افراط و تفریط در کار رسانه به اعتماد مخاطبان آسیب می‌زند

قزوین - ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین گفت: رسانه‌ها باید از افراط و تفریط در نشر مسایل مختلف پرهیز کنند چرا که این کار به اعتماد مخاطبان آسیب می‌زند.

محمد حسین اسماعیلی روز دوشنبه در اولین نشست شورای اطلاع رسانی استان قزوین در سال جاری افزود: در همین راستا رسانه ها باید واقع بینانه به انعکاس رویدادها و خدمات مربوط به دولت بپردازند.

این مسئول همچنین گفت: اعتماد مخاطبان سرمایه اصلی هر رسانه است و باید آنرا حفظ کرد چرا که خدشه دار شدن آن افکار عمومی را نسبت به رسانه ها و حاکمیت بدبین می کند.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی که تمامی دشمنان کشور برای ضربه به نظام تعامل دارند، حساسیت کار رسانه ها دوچندان شده است و خبرنگاران باید بتوانند به دولت و نظام برای خنثی ساختن نقشه های دشمن کمک کنند.

این مسئول همچنین گفت: دشمن به دنبال بزرگ نمایی نواقص موجود است و اطلاع رسانی صحیح از عملکرد دستگاه ها از سوی رسانه ها این نقشه را خنثی می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین گفت: آزادی و استقلال عمل رسانه نکته بسیار مهمی است که مورد تاکید دولت قرار دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: باید به سمتی برویم که وضعیت فعلی رسانه ها پایش شده و شبکه ها و کانال های مجهول پایش شده و شناسنامه دار بشوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین همچنین گفت: این اداره کل به عنوان دبیر به طور جدی به دنبال مصوبات شورای اطلاع رسانی است و آنچه اهمیت دارد در درجه اول بحث پایش رسانه هاست که آغاز شده است.

۷۳۸۹ / ۳۰۱۳