صدور ردیف استخدامی برای بورسیه‌ها و جایابی در دانشگاه آزاد

تهران- ایرنا- دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از امکان صدور ردیف استخدامی برای جذب بورسیه‌ها در دانشگاه‌های وزارت علوم خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ۳۰ بورسیه را جایابی کرد و ۳۳ بورسیه دیگر را در آینده جایابی می‌کند.

«جواد محمدی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا با تشریح جلسه روز گذشته هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی و رسیدگی به پرونده بورسیه ها چند نکته تاکید کرد: نیاز دانشگاه های وزارت علوم به هر تعداد ردیف استخدامی برای جذب بورسیه ها توسط سازمان امور استخدامی صادر می شود.
وی از جایابی ۶۳ نفر از بورسیه ها در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: این دانشگاه ۳۰ نفر از بورسیه ها را جایابی کرده و قول مساعد برای جایابی و جذب ۳۳ نفر دیگر را هم به هیأت عالی جذب داده است.
دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین گفت: البته تعداد بیشتری امکان جایابی در دانشگاه آزاد داشتند اما تمایل به جذب در این دانشگاه نداشتند و به سایر مراکز آموزش عالی مراجعه کردند و در نهایت این ۶۳ امکان جذب پیدا کردند.
محمدی این مسئله را جدا از مهلت دو ماهه وزارت علوم برای تعیین تکلیف بورسیه ها اعلام کرد و اظهار داشت: مهلت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط به احکام صادر شده دیوان عدالت اداری است که این تصمیم در جلسه گذشته هیأت عالی جذب و با حضور نماینده این یوان اتخاذ شد.
انتشار سوابق بورسیه ها در سایت دانشگاه ها
استادیار دانشگاه تهران به دیگر مصوبه هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس تصمیم روز گذشته این هیأت، سوابق علمی بورسیه ها روی سایت دانشگاه محل جذب شان منتشر می شود تا هر گونه ابهام در مورد سوابق علمی بورسیه ها برای سایرین برطرف شده و بتوانند سوابق علمی خود را با بورسیه ها مقایسه کنند.
۲ تصمیم در اعلام نیاز دانشگاه ها و جذب هیأت علمی
وی همچنین از ایجاد یک تغییر در اعلام نیاز دانشگاه ها برای جذب هیأت علمی خبر داد و گفت: طبق تصمیم دیگر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام نیاز برای جذب هیأت علمی توسط دانشگاه ها باید در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و آمایش آموزش عالی باشد.
دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: دانشگاه ها نباید نیازهایی را اعلام کنند که در اولویت نقشه جامع علمی کشور و آمایش آموزش عالی نیست.
محمدی در ادامه با اشاره به حضور روسای دانشگاه ها و گروه های آموزشی در هیأت های اجرایی جذب دانشگاه ها خاطرنشان کرد: گروه های آموزشی و روسای دانشگاه ها به عنوان مشورت دهنده می توانند در جلسات هیأت های اجرایی جذب دانشگاه ها شرکت و نظر مشورتی خود را درباره صلاحیت افراد برای جذب هیأت علمی اعلام کنند.
وی تاکید کرد: اما تصمیم اصلی و نهایی برای جذب افراد دارای صلاحیت را هیأت های اجرایی دانشگاه ها اتخاذ می کنند و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق دخالت در تصمیمات این هیأت را ندارد.
دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبات هیأت مرکزی جذب هیأت علمی وزارت علوم افزود: مصوبات هیأت مرکزی جذب هیأت علمی وزارت علوم نافذ است و دانشگاه ها موظف به اجرایی این مصوبات هستند. در صورت استنکاف دانشگاه ها از مصوبات هیأت مرکزی جذب، این موارد در جلسه تایید روسای دانشگاه ها گزارش و اعلام می شود که این فرد در دوره قبل از اجرای مصوبه هیأت مرکزی استنکاف کرده است.
شرط حذف بورسیه دانشگاه ها تا پنج سال
محمدی درباره شرط حذف بورسیه ها دانشگاه ها تا پنج سال اظهار داشت: پیش از اعلام نیاز دانشگاه ها برای جذب هیأت علمی، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید حذف یا عدم حذف بورسیه ها را از رشته های دانشگاه ها استعلام کند.
وی در توضیح بیشتر یادآور شد: اگر دانشگاهی در رشته ای بورسیه داشته و آن بورسیه را عدم نیاز اعلام کرده و فرد دیگری را جایگزین کند تا پنج سال امکان جذب بورسیه در آن رشته را ندارد، مگر اینکه استدلال دانشگاه برای حذف بورسیه مانند پایین بودن سطح علمی فرد، منطقی باشد.
دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ساز و کار اندیشیده شده در این زمینه اشاره کرد و افزود: سوابق علمی فرد در هیأت مرکزی جذب بررسی و این موضوع قبل از شروع فراخوان جذب هیأت علمی بهمن ماه ۹۸ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود.
استادیار دانشگاه تهران همچنین به مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس شئون مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری در شئون علمی، پژوهشی و فناوری آموزش عالی نباید ورود کند چرا که این مسائل تخصصی است و فقط در حوزه های اداری باید ورود داشته باشد.
محمدی افزود: در این موارد اگر فرآیندی طی نشده باشد، امکان ورود دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وجود دارد.
وی درباره زمان تعیین تکلیف تمام بورسیه ها تاکید کرد: تلاش هیأت عالی جذب بر جایابی دانشجویان بورسیه و دانش آموخته است که سال به سال تحصیل شان به اتمام می رسد.
به گزارش ایرنا، متن مصوبه تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش و دانشگاه آزاد اسلامی به این شرح است:
مصوبه «تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه ۷۶۳ مورخ ۲۲/‌۰۲/‌۱۳۹۴‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۰۷/‌۰۲/‌۱۳۹۴‬ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«در اجرای حکم تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/‌۰۶/‌۱۳۸۷‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌منظور تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات نهایی هیأت‌های امناء، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و همچنین آراء و تصمیمات درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی و نظایر آنکه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر گردیده و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر در هر یک از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری که از این پس در این مصوبه، به اختصار «وزارتین» نامیده می‌شود و دانشگاه آزاد اسلامی، به‌طور جداگانه و با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیأت)
۲- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
۳- معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو و دبیر هیأت)
۴- معاون تخصصی ذی‌ربط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی
۵- دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا
۶- سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذی‌ربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
تبصره ۱: اعضای موضوع بندهای ۱، ۳، ۴ و ۶ صرفاً در یکی از هیأت‌های مربوطه فوق عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲: مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت، سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع می‌باشد.
تبصره ۳: جلسات هیأت با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر، معتبر و لازم‌الاجرا خواهدبود.
تبصره ۴: شیوه‌نامه نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات موضوع این مصوبه طبق پیش‌نویس مشترک تهیه شده توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در اولین جلسه هیأت به تصویب خواهد رسید.»

اخبار مرتبط

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha