افزایش سهم اشتغال زنان فارس در دولت تدبیر و امید

شیراز- ایرنا- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: بررسی‌ شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم اشتغال زنان در حوزه‌های مختلف طی سال‌های اخیر و در دولت تدبیر و امید افزایش خوبی داشته است.

سهراب مختاری، شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر این اساس، میزان اشتغال بانوان روستایی استان فارس از ۸۳ درصد در سال ۹۵ به ۹۵ درصد در سال ۹۷ رسیده است.
او اظهار داشت: هرچند هنوز در شاخص سهم مشارکت و اشتغال زنان در مقایسه با جمعیت فعال، شاهد فاصله بسیار زیاد با جمعیت مردان هستیم اما تداوم این روند به کاهش این فاصله و افزایش هرچه بیشتر سهم زنان در مشاغل مختلف کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار در سال ۹۰ تعداد زنان فعال در استان فارس حدود ۲ میلیون و ۱۹۰ نفر بوده که این تعداد در مقطع کنونی به حدود ۲ میلیون و ۹۴۴ نفر افزایش یافته است.
مختاری بیان کرد: بر همین اساس می‌توان گفت که سرعت افزایش جمعیت شاغل زنان در مقایسه با جمعیت شاغل مردان به نسبت بیشتر بوده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، افزایش مشارکت اقتصادی زنان روستایی در سال ۹۷ را حدود ۱۳ درصد برشمرد و ادامه داد: در این سال سهم اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی ۵۹ درصد، در بخش صنعت ۱۹ درصد و در بخش خدمات ۲۲ درصد بوده است.
مختاری گفت: سهم اشتغال زنان روستایی در بخش خصوصی حدود ۹۵ درصد و در بخش عمومی پنج و چهار دهم درصد است.

اخبار مرتبط