاه ها به دلیل مجازشدن نقد در فضاهای گفتمانی دانشگاه ها بوده  و هر زمانی دانشجو از آن مسیر خارج شود به انحراف رفته است.

شرفی گفت: باید ها و نباید ها و هنجارهای برای جنبش دانشجویی وجود دارد و استقلال لازم است.

وی افزود: سیاسی بودن با سیاسی بازی کاملا متفاوت است و جنبش دانشجویی علمدار مسایل سیاسی در درون دانشگاه است و از طرفی برخی سیاست مداران تلاش به تزریق گفتمان خودشان به درون دانشگاه هستند و در برخی موارد موفق بودند و این همان جایی است که جنبش دانشجویی به خلاف رفته است.

شرفی ادامه داد: در دهه هفتاد فتنه 78 توسط برخی تشکل ها کلید خورد و انتخاب نادرست آنها را اسیر گفتمان لیبرال دموکراسی کرد اما بازگشت هم توسط جنبش دانشجویی محقق شد و پیشرو در این قضیه بسیج دانشجویی بود و از طرفی بیشترین چالش و فضای گفتمانی بین مباحث ایدئولوژیک در میان جنبش دانشجویی رخ داده است.

وی عنوان کرد: اگر جنبش دانشجویی به دولتی نقد دارد ویا از دولتی حمایت می کند به دلیل قرار گرفتن در مسیر تفکر دانشجویی است.

شرفی گفت: هر زمانی دولت ها در مسیر انقلاب حرکت کردندجنبش دانشجویی به ویژه بسیج دانشجویی از دولت ها حمایت کرده و زمانیکه دولت ها از این مسیرخارج شدندجنبش دانشجویی بیشترین نقد را داشته است.

وی اضافه کرد: مسئله هسته ای در سه دولت مسئله مهمی بوده است و عملکرد جنبش دانشجویی بیانگر استقلال خواهی جنبش است و نقدها و حمایت های زیادی رخ داده است.

مسوول بسیج دانشجویی لرستان گفت: ایجاد برنامه های مطالبه گری و منتقدانه مانند دکتر سلام به دلیل انتقاد جنبش دانشجویی از دولت بود و مهمترین رخداد طنز سیاسی در بعد از انقلاب بوده است.

شرفی عنوان کرد: جنبش دانشجویی در قبل از انقلاب به مانند امروز وجود نداشته است و حرکت های قبل از انقلاب خودجوش و استقلال خواه بوده و امروز جنبش دانشجویی دارای اهداف و مسیر است گرچه برخی دولت ها تلاش در محدودیت جنبش دانشجویی داشتند.

وی با بیان اینکه  در برخی دولت ها همان جنبش دانشجویی حامی در زمان دیگری منتقد دولت بوده است، اظهار داشت: خیلی از دولت ها به دنبال همراه کردن جنبش دانشجویی با مسیر خود بوده اند و اکنون نیز نقد پذیرش نمی شود.

آرمان انقلاب، آرمان جنبش دانشجویی است

مسوول بسیج دانشجویی گفت: جنبش دانشجویی باید حرکت و تحرک داشته باشد و خودش را اثبات کند و باید به دنبال مطالبات سیاسی تنها نباشد و آرمان های انقلاب را پیگیری کند.

وی افزود: کارکردهای علمی جنبش دانشجویی باید مشخص باشد و متاسفانه خیلی از جنبش های دانشجویی وارد این مسیر نشده اند.

شرفی بر لزوم برگزاری همایش های علمی تاکید کرد و  ادامه داد: این حرکت جنبشی باید به مباحث علمی دانشگاه برسد تا جنبش دانشجویی از خط اصیل خود منحرف نشود و شعار مرگ بر آمریکا استقلال طلبی و خودکفایی تفسیر شود.

وی عنوان کرد: امروز وظیفه اصلی دانشجو تولید علم است چراکه امروز علم یکی از موارد بسیار انحصاری در دولت ها است و بیش از چرخه فناوری امروز علم در انحصار دولت های غربی است و باید این انحصارها شکسته شود.

وی اظهار داشت: 2 دهه مسئله اصلی جنبش دانشجویی و نقد جنبش دانشجویی در حوزه هسته ای که دانشمندان انحصار را شکستند اما مراقب بود که دانشمندان خانه نشین نشوند.

شرفی بیان کرد: جنبش دانشجویی هر زمان از مطالبات رهبری فاصله گرفت کم جنب و جوش شدند و مسیر اصلی را از دست دادند.

وی اظهار داشت: کرسی های آزاد فکری بهانه خوبی برای تحول در علوم انسانی می باشد و رویکرد جدیدی است که از استبداد علوم انسانی غربی جلوگیری می کند و حتی انها را به چالش می کشاند.

شرفی ادامه داد: دوستی های ایدئولوژیک در سطح دانشگاه ها باید ایجاد شود چراکه این دوستی ها قواره گفتمانی دانشگاه ها را بالا برده و سطح فکری و اعتقادی دانشجویان را بالا می برد.

شرفی با بیان اینکه  تراز جنبش دانشجویی باید گفتمان رهبری و خط اصیل انقلاب اسلامی است،اظهار داشت: این خط اصیل از تسخیر لانه جاسوسی آغاز شد و این یک ماه 13 ابان ماه تا 16 آذر ماه استکبار ستیزی است که حرکت و پرچم داری آن توسط جنبش دانشجویی انجام شده است.

وی افزود: تسخیر لانه جاسوسی به تعبیر امام خمینی (ره) انقلاب دوم تفسیر می شود و پر افتخارترین حرکت جنبش دانشجویی است.

هدف جنبش های دانشجویی پیشرفت و اصلاح نظام وقت بوده است

معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان نیز در این میزگرد گفت: روز دانشجو را باید به عنوان یک جنبش شناخت و خاستگاه های آن را تعریف کرد چون دانشجویان از متن جامعه بلند می شوند و جنبش دانشجویی جنبشی اجتماعی از قشر متوسط جامعه است.

حمید رضا مجتهدزاده افزود: زمانیکه اتفاقات 16 آذر 32 رخ داد و سه دانشجوی دانشگاه تهران به شهادت رسیدند استقلال طلبی و مخالفت با حضور بیگانان در مقدرات کشور اعلام شد.

وی اظهار داشت: بسیاری از مسوولان وقت دولت ها جنبش دانشجویی را مخالف دولت و برانداز تعریف کردند در صورتیکه جنبش های دانشجویی و دانشگاه ها در راستای براندازی و مخالفت با دولت ها گام برنداشتند و اولین هدف جنبش ها پیشرفت و اصلاح نظام وقت بوده است.

مجتهدزاده ادامه داد:دومین خاستگاه جنبش های دانشجویی بحث روشنگری است که آحاد مردم باید از اتفاقات کشور آگاه باشند و چه بهتر این روشنگری توسط جریان های دانشجویی و نخبگان هدایت و مدیریت شود.

وی عنوان کرد: ترویج فرهنگ نقد منصفانه و پاسخگویی صادقانه از دیگر خاستگاه های جنبش دانشجویی است و نظام برنامه ریزی در کشور را در فضای دانشجویی نقد م یکند و انتظار پاسخ صادقانه دارد.

مجتهدزاده گفت: حفظ تعادل نظام برنامه ریزی و فرآیند توسعه کشور مهمترین خاستگاه جنبش دانشجویی است و جریان دانشجویی به دنبال حفظ تعادل و بالانس به منظور سیستم برنامه ریزی و اجتماعی همه مراکز تصمیم گیری کشور است.

وی افزود: جریان دانشجویی خواهان تصمیم گیری پشت درهای بسته نیست و برنامه توسعه ای در میان تشکل ها باید مورد بحث و نقد قرار گیرد چرا که دانشگاه صاحب دیدگاه است.

معاون فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی لرستان با اشاره به اینکه برخی مخالف جنبش دانشجویی هستند و نمی خواهند این جریان در مسیر درست حرکت کند، عنوان کرد: هر زمان که جنبش از مسیر خارج شده است با ریشه یابی مشخص می شود که پای کسانیکه منافعی در خطر دارند، در میان است.

وی اظهار داشت: اکنون بیشترین فساد به دلیل نبود جریان دانشجویی و نخبگان در تدوین برنامه های کشور است.

رسالت دانشجویی متناسب با زمان تغییر یافته است

معاون فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان همچنین با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس دانشجویان جبهه ها را فرماندهی کردند، گفت: اکنون یکی از معضلات اساسی جامعه مشکلات اقتصادی است و دانشجوی امروزی با علم خود پایه های اقتصادی پایدار کشور را ایجاد می کند و پایه و اساس توسعه کشور علم است.

وی افزود: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری مسوولیت بزرگ دانشجویان تحلیل درست و بررسی کارشناسانه و ریشه یابی مسایل اساسی کشور  با حضور بانشاط در صحنه های علمی، سیاسی و اقتصادی است.

مجتهدزاده اظهار داشت: سرعت بخشیدن به چرخه های توسعه تکنولوژی کشور یکی از پایه های اقتصادی است  و دانشجو باید متناسب با نیازهای جامعه انعطاف داشته باشد و پایه و اساس عینیت بخشیدن  به آموزه های اسلامی و حقوق اساسی مردم و کارکردهای اجتماعی دانشجو است که با پتانسیل های خود می توان توسعه پایدار در جامعه را فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه دانشجو پیشتاز جامعه است، ادامه داد: باید با کار کرد ویژه خودش به تولید اشتغال فرهنگ و استقامت مقاومتی سرعت بخشد و در رساندن نظام اسلامی به اهداف عالی خود یعنی عدالتخواهی، استکبارستیزی و آرمان خواهی تلاش کند.

دانشجو محور توسعه و پیشرفت است

مجتهدزاده افزود:نخبه علمی،  پیشرو و خط مقدم جامعه دانشجو است  و یکی از رسالت های دانشجویان کارآفرین و اشتغالزایی و ایجادفرهنگ کارآفرینی است که جنبش دانشجویی باید در این راستا برنامه ریزی داشته باشد.

وی اظهار داشت: متاسفانه برنامه خاصی برای رسیدن دانشجو به خواسته هایش وجود ندارد و تمامی بحث ها بصورت کلیشه ای مطرح می شود.

وی بیان کرد: برنامه ریزی دانشجویان در دانشگاه های مختلف باید متفاوت باشد و برابر رسالت دانشگاه ها برای آنان برنامه ریزی شود چرا که مشکلات دانشجویان و آفات هر کدام از آنها متفاوت است.

مجتهدزاده اظهار داشت:به همین دلیل  راهکارها و کارکردهای پیش رو در این راستان چندان تاثیرگذار نبوده است.

معاون فرهنگی دانشگاه لرستان گفت: دانشجو از محورهای توسعه و پیشرفت در هر جامعه است و عدالت خواهی، رفع فساد، طرح فکرواندیشه ، اهتمام به اسلامی شدن دانشگاه و تولید علم  ازاولویت های فرهنگی، سیاسی علمی در دانشگاه ها است.

وی با بیان اینکه در این حرکت آفاتی نیز وجود دارد، افزود: با توجه به نقش دانشجو و دانشگاه  به عنوان گروه پیشتاز آسیب پذیر نیز خواهد بود و در معرض آزمون و خطا نیز قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: لازمه سلامت این جریان شناخت این آفات و پیدا کردن راه حلی برای از بین بردن این آفات است و بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری بیگانه پذیری، هویت ستزی ، حضور در اردوهای مختلف، ترویج موسیقی، تبلیغات بر ضد دین، دور شدن از آرمان ها و سطحی نگری، افتادن در دام گروه ها و احزاب ها از آفات محیط دانشجویی است.

مجتهد زاده ادامه داد: دچار شدن دانشجو به ابتذال و بی تفاوتی، توجه بیش از حد به زندگی مادی، نشناختن جریان های سیاسی، آسیب پذیری در برابر لغزش های فکری از بزرگترین مشکلات در جامعه دانشگاهی است.

بستر لازم برای فعالیت های فرهنگی در محیط دانشگاه ها

مدیر برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه لرستان نیز در این میزگرد گفت: جنبش دانشجویی خاستگاه های مختلفی در طول تاریخ به جامعه داده است اما نگاهی که باید به آن داشته باشیم رویکردهای کنونی و اقدامات پیش روی و عوامل ارتقای سطح فکری دانشجویان است.

امید سلیمانی افزود: دانشجو باید خارج از زمان فعالیت های درسی طبق سرفصل ها در قالب برنامه های فکری به بالندگی فکری برسند و به عنوان مدیران اینده در سطح جامعه باید تزریق شوند.

وی اظهار داشت:در وظایف دانشگاه ها باید بحث همه جانبه به موضوع تعریف راهکارها و رویکردها برای برنامه های دانشجویی باید تعریف شود.

وی ادامه داد: هدف دانشگاه ها ایجاد فضایی برای فعالیت های فرهنگی طبق قوانین وضوابط برای دانشجویان است و نقش های دانشجویی منجر به نقش آفرینی در فضای عمومی جامعه می شود و خاستگاه های جنبش های دانشجویی، تشکل ها و انجمن های علمی باید با نگاه همه جانبه در نظر بگیرد.

سلیمانی عنوان کرد: درخواست های دانشجویان برای انجمن های،کانون ها و تشکل های اسلامی توسط هیات های نظارت دانشگاه طبق قوانین بررسی و مصوبات لازم ارایه می شود و باید بر نوع تفکرات و نگاه بر مسایل برنامه ریزی شود.

وی اضافه کرد: در سالیان گذشته هیچ مخالفتی با برنامه های فرهنگی در دانشگاه لرستان نشده است و در نهایت برنامه سخنرانی به صورت مناظره برگزار شده است و بستر لازم برای فعالیت های فرهنگی در محیط دانشگاه ها فراهم است.

مدیر برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه لرستان گفت: بسیاری از موارد دانشگاه رویکرد برای حضور دانشجویان ارایه کرده است و برخی مسایل را مسوولان فرهنگی می توانند به منظور توجه دانشجویان به سمت برنامه های فرهنگی تقویت کنند.

وی افزود: در زمانیکه برنامه انتخاباتی و فعالیت های سیاسی در کشور وجود ندارد،مناظره ها، جلسات و کرسی های دانشجویی جنب و جوش و رنگ کمتری در سطح دانشگاه ها دارد.

سلیمانی ادامه داد: تعامل با دانشجویان و احترام متقابل بین دانشجویان و مسوولان در فضای فرهنگی و دانشجویی بسیار مهم است و زمانیکه مسوولان امر فرهنگی در این راستا گام برمی دارند برنامه های فرهنگی به لحاظ کمی وکیفی به وضعیت مطلوب نزدیک تر می شوند.

وی گفت: همه تشکل های و انجمن ها متاثر از این اصل مهم هستند و مدیران فرهنگی نباید به دنبال انجام رویکرد خودشان باشند بلکه باید فضایی ایجاد کنند که دانشجو ارزش دیدگاه ها و نظریات را درک کند.

سلیمانی اظهار داشت: در این راستا فضای مناسب دانشجویی در نظر دانشجویان ترسیم می شود و درک و پذیرش رویکردهای دانشجویان احساس یکی بودن و تعامل در دانشگاه ایجاد می کند و خاستگاه تفکرات دانشجویی خاستگاه مسولان و مدیران دانشگاهی است.

آموزش های فرهنگی در دانشگاه ها امیری جدایی ناپذیر از فعالیت و جنبش های  دانشجویی است

مدیربرنامه ریزی فرهنگی دانشگاه لرستان با تاکید بر لزوم نگاه همه جانبه در محیط های دانشجویی افزود:  با نگاه همه جانبه به مسایل در دانشگاه باید بستری فراهم شود که پذیرای همه اقشار و گروه ها باشیم.

وی اظهار داشت: در امر اولویت های فرهنگی سیاسی دانشگاه ها برای دانشجویان موضوع حائز اهمیت، آموزش های فرهنگی است که امور فرهنگی در دانشگاه ها باید ساختارمند و ضابطه مندباشد.

وی ادامه داد: مبحث آموزش های فرهنگی از اولویت های فرهنگی اجتماعی دانشجویان است و در این راستا  نشریات دانشجویی بعنوان برآیند این کار و دیدگاه ها دانشجویان جایگاه با اهمیتی دارد.

سلیمانی گفت: برای ساخته و پرداخته شدن ساختار دانشجو برای برنامه ریزی و ورود به جامعه در آینده ، رویکرهای محیط های فرهنگی در قالب نشریه به ارتقای سطح و بالندگی فکری و اجتماعی دانشجویان تاثیر گذار است.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی های فرهنگی دانشگاه بر زندگی و شخصیت دانشجویان تاثیر فراوانی دارد و اندوخته فرهنگی دانشگاهی برای ادامه مسیر زندگی بسیار مهم است و مبحث آموزش در اولویت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دانشگاه ها بسیار مهم است تا حدی که اینده دانشجویان را رقم می زند.

سلیمانی اظهار داشت: گفتمان دانشجویان در تشکل ها، کرسی ها، نقدها و مناظره ها  از برنامه های فرهنگی دانشگاه فاصله می گیرد که در این راستا کارگاه هایی برای هم افزایی و نگاه همه جانبه در دانشگاه لرستان برگزار شده است.

وی عنوان کرد: تفکر نقادانه و برخورد با این مسایل باید در دانشگاه ها آموزش داده شود و در زمان برگزاری مناظره ها اصول و ضوابط باید رعایت شود و تشکل و جنبش دانشجویی در بحث آموزش آنچه که برای ارتباط گیری و ارتباط دهی و تزریق دیدگاه ها و نگاه ها فرا گیرد.

سلیمانی با تاکید بر اینکه اکنون بستر برگزاری کرسی ها و تشکل ها در دانشگاه های لرستان فراهم است، اظهار داشت: در این راستا  در صورت  آموزش و تعامل با دانشجویان، دانشجو پذیرای فضای نقد پذیری و مشارکت حداکثری می شود.

وی ادامه داد: در این شرایط است که دانشجو متولیان امر فرهنگی را از خود می داند و در صورت ورود به خطوط قرمز، رویکرد نظام متولیان و اتحادیه ها را به راحتی کنار می گذارد.

سلیمانی اضافه کرد: با نگاه ویژه به کانون های فرهنگی هنری ، دانشگاه لرستان در یکسال گذشته کرسی های آزاد اندیشی برگزار کرده است.

مدیر برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی دانشگاه لرستان گفت: رفاه عمومی دانشجویان شامل مسایل معیشتی تنها نیست و دربرگیرنده تمام حوزه ها است و باید برای استفاده حداکثری از ظرفیت دانشجویی رفاه به بدنه دانشجویی و دانشگاهی تزریق شود.

وی افزود: اگر برای دانشجویان در محیط های دانشجویی رفاه عمومی ایجاد شود، بسیاری از آسیب های حرکت دانشجویی برطرف می شود و می توان حمایت همه جانبه از برنامه های فرهنگی داشت.

سلیمانی اظهار داشت: برنامه های فرهنگی در مرحله اجرا باید موفق باشند و جذب گروه های دانشجویی بررسی و آسیب شناسی شوند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =