توانمندسازی جوامع محلی ۳ روستای دامغان در حال اجراست

سمنان-ایرنا-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان گفت: اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی در سه روستای آهوانو، سرخده و اگره این شهرستان آغاز شد.

علی اکبر عباسی راد روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا، گفت: توانمندسازی جوامع محلی فرآیندی است که در آن نقش و دخالت دست اندرکاران در انجام فعالیت‌های آبخیزداری بیش از همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد. 

وی ادامه داد: اعتبار این طرح یک میلیارد و ۲۰۰ میلون ریال است که از محل صندوق توسعه ملی سال ۹۸ شهرستان دامغان تامین شده است. 

عباسی راد اظهار داشت: اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی باتوجه به حساسیت‌های این موضوع با انعقاد قرارداد با شرکت‌های تخصصی و با به‌کارگیری تسهیل‌گران باتجربه در حال اجرا است. 

وی افزود: این طرح زمینه‌های انسجام درون سازمانی و مدیریت مشارکتی را تقویت و آسان‌ می‌کند. 

عباسی راد، به هدف از اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین دست اندرکاران حوزه آبخیز در راستای مشارکت موثر و ایجاد زمینه‌های توسعه پایدار در این حوزه، یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح است. 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان تصریح کرد: دستیابی به کیفیت بهتر زندگی از طریق توسعه اقتصادی، اجتماعی و افزایش مشارکت جوامع روستایی در حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی، از چشم اندازهای اجرای این طرح است.

شهرستان دامغان دارای یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۹۲ هکتار اراضی ملی است.

اخبار مرتبط