تاریخچه آموزش و پرورش امیرآباد در یک قرن گذشته

سمنان-ایرنا- کتاب «تاریخچه آموزش و پرورش امیرآباد در یک قرن» نوشته احسان‌الله امیرعبدالهیان در هفت فصل گردآوری و به بیان تاریخ کهن آموزش و پرورش این منطقه پرداخته است.

«تاریخچه آموزش و پرورش امیرآباد در یک قرن» به بیان تاریخ این منطقه از سال ۱۲۹۵ تا ۱۳۹۵ پرداخته است که به نوعی تاریخچه آموزش و پرورش ایران و بخش امیرآباد را دربرمی‌گیرد. شرح حال و زندگینامه ۱۹ نفر از نمایندگان فرهنگی و روسای آموزش و پرورش منطقه امیرآباد، تاریخچه ۱۱۷ مدرسه قدیم و جدید و شرح حال خیران مدرسه‌ساز منطقه در این کتاب آمده است. 

در این کتاب، علاوه بر تاریخچه مدارس منطقه، به وضعیت حوزه‌های علمیه و مکتبخانه‌های منطقه به عنوان نقطه آغازین آموزش و پرورش کشور پرداخته شده است.

این کتاب دارای ۴۵۰ صفحه است که در چاپ اول به تعداد ۲ هزار نسخه از سوی انتشارات حبله‌رود استان سمنان به چاپ رسیده است. 

از این نویسنده دامغانی آثار بسیار زیادی به چاپ رسیده است که می‌توان به کتاب‌شناسی قومس، کتاب روند توسعه نهادهای فرهنگی دامغان و تاریخچه آموزش و پرورش دامغان، اشاره کرد. احسان الله امیرعبدالهیان علاوه بر تالیف کتاب های مختلف، همکاری در تألیف ۱۲ جلد فرهنگنامه شهدای شهرستان و بیش از ۶۰ مقاله علمی در فصلنامه‌های معتبر کشور، جراید استانی و محلی را در کارنامه خود دارد.

۹۸۵۶/۶۱۰۳

اخبار مرتبط