راهکارهای کارآمدکردن تربیت قرآنی کودکان

کرمانشاه- ایرنا- کتاب «تعلیم و تربیت قرآنی کودکان» که به تازگی راهی بازار نشر شده است، به بررسی راهکارهایی پرداخته که می‌تواند آموزه‌های قرآنی را برای تعلیم و تربیت کودکان کارآمد کند.

این کتاب ۱۵۰ صفحه‌ای توسط زهره نوروزی هرسینی تالیف و سال ۱۳۹۸ از سوی انتشارات «تلیاب» کرمانشاه چاپ شده است. این کتاب با قیمت ۳۲ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان حوزه آموزش و خانواده است.

هدف این کتاب بررسی «راهکارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای تعلیم و تربیت قرآنی کودکان» عنوان و در چهار فصل تدوین شده است.

نویسنده در فصل اول به شناخت واژگان مرتبط با موضوع، مانند تربیت، کودک، اصل و روش و نیز بیان اهمیت و ویژگی های دوران کودکی پرداخته و در فصل بعد به سراغ مجموعه اصول و روش های تربیتی متناسب با آنها رفته است؛ از جمله: اصل تمکّن و رعایت تفاوت های فردی و روش های آن مانند آموزش تدریجی و توجه به فطرت در تربیت قرآنی و...، اصل سهولت و روش مدارا و گذشت، اصل تکریم و روش های آن مانند انتخاب نام زیبا، سلام کردن به کودکان و...، اصل مداومت و محافظت بر عمل و روش تمرین و تکرار، اصل تعقل و تفکر و مجموعه روش های اکتشافی مانند تحریک حس کنجکاوی و...، اصل انگیزش احساسات و عواطف و روش های محبت، استفاده از روش های هنری در تربیت قرآنی (مانند تصویرگری، تمثیل و تشبیه، قصه گویی، شعر و سرود، طراحی و نقاشی)، تشویق، روش بازی های تربیتی، اصل آراستگی و روش آراستن ظاهر و روش تزیین کلام.

در فصل سوم و چهارم هم پس از معرفی نهادهای مسئول کارآمدسازی آموزه های قرآنی مشتمل بر خانواده، مدرسه، رسانه ملی، مساجد، دار القرآن ها و مهدهای قرآنی و ... از مسوُولیت‌های هر یک در این حیطه، هم چون جامعیت آموزش، استفاده از روش های هنری، توانمند کردن مربیان قرآن و سخن به میان رفته است.

نویسنده در فصل چهارم و آخر تاکید کرده است که هنوز یک نظام تربیتی واحدی برای معرفی شاخص های مشترک تربیت قرآنی وجود ندارد.

به اعتقاد او، اگر تربیت قرآنی فرزندان بر مبنای خودآگاهی، خودکفایی و خودگردانی باشد، کودکان می توانند در نتیجه این تربیت، به تدریج در تمام مسائلی که با آن مواجه اند، خلاق و فعال باشند و مسیر موفقیت خود را باز کرده و برای سرنوشت مهم خود تصمیم بگیرند.

به نظر می رسد مطالعه کتاب «تعلیم و تربیت قرآنی کودکان» می تواند برای والدین مفید باشد اما بیشتر آن آنها انتخاب مناسبی برای مربیان و مدرسان قرآنی و متولیان آموزش قرآن است.

اخبار مرتبط