افزایش ۱.۱ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در فصل بهار

تهران - ایرنا - مرکز آمار با انتشار گزارش فصلی اقتصاد کشور، شاخص‌های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با عملکرد سال ۱۳۹۷ مقایسه کرد. بر اساس این گزارش،‌نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اشتغال و بیکاری، در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش، در برنامه ششم توسعه، متوسط رشد سالیانه ناخالص داخلی هشت درصد پیش بینی شده است اما این رقم در سال گذشته منفی ۴.۹ درصد بود.

همچنین متوسط نرخ تورم برای سال‌های برنامه ششم توسعه ۸.۸ درصد پیش‌بینی شده است که این شاخص در سال گذشته ۲۶.۹ درصد ثبت شد.

نرخ بیکاری از دیگر شاخص‌های برنامه‌ ششم توسعه است که متوسط برنامه ۱۰.۲ درصد پیش‌بینی شده است اما این شاخص در سال ۱۳۹۷ رقم ۱۲ درصد بود.

پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰) ۰.۳۴ درصد است، این شاخص سال گذشته ۴۰ صدم درصد بود.

نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی از دیگر شاخص‌های برنامه توسعه است که پیش‌بینی‌ها این بود که این شاخص در سال ۱۳۹۶ به رقم ۷.۴ درصد برسد اما رقم ثبتی ۶.۸ درصد را نشان می‌دهد.

نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت در سال ۱۳۹۶ رقم ۲۸.۷ درصد بود در حالیکه پیش بینی برنامه ششم توسعه ۳۴.۷ درصد بود.

نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در سال ۱۳۹۶ با آنچه که برنامه ششم پیش‌بینی کرده بود بیشتر بود، به این صورت که رقم ۳۵.۲ درصد پیش بینی شده بود اما رقم ۳۶.۲ درصد را نشان می‌دهد.

شاخص‌های کلیدی اقتصاد در بهار ۹۸

براساس گزارش مرکز آمار، در بهار امسال نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۱۰.۸ درصد بوده است که نسبت به زمستان سال گذشته ۱.۳ درصد کم شده است.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در زمستان سال گذشته یک میلیون و ۷۱۶ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن رشد منفی ۸.۴ درصدی داشته است.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در بهار امسال (برمبنای سال ۱۳۹۵) ۱۷۳.۱ بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم ۳۷.۶ درصد بوده است.

اشتغال و بیکاری

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که بهار امسال ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار نفر در گروه سنی ۱۰ ساله و بیشتر بوند که از این تعداد ۲۴ میلیون و ۳۸۳ نفر (بیش از ۸۹ درصد) شاغل و حدود ۱۱ درصد بیکار هستند. از کل بیکاران کشور یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر (بیش از ۵۲ درصد) را جوانان ۲۹ تا ۱۵ سال تشکیل می‌دهند.

نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان دیگر شاخص‌های اشتغال و بیکاری در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۴۰.۶ درصد رسید. این شاخص در بین مردان ۶۵ درصد و بین  زنان ۱۶.۱ درصد بود.

سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخدمات ۴۹.۶ درصد، بخش صنعت ۳۱.۵ درصد و کشاورزی ۱۸.۹ درصد بود که نسبت به زمستان اشتغال در بخش خدمات و صنعت به ترتیب ۲ و ۰.۹ درصد کاهش و کشاورزی ۲.۹ درصد رشد داشته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله نسبت به زمستان  ۱.۸ درصد کم شده و به رقم ۲۳.۷ درصد رسیده است. این شاخص در نقاط شهری ۲۶.۱ درصد و در نقاط روستایی ۱۶.۸ درصد بوده است که نسبت به زمستان به ترتب ۱.۸ و ۱.۹ درصد کاهش یافته است.

روند قیمت‌ها

در بهار امسال شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال ۱۳۹۵) ۱۷۳.۱ بود و این رقم در دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به مدت مشابه قبل ۳۷.۶ درصد بوده است. نرخ تورم برای خانوارهای شهری ۳۶.۹ و برای خانوارهای روستایی ۴۱.۱ درصد بوده است.

نرخ تورم گروه‌های «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در این مدت به ترتیب ۵۶.۴ و ۳۰.۱ درصد بوده است.

نرخ تورم قیمت تولیدکننده (برمبنای سال ۱۳۹۲) در دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸.۶ درصد بوده است گروه صنعت با ۷۷.۱ درصد بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده است.

بهار امسال متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در کل کشور سه میلیون و ۵۳۱ هزار تومان و در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۹۲ هزار تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ترتیب ۸۲.۲ و ۱۰۹.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط مبلغ اجاره ماهیانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع در کشور ۱۲ هزار و ۶۵۲ تومان و در تهران ۴۰ هزار و ۲۶۷ تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۹.۱ و ۳۵ درصد رشد یافته است.

انرژی

تابستان سال گذشته سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام تولید و یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز صادر می‌شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۰.۳ و ۱۴.۸ درصد کم شده است. همچنین میزان نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود که نسبت به زمستان ۱.۴ درصد اضافه شده است.

بهار امسال در نقاط شهری ۱۶ میلیون و ۷۶۹ هزار فقره و در روستاها پنج میلیون و ۷۸۴ هزار فقره انشعاب آب شرب بود و در این دوره ۱۳۸۰ میلیون مترمربع آب فروخته شد که نسبت به زمستان ۳.۶ رشد داشته است. از میزان آب فروخته شده ۷۶.۷ درصد در بخش خانگی و ۲۳.۳ درصد در بخش غیرخانگی مصرف شده است.

در دوره اشاره شده ۷۸ هزار و ۲۳۹ میلیون کیلووات ساعت برق در کشور تولید شده که ۲۶ درصد در نیروگاه‌های بخاری، ۵۶ درصد در نیروگاه گازی و ۱۸ درصد در نیروگاه‌های آبی، دیزلی، بادی و اتمی تولید شده است. همچنین در بهار امسال ۶۲ میلیارد کیلووات ساعت برق در کشور فروخته شده که ۳۱ درصد در بخش خانگی، ۳۶ درصد صنعت، ۱۴ درصد کشاورزی، ۹ درصد عموم و ۲ درصد در بخش روستایی معابر استفاده شده است.

مسکن

در سه ماهه ابتدای امسال ۴۰ هزار و ۷۶۴ فقره پروانه ساختمانی صادر شد که نسبت به زمستان ۱۲.۴ درصد رشد داشته و از این تعداد ۹۳.۷ درصد مربوط به احداث ساختمان و مابقی افزایش بنا بوده است.

در این مدت بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری ۲۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده است که از این میزان ۲۶.۸ درصد به ساختمان‌ةای شروع شده، ۵۴ درصد به ساختمان‌های نیمه تمام و مابقی به ساختمان‌های تکمیل شده اختصاص یافته است.

بورس و بیمه

براساس اعلام مرکز آمار شاخص کل بورس در بهار امسال ۳۱.۵ درصد نسبت به زمستان افزایش یافته و به ۲۳۴ هزار و ۸۷۹ واحد رسیده است. ارزش جاری سهام در این مدت هشت میلیون و ۹۳۳ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال بود که در واقع ۳۰.۸ درصد نسبت به زمستان رشد داشت. ارزش کل معاملات بازار بورس ۷۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بود که نسبت به فصل قبل ۶۱.۱ درصد رشد داشته است.

در سه ماهه نخست در بورس کالای ایران ارزش معاملات در بازار فیزیکی ۶.۵ درصد رشد داشت و در بازار مشتقه ارزش مبادلات به ۸۰.۳ درصد نسبت به فصل گذشته کم شده است. همچنین بورس انرژی در بازار فیزیکی ارزش معاملات با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به زمستان ۳۲ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال و بازار مشتقه ارزش مبادلات ۸۰.۳ درصد کاهش یافته و به هشت هزار  و ۵۳۲ میلیارد ریال رسیده است.

تابستان سال گذشته ۱۶ میلیون و ۲۰ هزار فقره بیمه نامه صادر شده که ۴۱ درصد به بخش دولتی، ۵۹ درصد بخش غیردولتی بود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =