تخصیص اولیه اعتبار قانون حمایت از حقوق معلولان آغاز شد

تهران-ایرنا- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تخصیص اولیه اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با پیگیری های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اهتمام سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وحید قبادی دانا روز شنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت در سازمان بهزیستی افزود: تخصیص اولیه اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای مهر ماه و آبان ماه و هر ماه ۸۹ میلیارد تومان تخصیص داده شد.

وی خاطرنشان کرد: چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در اجرای ماده های ۷ و ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (مواد مربوط به پرداخت حق پرستاری و پرداخت کمک هزینه معیشت به میزان حداقل دستمزد سالانه)، اقدامات عملی صورت گرفت؛ طی هفته گذشته مبلغ حق پرستاری معلولان دارای ضایعه نخاعی دو و نیم برابر افزایش یافت.

قبادی دانا تصریح کرد: مبلغ حق پرستاری معلولان دارای ضایعه نخاعی ۲۰۰ هزار تومان بود که به ۵۵۴ هزار تومان افزایش یافت و روی کارت ۲۶ هزار نفر معلول دارای ضایعه نخاعی واریز شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: با اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اقدامات عملی صورت گرفت؛ برای اجرای آن به هشت هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ داشتیم اما بودجه ای که به آن اختصاص یافت، ۲۹۱ میلیارد تومان بود.

قبادی دانا خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، معلولان دارای معلولیت شدید و نیازمند بدون شغل باید حداقل حقوق مصوب هر سال را دریافت کنند؛ مخیر بودیم با توجه به بودجه آن را شروع کنیم یا مغفول باقی بگذاریم که مقرر شد کار را آغاز کنیم.

وی ادامه داد: افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و معلولان در دهک های درآمدی ۱ ، ۲ و ۳ شناسایی شدند و ۱۹۱ هزار خانوار از آنها تحت پوشش قرار گرفتند و هر سه ماه یک بار بر اساس بعد خانوار ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۸۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد که این مبلغ برای مهر، آبان و آذر ماه روی کارت آنان شارژ شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اسفند ۹۶ در مجلس مصوب و در هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۷ از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. 
قبادی دانا گفت: تمام اهتمام سازمان بهزیستی کشور از زمان ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برای اجرای آن بوده است‌. یکی از مشکلاتی که بارها آن را گوشزد کردیم، تخصیص ناکافی برای اجرای قانون بود.

پرداخت مبلغ یارانه مراکز نگهداری

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برای مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت پیش بینی های لازم انجام و مقرر شده مبلغ یارانه آنها بر اساس هزینه تمام شده پرداخت شود. طبق مصوبه هیات وزیران برای مراکز نگهداری شبانه روزی برای هر فرد دارای معلولیت جسمی و ذهنی و سالمند این مبلغ پرداخت می شود.

قبادی دانا افزود: ۴۷ هزار فرد دارای معلولیت جسمی، ذهنی و سالمند در مراکز سراسر کشور نگهداری می شوند که تا دی ماه سال گذشته، مبلغ یارانه آنها ۶۴۰ هزار تومان بود و در انتهای سال ۹۷ به ۷۷۰ هزار تومان رسید و از آبان ماه امسال به ۹۲۰ هزار تومان افزایش یافت؛ این مبلغ برای افراد مجهول الهویه و فاقد سرپرست موثر به یک میلیون و ۴۰ هزار تومان می رسد که امروز شنبه نهم آذرماه به حساب مراکز نگهداری واریز خواهد شد. این مبلغ گام خوبی برای کمک به مراکز غیردولتی و موسسات خیریه است.

وی یادآور شد: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فرد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی هستند که ۱۳ درصد آنها دارای معلولیت های مربوط به ناشنوایی و کم شنوایی، ۱۱ درصد معلولیت کم بینایی و نابینایی، ۳۹ درصد معلولیت های جسمی و حرکتی، ۲۴ درصد معلولیت ذهنی، پنج درصد معلولیت های مربوط به صوت و گفتار و هشت درصد دارای اختلالات روانی مزمن هستند.

پرداخت یارانه مراقبت در منزل و توانبخشی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این افراد نیازمند توانبخشی و آماده سازی برای حضور در جامعه هستند و هدف بهزیستی فراهم کردن شرایط برای زندگی مستقل همراه شان و کرامت و مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است و بر این اساس ۱۳۷۰ مرکز روزانه توانبخشی در کشور فعالیت دارند.

قبادی دانا افزود: همچنین ۱۳۵۰ مرکز نیز در سراسر کشور خدمات شبانه روزی ارائه می دهند؛ با توجه به اینکه حدود چهار ماه مبلغ یارانه پرداختی برای مراقبت در منزل و توانبخشی در منزل پرداخت نشده بود، امروز این مبلغ پرداخت می شود.

آیین نامه های قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: از تیرماه امسال تاکنون تلاش شد تا آیین نامه های قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کمیسیون اجتماعی دولت و هیات وزیران به تصویب برسد و امیدواریم پنج آیین نامه مرتبط با مواد ۳، ۹، ۱۲، ۱۳ و ۲۵ (مربوط به نظارت بر مناسب سازی، آموزش عالی رایگان برای معلولان واجد شرایط، استفاده کارفرمایان بخش غیردولتی از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان، معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در ازای جذب معلولان و معافیت ۵۰ درصدی حقوق از پرداخت مالیات برای والدین افراد دارای معلولیت شدید) آماده شود و این هفته توسط رئیس جمهور توشیح و ابلاغ شود.

قبادی دانا افزود: در ارتباط با ماده ۹ که مربوط به آموزش عالی رایگان است، درحال حاضر شهریه افراد دارای معلولیت در دانشگاه آزاد تا پایان مقطع ارشد پرداخت می شود و در مقطع دکترا به ازای هر ترم، چهار میلیون تومان کمک هزینه پرداخت می شود؛ برای پیام نور نیز تا ۶۰ درصد شهریه معلولان در حال پرداخت است.

وی خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه ۹ مصو ب هیات وزیران، برای معلولان در حال تحصیل آموزش عالی در مراکز غیرانتفاعی و شبانه، مبلغ کمک تحصیلی پرداخت می شود. تاکنون به افراد دارای معلولیتی که در دانشگاه های غیردولتی تحصیل می کردند، کمک هزینه پرداخت نمی شد اما از امسال پرداخت می شود و امیدواریم از همین هفته آغاز شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برای افراد دارای معلولیت که سرپرست خانوار هستند و فرزند دانشجو دارند، شهریه فرزند آنها پرداخت می شود.

بهره‌مندی کارفرمایان بخش غیردولتی از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان به ازای استخدام 
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره ماده ۱۳ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مربوط به استفاده کارفرمایان بخش غیردولتی از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان به ازای استخدام آنان گفت: تا پیش از این کارفرمایی که افراد دارای معلولیت را به کار می گرفت، باید حق بیمه سهم کارفرما را نیز پرداخت می کرد و سپس آن را از سازمان بهزیستی کشور –هر مقدار که محقق می شد- دریافت می کرد اما طبق آیین نامه جدید ماده ۱۳ قانون، این معافیت کامل خواهد بود.
قبادی دانا افزود: دیگر نیازی نیست این حق بیمه ها پرداخت شود و بهزیستی پس از تامین اعتبار، آن را به تامین اجتماعی پرداخت می کند؛ بنابراین معلولان خویش فرما و کارفرمایان بخش غیردولتی معلولان لازم نیست مبلغی به تامین اجتماعی پرداخت کنند.
معافیت ۵۰ درصدی حقوق والدین افراد دارای معلولیت شدید از پرداخت مالیات 
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره ماده ۲۵ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مربوط به معافیت ۵۰ درصدی حقوق والدین افراد دارای معلولیت شدید از پرداخت مالیات گفت: بر این اساس، یکی از والدین دارای فرزند معلول شدید یا خیلی شید، ۵۰ درصد حقوق و دستمزد آنها از مالیات معاف می شود.
قبادی دانا افزود: برای نخستین بار کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرا برگزار شد که این مساله به سرعت گرفتن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و نظارت بر دستگاه ها برای اجرای این قانون، کمک می کند.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که پیگیر آن هستیم و از سازمان استخدامی کمک داشتیم مربوط به آزمون های جدید استخدامی است که از این پس، سه درصد ظرفیت استخدام این آزمون ها به افراد دارای معلولیت اختصاص مییابد و در هر گروه استخدامی، معلولان با خودشان رقابت می کنند و اگر این ظرفیت پُر نشود، آن ظرفیت باقی می ماند و در آزمون بعدی قابل استفاده خواهد بود و به هیچ وجه به فرد غیرمعلول اختصاص نمی یابد. این مساله در رابطه با آزمون های جدید استخدامی برای نهادهای دولتی و انقلابی است.

اقدامات مناسب سازی و پیشگیری از بروز معلولیت 
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: جلسات مختلفی در رابطه با مناسب سازی محیط و فضاها از سوی ستاد مناسب سازی کشور برگزار شده و امیدواریم این هفته، جلسه آن با حضور وزیر  کشور برگزار شود و امید است بهزیستی با نقش مطالبه گری خود بتواند دستگاه ها را ملزم به رعایت اصول مناسب سازی کند.
قبادی دانا افزود: همچنین گام های خوبی در زمینه پیشگیری از بروز معلولیت ها برداشته شده است و سالهاست که در این رابطه مداخلات بهنگامی برای غربالگری ناشنوایی و نابینایی انجام شده است. چنانکه برآورد شده است که در سال ۹۸، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوزاد در کشور تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: در رابطه با غربالگری تنبلی چشم نیز در حال حاضر این غربالگری برای کودکان سه تا ۶ سال درحال انجام است و امیدواریم تعداد افراد تحت پوشش در این غربالگری به سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برسد. 

ایجاد بانک ذخایر ژنتیکی معلولیت ها  
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به غربالگری و مشاوره های ژنتیکی جهت پیشگیری از بروز معلولیت ها نیز گفت: این غربالگری و مشاوره ها برای افرادی که در خانواده آنها سابقه معلولیت دارد و قصد فرزندآوری دارند، انجام می شود. این طرح جدید از مهرماه امسال آغاز شده و تمام خانواده های دارای معلول طی اجرای این طرح از نظر ژنتیکی بررسی می شود و آزمایشات لازم به طور رایگان برای آنها انجام می شود.
قبادی دانا خاطرنشان کرد: این طرح چهار ساله است و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش این طرح قرار می گیرند و با پایان اجرای این طرح، بانک ذخایر ژنتیکی معلولیت ها شکل می گیرد. تمام کارها و آزمایشات این طرح داخل کشور انجام می شود و به کاهش معلولیت های جدید کمک می کند؛ این طرح در حقیقت ترمز موتور ایجاد معلولیت ها است. 

ردیف اختصاصی اعتبار برای سالمندان در بهزیستی 
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: جامعه در آینده نزدیک با افزایش سالمندان مواجه خواهد شد چنانکه طی ۳۰ سال آینده، ۲۶ درصد افراد جامعه سالمند خواهند بود. هم اکنون رشد جمعیت ۱.۲ درصد است اما رشد جمعیت سالمندان ۳.۶ درصد است.
قبادی دانا افزود: با ابلاغ سند ملی سالمندان امیدواریم ردیف اختصاصی برای این موضوع در بهزیستی در سال  ۹۹ و ۱۴۰۰ داشته باشیم.

۳۶ هزار واحد مسکونی در دست ساخت برای معلولان
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: از ابتدای فعالیت این سازمان، ساخت ۹۲ هزار واحد مسکونی برای معلولان تسهیل شده تا دارای مسکن شوند. ۶۴ هزار واحد آن از ابتدای دولت تدبیر و امید بوده است و در حال حاضر ۳۶ هزار واحد مسکونی برای معلولان در دست ساخت است.
قبادی دانا خاطرنشان کرد: این آمارها مربوط به افراد دارای معلولیت است اما برای کل مددجویان بهزیستی از ابتدای فعالیت این سازمان، ساخت ۱۱۶ هزار واحد مسکونی تسهیل شده که ۸۰ هزار واحد مسکونی آن از ابتدای دولت تدبیر و امید بوده است.
وی ادامه داد: ساخت مسکن برای خانوارهای دارای دو معلول نیز از سال ۹۴ آغاز شده و ۱۴ هزار خانوار دارای دو معلول احصا شد که هفت هزار واحد به آنان واگذار شده است، ۱۰۵۷ واحد مسکونی این هفته به افراد دارای معلولیت واگذار خواهد شد که ۳۶۶ واحد مسکونی آن برای خانوارهای دارای دو معلول و ۶۹۴ واحد برای سایر خانوارها خواهد بود.
واگذاری ۹۳ درصد فعالیت بهزیستی به خیریه ها
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از ۹۳ درصد از فعالیت های این سازمان به موسسات غیردولتی و خیریه ها واگذار شده است.
قبادی دانا خاطرنشان کرد: در حال حاضر هشت هزار و ۵۰۰ موسسه غیردولتی و خیریه، همکار بهزیستی هستند که اگر آنها نبودند پرسنل بهزیستی باید به حدود ۳۰۰ هزار نفر می ر سید اما در حال حاضر ۲۲ هزار پرسنل با کمترین دستمزد در بهزیستی مشغول به کار هستند.
نیاز به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون حمایت از معلولان
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برآورد ما برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت ۲۰ هزار میلیارد تومان است که پنج میلیارد تومان آن برای سایر دستگاه ها و ۱۵ میلیارد تومان آن برای ردیف های بهزیستی، نیاز است.
قبادی دانا افزود: هر میزانی از این اعتبار که تامین شود می توانیم موادی از قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را محقق کنیم.
وی یادآور شد: برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سال ۹۸ ، پیش بینی ما ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود اما ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای آن اختصاص یافت؛ آنچه که تا پایان سال قول گرفتیم ۵۳۳ میلیارد تومان است و تخصیص دو ماهه مهر و آبان را دریافت کردیم.
نگهداری ۴۷ هزار مددجو در مراکز شبانه روزی 
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق آمار سامانه شفاف سازی بهزیستی، ۴۷ هزار نفر با کد ملی ثبت شده اند که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند.
قبادی دانا افزود: مراکز شبانه روزی غیردولتی و خیریه ها یارانه دریافت می کنند که تا دی ماه ۹۷ مبلغ یارانه آنها ۶۴۰ هزار تومان بود که در انتهای ۹۷ به ۷۷۰ هزار تومان افزایش یافت و در آبان ماه امسال به ۹۲۰ هزار تومان رسید که این مبلغ برای افراد مجهول الهویه و افراد دارای سرپرست غیرموثر به یک میلیون و ۴۰ هزار تومان می رسد. مطالبات یارانه مراکز پرداخت می شود اما هزینه تمام شده آنها بالاتر از یارانه ها است بنابراین بخش از مبالغ از خانواده ها گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: از ۴۷ هزار نفری که در مراکز شبانه روزی نگهداری می شوند، ۱۴ هزار نفر سرپرست موثر ندارند و هشت هزار نفر نیز پشت نوبت دریافت یارانه مراکز شبانه روزی بودند که به تدریج طی روزهای آینده در زمره دریافت کنندگان یارانه دولتی قرار  می گیرند.

بیمه رایگان برای معلولان واجد شرایط 
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: موضوع بیمه خدمات درمانی افراد دارای معلولیت مربوط به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است. بر اساس این ماده وزارت بهداشت مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را به گونه ای تامین کند که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
قبادی دانا افزود: یکی از مشکلات ما در این زمینه بیمه افراد مجهول الهویه بود که با تفاهم نامه ای با وزارت بهداشت مقرر شد پنج هزار نفر از این افراد در طول سال به مدت سه ماه روی تخت بیمارستانی، بیمه شوند که یکی از مشکلات بهزیستی در این زمینه برطرف شد. 
وی خاطرنشان کرد: مبلغی که برای بیمه معلولان در سال ۹۸ از سوی وزارت بهداشت درنظر گرفته شده ۵۴۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۲، ۱۰ برابر افزایش یافته است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: امروز هر فرد دارای معلولیتی که بیمه نیست و واجد شرایط است می تواند برای بیمه رایگان مراجعه کنند که معلول سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل، معلولان تحت پوشش بهزیستی بستری در مراکز، معلولانی که همراه خانواده زندگی می کنند و والدین معلول فاقد دفترچه بیمه، واجد شرایط هستند. در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار نفر از معلولان از بیمه رایگان استفاده می کنند.
قبادی دانا افزود: در حال حاضر پوشش بیمه مناسبی برای خدمات توانبخشی وجود ندارد و نیازمند اعتبار بالایی است و چندسالی است که این مساله را از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان های بیمه گر پیگیر هستیم.

موافقت تخصیص ۶ ماهه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: قرار بود در سال ۹۸ ، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص یابد اما با توجه به شرایط سخت، موافقت تخصیص ۶ ماهه برابر با ۵۳۳ میلیارد تومان را گرفتیم.
قبادی دانا افزود: بر این اساس هر ماه ۸۹ میلیارد تومان باید اختصاص یابد که برای مهر و آبان محقق شد.

رویکرد کاهش آسیب برای کودکان کار و زباله گرد
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به کودکان کار و خیابان و کودکان زباله گرد اشاره کرد و گفت: کودکان خیابان در حقیقت نوک کوه یخی از کودکان کار هستند؛ موضوع کودکان کار یک موضوع چند عاملی است.
قبادی دانا خاطرنشان کرد: طبق بررسی های انجام شده، ۹۰ درصد کودکان کار از اتباع غیرایرانی و فقط ۱۰ درصد آنها ایرانی هستند. ۵۵ تا ۶۵ درصد اتباع خارجی مجوز لازم قانونی را برای حضور در ایران ندارند. رویکرد ما در موضوع کودکان کار، کاهش آسیب است.
وی ادامه داد: در رابطه با کودکان زباله گرد کارگروهی با معانت اجتماعی شهرداری داشتیم که مسئول پیگیری کاهش آسیب این کودکان، بهزیستی است و با توجه به اینکه پیمانکارانی که کودکان زباله گرد را به کار می گیرند، طرف اقتصادی شهرداری ها محسوب می شوند باید از سوی شهرداری مورد تذکر قرار گیرند.
قبادی دانا تاکید کرد: موضوع کودکان زباله گرد، موضوعی چندبخشی است؛ انتظار می رفت در این زمینه موفق تر عمل شود اما متاسفانه این پدیده همچنان پابرجاست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 6
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد GB ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
    0 0
    سلام من یه ترم مشروط شدم دانشگاه گفت باید شهریه این ترم رو خودت بدی ایا این درسته