رسانه های پاکستانی ادعاهای ضدایرانی ترامپ را به سخره گرفتند

اسلام آباد - ایرنا - این روزھا که ماجرای حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان به اخبار داغ منطقه و جھان تبدیل شده رسانه ھا و کارشناسان سیاسی در پاکستان نیز معتقدند که آمریکایی ھا و دست نشانده ھای آنان در منطقه اقدام به بازارگرمی کرده و مُصرّانه درصدد اجرای ترفندهای تکراری خود علیه ایران ھستند.

ترامپ و حامیان وی که مسببان اصلی جنگ مرگبار علیه یمن و ھمچنین واکنش شدید گروه انصارالله برای یورش به مواضع نفتی سعودی ھستند، مدعی دخالت جمھوری اسلامی ایران در حوادث اخیر ھستند در حالی نه تنھا این ادعا از سوی مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی ایران اسلامی رد شد بلکه این موضوع بازتاب جالبی در رسانه ھای پاکستان به ویژه واکنش ناظران سیاسی و کارشناسان این کشور را نیز به ھمراه داشته است.

«محمد عالم بروھی» ستون نویس روزنامه پاکستانی «دیلی تایمز» امروز چھارشنبه گفت: ترامپ بنا بر عادت ھمیشگی خود بار دیگر انگشت اتھام را به سمت ایران دراز کرد و از این فرصت برای تقویت نیروھای نظامی خود در خلیج فارس به نام دفاع و بازدارندگی استفاده می کند.

وی رفتار پمپئو وزیر خارجه ترامپ در قبال ایران را خصمانه توصیف کرد و معتقد است: آمریکا در آستانه انتخابات آتی ریاست جمھوری است بنابراین ترامپ مطمئناً از جنگ خودداری خواھد کرد.

این کارشناس پاکستانی تاکید کرد: اگر آمریکا خیال تصویب قطعنامه در شورای امنیت با حمایت سعودی، فرانسه و انگلیس را دارد بدون شک با مقاومت چین و روسیه به عنوان اعضای دائم و سایر اعضای غیردائم شورای امنیت روبرو خواھد شد.

روزنامه انگلیسی زبان «نیشن» پاکستان نیز در گزارشی نوشت: تحرکات تازه نیروھای آمریکایی در خلیج فارس به بھانه مقابله با تبعات آتی حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان باعث ایجاد اختلال در توازن قدرت در منطقه می شود.

در این گزارش آمده است: ادعاھای ترامپ مبنی بر مخالفت با جنگ و ھمزمان اعمال تحریم ھا علیه ایران، چیزی جز جنگ اقتصادی علیه این کشور نیست اما حقیقت چیزی نیست جز اینکه جمھوری اسلامی ایران خاری در چشم آمریکایی ھاست.

روزنامه پاکستانی «نیوز» امروز گزارش داد: روحانی رئیس جمھوری ایران از ابتکار صلح در سازمان ملل سخن می گوید بنابراین تمامی طرف ھا درگیر در خلیج فارس باید حداکثر خویشتن داری را نشان دھند و ھمزمان سایر کشورھای بانفوذ باید برای تضمین اوضاع و تنش زدایی وارد عمل شوند.

در سرمقاله این روزنامه آمده است: ترامپ باید دست از رویکرد زورمداری و تھدیدآمیز خود بردارد زیرا چنین رویه ای ھرگز به حل مسائل کمکی نمی کند.

«رضا مُغل» ستون نویس روزنامه پاکستانی «نئی بات» نیز گفت: ترامپ در قبال ایران و عربستان رویکرد دوگانه درپیش گرفته است. آمریکایی ھا ترفند قدیمی دارند که برای دخالت در دیگر کشورھا، بازی اتھام و تحریک را آغاز کرده از این طریق برای تسلیحات خود بازاریابی می کند.

وی تاکید کرد: آمریکایی ھا ھرگز دوست ھیچ کشوری نمی شوند بلکه آنان فقط چشم به منافع و خواسته ھای خود دوخته اند. متاسفانه گرایش بیش از پیش سعودی ھا به آمریکا، باعث شده تا کارخانه ھای ورشکسته شده تسلیحات در این کشور درباره جان گرفته و باعث شدند تا سفارش ھای میلیاردی برای عربستان تھیه و ارسال شود.

این تحلیلگر پاکستانی، رژیم صھیونیستی را از دلایل آشکار ایران ستیزی آمریکا دانست و گفت: اعراب نقش غیرفعالی از خود نشان داده اند درحالی که تنھا جمھوری اسلامی ایران در برابر صھیونیست ھا ایستاده است.

«ظھیر اختر» ستون نویس روزنامه «اکسپرس» پاکستان نیز گفت: دلیل رویکرد ضدایرانی حاکمان آمریکا از جمله ترامپ مقاومت جمھوری اسلامی در مقابل رویکرد امپریالیستی آمریکایی ھاست. این وظیفه کشورھای اسلامی مردم سالار است که مانع اجرای سیاست ھای منفی آمریکا برای ایجاد تنش در خلیج فارس و ایران ستیزی شوند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل اختلافات میان کشورھای اسلامی، آمریکا از این وضعیت برای فروش میلیاردھا دلار تسلیحات خود به کشورھای عربی استفاده می کند.

«عبدالله حمید گل» از کارشناسان پاکستانی نیز امروز در روزنامه اردو زبان «نوای وقت» چاپ شھر اسلام آباد گفت: حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان از پایه مشکوک است و نمی توان تبانی آمریکایی ھا در منطقه برای دخالت در این اقدام را رد کرد.

وی معتقد است: آمریکایی ھا در حال ھموار کردن مسیر جنگ در خلیج فارس ھستند و صھیونیست ھا نیز در این راه آنان را ھمراھی می کنند.

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا هفته های اخیر گفت: «خطوط عرضه نفت عربستان سعودی هدف حمله قرار گرفته است دلایلی برای این باور است که می دانیم کار چه کسی بوده، ما بسته به تایید موضوع آماده اقدام نظامی هستیم، اما منتظریم عربستان سعودی نظر خود را درباره اینکه به باور آنها چه کسی عامل این حمله بوده بگوید و اینکه تحت چه شرایطی اقدام خواهیم کرد!»

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جهان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =