بیش از ۱۸ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزدای سرخه اختصاص یافت

سمنان- ایرنا- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه گفت: امسال از اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال برای اجرای عملیات آبخیزداری به این شهرستان اختصاص یافت.

حمیدرضا همتی روز پنجشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: احداث بندهای سنگ و ملات به حجم چهار هزار مترمکعب و احداث بند تور سنگی به  حجم ۹۰۰ مترمکعب، از جمله طرح‌های در دست اجرا در سرخه با تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی است.

وی ادامه داد: اجرای عملیات آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در حوضه آبخیز آبگرم شهرستان سرخه در دست اجرا است.

همتی بیان کرد:  انتخاب حوضه‌ها به منظور اجرای طرح‌های آبخیزداری براساس شاخص‌هایی مانند میزان فرسایش خاک، وقوع سیلاب وضعیت کم آبی و خشکسالی مناطق هدف و تامین آب آبخوان‌ها انتخاب می‌شوند.

وی، کنترل سیل، میزان مشارکت مردم مناطق و تقویت پوشش گیاهی حوضه‌های مرتعی و جنگلی را از دیگر شاخص‌ها در انتخاب حوضه برای اجرای عملیات آبخیزداری عنوان کرد.

وی ابراز داشت: برخی از نقاط  شهرستان سرخه با سیل خیزی و محدودیت منابع آبی روبرو است و توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در این شهرستان موجب بهبود وضعیت آبی می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه تصریح کرد: کنترل رسوب و جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره های زیرزمینی، استحصال آب‌های سطحی، کاهش سرعت سیلاب و کم اثر کردن خسارت سیل به شهرها، روستاها و زیرساخت‌هایی مانند جاده، راه آهن و اراضی کشاورزی را از جمله اهداف اجرای طرح‌ها ی آبخیزداری برشمرد.

شهر سرخه در ۱۷۰ کیلومتری شرق شهر تهران قرار دارد و با شهرستان‌های سمنان از شرق و آرادان از غرب و فیروزکوه از شمال و مهدیشهر از شمال شرقی و استان اصفهان از جنوب همسایه است.

شهرستان سرخه بیش از ۲۴ هزار نفر جمعیت دارد.

اخبار مرتبط