۹۳ درصد مشخصات مشترکان برای حذف قبوض برق تکمیل ‌شد

سمنان- ایرنا- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: ۹۳ درصد از مشخصات اطلاعاتی مرتبط با شماره تلفن همراه مشترکان استانی این شرکت برای ثبت در سامانه حذف قبض‌های کاغذی جمع‌آوری و ثبت شد.

سید محمد موسوی زاده روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: حذف قبض های کاغذی اقدامی بهره‌ورانه برای رونق تولید و اقتصاد است.

وی با اشاره برخورداری سمنان از یک درصد تاسیسات صنعت برق، بیان کرد: حذف صورت حساب های کاغذی برق در این استان سبب جلوگیری از قطع حداقل ۱۲۰ اصله درخت در یک سال می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان ادامه داد: ۳۸۰ هزار قطعه بر چسب اطلاعاتی مشترکان این استان تهیه و بر روی کنتورهای برق آن ها نصب شد.

وی با بیان اینکه این برچسب ها حاوی اطلاعاتی شامل شماره پرونده، شناسه قبض اشتراک برق است، خاطرنشان کرد: مشترکان و مصرف کنندگان برق می توانند برای هرگونه ارتباط با این شرکت و همچنین ثبت و تغییر شماره همراه در سامانه شرکت توزیع برق و دریافت اطلاعات آخرین قبض برق مصرفی، به راهنمای این برچسب ها مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان یادآور شد: مشترکانی که تاکنون اطلاعات مربوطه را ارائه ندادند، باید برای دریافت شناسه قبض اشتراک مورد استفاده اقدام کنند.

استان سمنان ۷۰۲ هزار نفری سمنان بیش از ۳۷۹ هزار و ۸۷۶ مشترک برق دارد.

اخبار مرتبط