اجرای طرح آبیاری نوین در ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی اقلید
اجرای طرح آبیاری نوین در اقلید

مدیر جهاد کشاورزی اقلید گفت: با هدف بهره وری از ذخایر آبی و صرفه جویی بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی، ۳۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان تاکنون تحت پوشش طرح آبیاری نوین قرار گرفته است.

سید علی میرطالبی،  سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال بارش های مطلوب و بیش از میانگین داشتیم ولی با توجه به برداشت بی رویه آب در سال های اخیر و پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی و به تبع آن کاهش آب دهی چاه ها، چشمه سارها و قنوات، خسارات زیادی به کشاورزان و باغداران منطقه وارد شده است.

 وی ادامه داد: با بررسی های کارشناسی صورت گرفته تصمیم گرفتیم که با انجام پروژه های مختلف آبیاری نوین و صرفه جویی در مصرف آب موجود بتوانیم تا حدود زیادی خسارات ایجاد شده سالهای قبل و عواقب ناشی از کم آبی را جبران کنیم.

 مدیر جهاد کشاورزی اقلید افزود: با برگزاری دوره های آموزشی و ترغیب کشاورزان به اجرای سیستم های نوین آبیاری، این سطح روز به روز در حال گسترش است.

وی گفت: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در قالب اجرای سیستم های نوین آبیاری در ۵ هزار هکتار از اراضی شهرستان اقلید از ابتدای سال گذشته تا کنون جذب شده و بالغ بر ۱۲ هزار نفر روز اشتغال زایی انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید، یکی از مشکلات مهم در اجرای سیستم های نوین آبیاری را افزایش سرسام آور قیمت ها دانست.

میرطالبی ادامه داد:  همچنین در طرح تجمیع( طراحی بصورت یکپارچه آبیاری نوین)، مبلغ ۴ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان در قالب ۴ پروژه در سطح ۴۱۰ هکتار در سطح شهرستان اقلید، جذب اعتبار شده است.

 وی افزود: یک هزار و ۲۰ هکتار دیگر نیز طراحی و در مرحله انجام مقدمات برگزاری مناقصه است.

شهرستان اقلید در ۲۶۰ کیلومتری شمال شیراز واقع شده است.

۹۷۷۲ /۱۸۷۶