کاهش سه درصدی نرخ بیکاری یکی از برنامه‌های استان است

کرمانشاه- ایرنا- استاندار کرمانشاه با بیان اینکه یکی از برنامه‌هایی که به صورت جدی در سال‌جاری دنبال می شود، کاهش سه درصدی نرخ بیکاری است.

هوشنگ بازوند عصر چهارشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مدیریت و راهبردی مقابله با تحریم که در سرسرای جلسات استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: از تعداد فرصت های شغلی پیش‌بینی شده بین ۲۰ تا ۲۲ هزار شغل ثابت و خالص است.

وی همچنین با اشاره به تهیه سند اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در استان، به برخی چالش ها در راستای اجرای آنها نیز اشاره کرد و گفت: وجود بروکراسی پیچیده و سخت و عدم واگذاری اختیارات کافی به استان ها از جمله این چالش هاست.

بازوند خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود برای اجرای برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی کمبود منابع مالی است که اجرای پروژه مهمی مانند راه آهن از مسیر کرمانشاه به خسروی را به تاخیر انداخته است.

استاندار کرمانشاه گفت: یکی دیگر از مشکلات موجود نبود ارتباط قوی بین ستاد اقتصاد مقاومتی کشور با استانهاست که این ارتباط باید تقویت شود.

وی همچنین به برخی اقدام های صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: افزایش صادرات برق و پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران از جمله آنهاست.

بازوند در ادامه به کاهش نرخ بیکاری در ۱۹ تا ۲۰ استان کشور در نیمه نخست امسال نیز اشاره کرد و گفت: این درحالیست که تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران انجام شد.

استاندار کرمانشاه گفت: یکی از استان هایی که توانست نرخ بیکاری خود را کاهش دهد کرمانشاه بود به گونه ای که توانستیم از رتبه اول به رتبه های پنجم و ششم برسیم.

وی در پایان از همکاری بانک ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با دستگاه های اجرایی استان برای اجرای برنامه های در دست اجرا نیز قدردانی کرد.