بهبود وضعیت زنان ایران در گزارش جهانی

تهران- ایرنا- گزارش جهانی ۲۰۱۹ «زنان، صلح و امنیت» که نشانگر وضعیت زنان در کشورهای مختلف براساس شاخص های «آموزش»،«عدالت»، «مشارکت سیاسی» و «اقتصادی» است نشان می دهد بیشتر شاخص های ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

به گزارش روز یکشنبه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گزارش جهانی ۲۰۱۹ «زنان، صلح وامنیت» که توسط محققان دانشگاه جرج تاون با همکاری مجله نشنال جئوگرافیک (WPS) منتشر شده، نشانگر وضعیت زنان در کشورهای مختلف براساس شاخص های «آموزش»،«عدالت»، «مشارکت سیاسی» و «اقتصادی» است.

در این گزارش که ایران از ۱۶۷ کشور در ردیف ۱۱۸ را دارد، نکات قابل توجهی به چشم می خورد.

از جمله اینکه اکثر شاخص های ایران در مقایسه با ۲۰۱۷ بهبود یافته است، مانند تعداد میانگین سالهای آموزش دختران ( درباره سلامت، مقابله با خشونت، دوره های پیشرفته تحصیلی و ...) از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است.

همچنین اشتغال زنان از ۱۳.۱ درصد به ۱۵ درصد افزایش داشته است، البته آمار رسمی بیش از این است چرا که اشتغال نیمه رسمی زنان در ایران به رغم بالا بودن میزان آن، در آمارها محاسبه نمی شود.

استفاده از تلفن همراه در بین زنان از ۸۶.۹درصد در سال ۲۰۱۷ به ۹۳.۶ درصد در ۲۰۱۹ افزایش نشان می دهد و دسترسی زنان ایرانی به خدمات و حساب های بانکی از ۸۷.۱درصد در ۲۰۱۷ به ۹۱.۶ درصد کل جمعیت زنان رسیده است.

زنان در حال حاضر درصد کمی از کرسی های مجلس را دارا هستند که در این گزارش ۵.۹ درصد آمده است. در شاخص تبعیض بین زنان و مردان، ایران از عدد ۱۰۰ که نشانگر تبعیض کامل است، نمره ۳۸ را دارد. تبعیض بین پسران و دختران هم به عنوان فرزند در ایران ۱.۰۵  در ترجیح پسر بوده که  خوشبختانه بسیار کم است.

همچنین امنیت زنان ایران به صورت معناداری بهبود یافته و از ۴۴.۶ درصد در ۲۰۱۷ به ۵۷.۳  درصد در ۲۰۱۹ رسیده است. همچنین در این گزارش ایران جزو کشورهایی است که در راستای کاهش تبعیض علیه زنان طی دو سال اخیر اقدامات مهمی انجام داده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =