عملیات زیستی در عرصه‌های مرتعی سمنان به ۷۰ درصد رسید

سمنان- ایرنا- رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: عملیات زیستی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت ، در روزهای آینده به اتمام می‌رسد.

سید ابوالفضل ولیئی روز شنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: عملیات زیستی شامل اقدام‌هایی مانند بذرپاشی ، بذرکاری و کپه کاری می‌شود که اکنون در عرصه‌های مرتعی شهرستان‌های شاهرود، سمنان ، سرخه، آرادان، مهدیشهر، دامغان، گرمسار و میامی آغاز شده است.

وی بیان کرد: امسال از محل صندوق توسعه ملی در قالب عملیات زیستی یک هزار و ۴۰۶ هکتار کپه‌کاری، ۹۰۰ هکتار بذرپاشی ، ۵۰ هکتار بذرکاری ، ۱۸ هکتار تبدیل دیم‌زارهای کم بازده  و ۱۰۰ هکتار ذخیره نزولات آسمانی  اجرایی می‌شود.

وی یادآور شد: افزایش پوشش گیاهی وعلوفه ، حفاظت خاک، جلوگیری از فرسایش و توسعه رویشگاه‌های گیاهان دارویی در مراتع از مزایا و اهمیت اجرای عملیات زیستی در مراتع استان سمنان است.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطر نشان کرد: امسال از محل اعتبارهای صندوق توسعه ملی برای مراتع استان سمنان در بخش عملیات بیولوژیک و مدیریتی ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شد.

از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد را نواحی بیابانی و خشک، ۳۸.۵ درصد را مراتع، ۲ درصد را اراضی کشاورزی و ۳.۶ درصد را هم جنگل تشکیل می دهد.

سال ۹۷ هفت هزار میلیارد ریال معادل ۲۲ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری و آبخوان داری در کشور تخصیص یافت که از این میزان ۲۰۸ میلیارد ریال برای اجرای عملیات آبخیزداری استان سمنان بود.

امسال عملیات آبخیزداری با صرف ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری انجام می‌شود.

اخبار مرتبط