حوزه علمیه خود را حامی نیروهای مسلح می‌داند

قم - ایرنا - مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: حوزه در همه عرصه‌ها، خود را حامی نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی می‌داند.

به گزارش عصر یکشنبه مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی در جلسه عقیدتی سیاسی ارتش که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی برگزار شد، با گرامیداشت ایام اربعین عنوان کرد: خدمات شما برکات زیادی را برای نیروهای مسلح و نظام اسلامی فراهم کرده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی یک فضای نو و جدیدی را می خواهد در برابر جهان بگشاید، ما در طول چند قرن گذشته شاهد یک جهانی هستیم که تحت سیطره گفتمان علمی و اقتصادی و فرهنگی غرب شکل گرفته است، حتی زمانی که عالم ۲ قطبی بود؛ قطب شرق در کلان، تحت تاثیر گفتمان غرب و تفکر معرفت علمی بعد از رنسانس در غرب بود.

وی اظهار کرد: گفتمانی که علی رغم اینکه دستاوردهای خوبی برای بشر داشت، در ذات او نوعی ماده‌گرایی و سلطه‌جویی وجود داشت، انقلاب اسلامی که می گوییم یک جهت‌گیری تمدنی است، معنایش این است که یک معادله کلان تمدن امروز بشر را تغییر دهد و این معادلات کلان در پنج محور است.

آیت الله اعرافی گفت: این هفت میلیارد نفر جمعیت جهان در ۲۰۰ کشور دنیا تحت سیطره این تفکر و تمدن غربی در مواجهه با این چهار گفتمان اصلی قرار دارد، انقلاب اسلامی می‌خواهد هر چهار بعد و گفتمان را تغییر دهد، این همان چیزی است که رسالت ما را سنگین می کند و بیانیه گام دوم انقلاب نیز معطوف به آن است.

وی با اشاره به اینکه امید است بتوانیم به گفتمان انقلاب اسلامی خدمت کنیم، افزود: این چهار معادله ای که بر جهان امروز حاکم است در قلمروهای یک معادله معرفتی و فرهنگی است، از دوره رنسانس موج جدیدی از تفکر ماده گرایی و لیبرالیستی در ابعاد مختلف آمد که کل زندگی بشر را با منطقی مادی تفسیر کرد و فرهنگ بشر را بر اساس آن سامان داد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این گفتمان و معادلات معرفتی و فرهنگی است و پشتوانه فلسفی دارد و شاخ و برگ پیدا کرد و در همه ساحت‌های زندگی بشر سایه انداخت از حس‌گرایی معرفت‌شناسی شروع می‌شود تا انسان‌محوری و انسان‌گرایی و حوزه های لیبرالیستی و آزادی می آید.

وی گفت: گفتمان دوم، معادلات علمی و فناوری بود که در چند قرن گذشته کاملا بر اساس گفتمان اول، معادلات علمی و فنی شکل گرفت و شاهد شکلگیری مجموعه ای از دانش ها هستیم که بر اساس همان معادلات فکری اولیه استوار است، منظومه علمی و فناوری که در غرب تولید شد مبتنی بر نگاه فلسفی دنیاگرایی و معرفتی است که در ابتدا بود.

وی اضافه کرد: در همین علوم انسانی و اجتماعی تئوری ها مبتنی بر رویکرد فلسفی مادی استوار شده است، البته حرکت هایی به منظور اصلاح آن در دانشگاه و حوزه انجام شد، اما هنوز کم است.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: گفتمان سوم، مولفه اقتصادی است که بر پایه مبانی دنیاگرایانه استوار شد و نتیجه آن اقتصاد سرمایه داری با همه مظاهری که دارد شد، که موجب شد بیش از یک میلیارد نفر جمعیت بشر گرسنه باشند، من ده ها کشور آسیایی و آفریقایی را دیده ام، امروز شاهد مهلک ترین ظلم و تبعیض در عالم هستند.

امام جمعه قم اظهار کرد: چهارم، معادلات سیاسی عالم است که آن هم بر اساس همین منظومه شکل گرفته و نتیجه آن شورای امنیت با حق وتو و اشغال ها و جنگ ها و مظالم بر بشر است.

وی خاطرنشان کرد: معادله پنجم، مولفه نظامی و امنیتی است، این معادله بشر در پنج بخش بر اساس دنیاگرایانه و ماده پرستانه و دور از ارزش‌های الهی شکل گرفته است.

آیت الله اعرافی اظهار کرد: آنچه انقلاب می خواهد، پایه ریزی کند؛ تغییر این پنج سامانه ای است که عالم با ان اداره می شود، البته با عقلانیت ومنطق و در جایی که لازم باشد با شجاعت و اقتدار وارد می شویم.

وی گفت: هنر انقلاب این است که بین منطق، عقلامیت و اقتدار به خوبی جمع کرده است؛ تغییر این پنج مولفه قدرت امروز نیازمند کارهای بزرگی است که انقلاب اسلامی به دنبال آن است، اینکه آنها از ما می ترسند به این دلیل است که در این پنج محور دارای فکر و اندیشه هستیم.

وی گفت: انقلاب اسلامی پول و زور نمی خواهد، منطق خود را به خوبی عرضه می کند و میلیون ها مشتری پای فداکاری برای آن ایستاده و این نظریه ای کارشناسی است، این روح بیانیه گام دوم انقلاب و منظومه فکری امام و رهبری و انقلاب اسلامی است.

عضو شورای نگهبان افزود: اینکه می گوییم انقلاب اسلامی یک اندیشه تمدنی است، اندیشه تمدنی یعنی اینکه منظومه ای فکری و معرفتی داریم که در همه قلمروهای بشر حضور دارد و به آن معنا می دهد و می خواهد معادلات قدرت امروز بشر را در حوزه سخت و نرم تغییر دهد.

وی ادامه داد: البته این حرکت با منطق، با عقلانیت و دستمایه فکری و علمی است و آنکه روح فکری را تولید می کند، حوزه و دانشگاه و متفکران جامعه هستند که در راس آن امام و رهبری بودند.

آیت الله اعرافی اظهار کرد: در این پنج مولفه، مولفه نظامی و امنیتی یک نقش بسیار مهم دارد و مهم ترین مسئولیتی که دستگاه عقیدتی و سیاسی در نیروهای مسلح با عناوین گوناگون دنبال می کند و هدف‌گیری دارد این است که ما انسان ها و گفتمانی در نیروهای مسلح و امنیتی به وجود بیاوریم که این جهت‌گیری تمدنی و تغییر سنجیده عقلانی و منطقی این مولفه های قدرت دنیای امروز باشد.

وی گفت: همچنین اینکه نیروی نظامی و ارتش سرافراز ما درک کند که قدرت او پایه ای برای اقتدار و تولید قدرت جدید با تمدن و گفتمان جدید است، البته در این امر نگاهمان امت اسلامی است، اما برای ایران به عنوان هسته مرکزی و اثرگذار بسیار ارزش قائل هستیم.

وی گفت: انقلاب اسلامی این دو گانه را با هم جمع کرده و در بیانیه انقلاب نیز این دوگانه ها مورد تاکید است؛ مثلا ایران و امت اسلامی یکی از این دوگانه هاست، در گفتمان امام نیز این دوگانه ها جمع شده، این دوگانه ها در منظق امام و رهبری حل شده است.

وی بیان کرد: نیروهای مسلح در چنین جایگاه رفیعی قرار گرفته اند؛ این جایگاه نیاز دارد، تولید فکر شود و روش های اخلاقی و تربیتی بالنده شود، کار اعتقادی و تربیتی در نیروهای مسلح پیچیدگی های خود دارد.

آیت الله اعرافی عنوان کرد: وقتی بحث تربیت و سازندگی دینی و انقلابی و اخلاقی در حوزه و آموزش و پرورش دانشگاه و اصناف و بین جوانان مطرح می شود، اینها پیچیدگی دارد، زیرا تربیت امروز با موانع زیاد و هجمه های مختلف مواجه است، سابقا کار تربیتی برای معلم و روحانی در شرایطی بود که افراد در مسیر ۲ راهی بودند، ولی امروز نسل جوان در هزار راهی قرار دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در گذشته سال‌ها می گذشت و شبهه ای مطرح بود، امروز مخاطرات و شبهه ها دائمی و فراوان و هزار رنگ است، به همین دلیل موانع مستمر است از این رو کار تبلیغی و تربیتی ظریف و پیچیده تری است با مقایسه این مسائل باید بگوییم نسلی داریم که از دوره دفاع مقدس مقاوم تر هستند و البته تربیت کار دشواری است.

مدیر حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: شما با این پیچیدگی ها مواجه اید، چون می خواهید با این پیچیدگی ها قدرتی درست کنید که شرایط نظامی و امنیتی دنیا با همه پیچیدگی ها تغییر کند.

وی افزود: ما در حوزه مساله دفاعی و ارتش سرافراز که مایه افتخار است و همیشه افتخار آفریدند؛ از منظر دینی نیازمند چند موضوع هستیم یک موضوع و حوزه فلسفی و معرفتی و اعتقادی است، فلسفه نیروهای مسلح از منظر اسلام و اعتقادات بنیادی بر پایه آن تولید و ترویج شود، بخشی نیز مربوط به احکام فقهی نیروهای مسلح و دیگری اخلاق نظام نیروهای مسلح برمی گردد.

آیت الله اعرافی عنوان کرد: جامعه نیروهای مسلح اگر بر پایه اینها شکل بگیرد، موفقیت انجام می شود؛ حوزه آمادگی لازم را برای پژوهش ارتقای مبانی و تولید فکر و در حوزه فقه و اخلاق دارد.

وی گفت: حوزه، طراحی های نو و جدید دارد و به تدریج پایه ریزی می شود، یکی از آنها آمایش حوزه است، ۴۰ کار اصلی حوزه در ارتباط با نهادها مشخص شده است به سمت توافقنامه جامع و نظام تربیتی برای تربیت نیرو رفته ایم، یکی از این ۴۰ مجموعه نیروهای مسلح هستند و آماده همکاری هستیم.

مدیر حوزه های علمیه اظهار کرد:علاوه بر تولید و تربیت نیرو در حوزه تبلیغ نیز ظرفیت وجود دارد، پژوهش و تربیت نیرو میان روحانیون و برگزاری دوره های کاربردی و برای نیروهایی که بخواهند در نیروی مسلح باشند و در اعزام های تبلیغی و ارتقای تحصیلی، ظرفیت های مهمی وجود دارد در این میان طراحی برای ارتقای تعامل و همراهی دارای اهمیت است.

وی بیان کرد: کشور ما بعد از یکی دو قرن به یک نقطه استقلال رسیده و توان رزمی به دست آورده است و ارتش مقتدر ما که همیشه رهبری و امام مدافع آن بودند به نقطه درخشنده ای رسیده که قدرت آن بازدارنده خیالات دشمن است و حوزه نیز حامی و همراه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی و به خصوص حوزه های فرهنگی است.

۷۴۰۶/  ۶۱۳۳/

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =