سبک زندگی ایرانی اسلامی در کشور مورد توجه قرار گیرد

تهران - ایرنا - معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت: سبک زندگی از فرهنگ و متن جامعه گرفته می‌شود و نشان دهنده هویت افراد در جامعه است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش  محمد ذضا رسولی امروز سه شنبه در هفتمین نشست کرسی آزاد اندیشی‌های رسانه‌ای با موضوع رسانه مد و سبک زندگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اظهار کرد:سبک زندگی نشاندهنده هویت افراد در جامعه است

محمد رضا رسولی پوشاک مد و سبک زندگی را از موضوعات با اهمیت در جامعه شناسی ارتباطات توصیف کرد و افزود: پوشش، مد و سبک زندگی همچنین در مطالعات فرهنگ شناسی و ارتباطات نیز تعریف شده، سبک زندگی مجموعه‌ای از رفتار و نمود ظاهری است که به واسطه فرهنگ و فعل و انفعالات در متن جامعه رنگ می گیرد و خود را نمایان می کند.

معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی با بیان اینکه میان مد و سبک زندگی رابطه عمیقی وجود دارد، یادآورشد: سبک زندگی خوب یا بد، نشان دهنده شیوه رفتاری افراد جامعه است.

رسولی معتقد است که پرداختن به مد و در واقع ورود مد به سبک زندگی، جامعه مورد نظر را به یک جامعه مصرفی تبدیل می کند.

معاون دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی خاطرنشان کرد: کردار افراد جامعه با پرداختن به مد با مصرف گرایی شکل می گیرد.

رسولی به سه رویکرد سبک زندگی اشاره کرد و گفت: زیبا شناختی، کیفیت برتری و تجسم بخشی رویکردهای اصلی سبک زندگی است، در واقع کیفیت به برتری سبک اخلاقی می پردازد و تجسم بخشی برگرفته از مصرف تظاهری در یک جامعه است.

سبک زندگی ایرانی اسلامی در کشور مورد توجه قرار گیرد

حمید رضا یوسفی فر  در چرخه مد و لباس نشانه‌هایی در فضا به ذهن و روح می‌رسد که اگر به صورت تکراری نباشد، در واقع مد ساخته می شود.

وی افزود: رسانه ها در واقع یکی از ابزارهای کمک کننده به ترویج مد در جوامع صاحب مد هستند، رسانه ها به تسریع در تبلیغ مد کمک کرده و در نهایت شرکت‌های تولیدکننده نیز موظف هستند که از رسانه ها برای پیشبرد امور خود بهره گیرند.

دبیر کارگروه مد و لباس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه ماحصل مد و ترویج آن توسط رسانه، سبک زندگی است، یادآورشد: در این کشورها مد به صورتی خوشایند تداعی می شود، آنها سبک زندگی با مد را مصرفی نمی دانند و در واقع علاقه‌مندی است که در خود بوجود می آید.

یوسفی فر با اشاره به اینکه در سال های گذشته سبک زندگی در کشور به سمت ایرانی اسلامی پیش رفته است،  خاطرنشان کرد:  پس از پیروزی انقلاب اسلامی سبک زندگی اسلامی ایرانی مد نظر قرار گرفت و همچنین در سال ۸۵ قانون پوشش اسلامی ایرانی در مجلس به تصویب رسید که نیاز به بهتر شدن و بررسی بیشتر دارد.

وی افزود: پس از تصویب قانون پوشش اسلامی ایرانی کارگروهی تشکیل شد تا لباس طراحی و ایده پوشش پیشنهاد دهد، همچنیندر این زمینه تحقیقات نیز انجام می شود که عمده کارهای تحقیقاتی میدانی و حقیقی است، تحقیقات و پژوهش به دستور وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود.

سبک زندگی نشاندهنده هویت افراد در جامعه است

معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی یادآورشد: سبک زندگی از فرهنگ و متن جامعه گرفته می‌شود و نشان دهنده هویت افراد در جامعه است.

محمد رضا رسولی پوشاک مد و سبک زندگی را از موضوعات با اهمیت در جامعه شناسی ارتباطات توصیف کرد و افزود: پوشش، مد و سبک زندگی همچنین در مطالعات فرهنگ شناسی و ارتباطات نیز تعریف شده، سبک زندگی مجموعه‌ای از رفتار و نمود ظاهری است که به واسطه فرهنگ و فعل و انفعالات در متن جامعه رنگ می گیرد و خود را نمایان می کند.

معاون دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی با بیان اینکه میان مد و سبک زندگی رابطه عمیقی وجود دارد، یادآورشد: سبک زندگی خوب یا بد، نشان دهنده شیوه رفتاری افراد جامعه است.

رسولی معتقد است که پرداختن به مد و در واقع ورود مد به سبک زندگی، جامعه مورد نظر را به یک جامعه مصرفی تبدیل می کند.

معاون دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی خاطرنشان کرد: کردار افراد جامعه با پرداختن به مد با مصرف گرایی شکل می گیرد.

رسولی به سه رویکرد سبک زندگی اشاره کرد و گفت: زیبا شناختی، کیفیت برتری و تجسم بخشی رویکردهای اصلی سبک زندگی است، در واقع کیفیت به برتری سبک اخلاقی می پردازد و تجسم بخشی برگرفته از مصرف تظاهری در یک جامعه است.

کارگروه ساماندهی مد و لباس ظرفیت دانشگاه ها را بکار می‌گیرد

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی در این نشست گفت: این کارگروه از ظرفیت دانشگاه ها بهره مند می شود، در واقع هنر، تجربه و علم را با هم به کار گرفته است.

 سید مرضیه شفا پور اظهار کرد: کارگروه ساماندهی مد و لباس در سال ۸۵ قانونمند شد و در واقع دبیری این کارگروه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با کمک آموزش و پرورش قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر سال ها  پس از تصویب  قانون  پوشش اسلامی ایرانی کار خود را خوب انجام داده و به اهداف مصوبات کارگروه رسیده است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه این کارگروه نظم خاصی به عرضه مد ولباس داده است، عنوان کرد:  نزدیک به ۳۰۰ طراح درخانه های مد فعالیت می کنند و چرخه میان اقتصاد و صنعت را بکار انداخته اند.

به گفته شفاپور، طراحان مد و لباس بدون واسطه با صنعت ارتباط برقرار کرده و کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک کرده تا جشنواره ها به صورت بین المللی برگزار شود.

وی بخش عفاف و حجاب را رویکرد اصلی کارگروه  ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و یادآورشد: تلاش ما حرکت به سمت پوشش اسلامی ایرانی است، همچنین این کارگروه نشان شیما را برای یکپارچگی مدل اسلامی ایرانی انجام داده و در مجموع بیش از ۳۳ هزار  اثر تولید شده اما با توجه به آمارهای گرفته شده ضعف در طراحی لباس آقایان وجود دارد.

شفاپور خاطرنشان کرد: کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در مبارزه با کالای قاچاق و بی‌کیفیت خارجی نیز توانسته با برندهای ایرانی الگوسازی کند.

 افراد جامعه با برند لباس‌ها هویت خود را نشان می دهند

رئیس دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی هم به عنوان دیگر سخنران هفتمین نشست کرسی آزاد اندیشی‌های رسانه‌ای با موضوع رسانه مد و سبک زندگی در دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی گفت: در حال حاضر انسان ها با کشور، منطقه، شهر، خانه، ماشین و برند لباس ها هویت خود را معرفی و شناسایی می کنند.

 محمد علی خبری  اظهار کرد: هنر لباسی از ابتدایی ترین پدیده هایی است که از زمان تولد تا کنون همواره با انسان همراه بوده است.

وی افزود: لباس کارکردهای متفاوتی دارد، از پوشش گرفته تا نماد فرهنگ و در نهایت زیبا شناختی در مورد لباس صادق است.

این استاد هنر ادامه داد: نشانه های موجود در لباس ها در فرهنگ های مختلف جنبه های فردی و اجتماعی دارد و بواسطه هنر و آثار هنری است که می توان سبک زندگی مردمان گذشته و ملل مختلف را تشخیص داد.

هفتمین نشست کرسی آزاد اندیشی رسانه ای با عنوان رسانه، مد و سبک زندگی عصر سه شنبه در سالن غدیر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی برگزار شد.

در این نشست محمدعلی خبری رییس دانشکده هنر دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، حمید رضا یوسفی فر دبیر کارگروه مد و لباس اتحادیه پوشاک و مرضیه شفاپور دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشریح آخرین وضعیت و اقدامات بخش های مختلف در عرصه مد به سوالات حضار در این مورد نیز پاسخ دادند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =