گلخانه‌های تولید نشا در شهرستان جهرم افزایش یافت

شیراز-ایرنا-مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: در سال جاری(۱۳۹۸)سطح گلخانه‌های تولید نشا در شهرستان جهرم از یک و نیم هکتار به چهار هکتار افزایش یافته و این تعداد رو به افزایش است.

محمدرضا شهابی شنبه در گفت‌ و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۶۰ هکتار گلخانه در این شهرستان وجود دارد که سهم گلخانه‌های نشایی چهارهکتار است.

وی اظهار کرد: با توجه به کم‌بودن نیاز آبی نشا در گلخانه، انواع نشای گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان از مواردی است که با کیفیت در شهرستان تولید می‌شود و به استان‌های جنوبی کشور ارسال می‌شود.

به گفته وی سال گذشته(۱۳۹۷) تعداد گلخانه های نشایی شهرستان جهرم یک تا دو گلخانه بود که امسال دو گلخانه دیگر نیز افزوده شده است.

وی ابراز کرد: ۳۶نفر به طور غیرمستقیم در ۴هکتار از این گلخانه‌ها اشتغال دارند که با گسترش سطح گلخانه‌ها افراد، اشتغال به کار نیز افزایش می‌یابد.

شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.

۹۹۱۰ /۱۸۷۶