قدیری ابیانه: مشارکت در انتخابات بالا خواهد بود

تهران- ایرنا- محمد حسن قدیری ابیانه در میزگرد انتخابات ۱۳۹۸ ایرنا گفت: در مورد میزان مشارکت در انتخابات به نظرم همیشه مشارکت بالا بوده و خواهد بود. افراد زیادی نامزد می‌شوند و شرکت می‌کنند و قوم و خویش و دوست و آشناهای آنها در انتخابات شرکت می‌کنند. بنابراین معتقدم که انتخابات مجلس پرشور و باشکوه خواهد بود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، میزگردی با عنوان انتخابات ۹۸  و با ‌حضور «محمد حسن قدیری ابیانه» فعال سیاسی اصولگرا و «رحمت الله بیگدلی»  فعال سیاسی اصلاح طلب به میزبانی ایرنا برگذار شد. محور اصلی میزگرد به راه‌های افزایش مشارکت مردم در انتخابات مجلس در زمستان ۱۳۹۸ اختصاص داشت.

لاز به ذکر است که دو طرف، ضمن پرداختن به چالش‌ها و مشکلات افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیش رو،   انتقاداتی را از جریان های سیاسی  منتسب به دیگری مطرح کردند. در گزارش حاضر مشروح دیدگاه‌ها و نظرات محمد حسن قدیری ابیانه آمده است.

مشارکت بالا در گرو آگاهی سیاسی مردم است

قدیری ابیانه در ابتدا گفت: من معتقد هستم، اگر مردم نقش و اهمیت و وظایف قوه مقننه را بدانند در انتخابات شرکت می‌کنند. در اینجا، دومسئله مطرح است: یکی شرکت کردن در انتخابات و دیگر اینکه، با علم به وظایفی که دارند در انتخابشان درست عمل می‌کنند. فلسفه وجود قوه مقننه این است، در قوه مجریه قدرت متمرکز است برای مثال در کشور ما تمام مسائل اقتصادی از قبیل بانک‌ها، صنایع و غیره دست دولت است. بیش از دو میلیون پرسنل وجود دارد. عمده مقامات را دولت تعیین می‌کند. نکته اینکه هرکجا قدرت جمع شود احتمال بروز فساد در آن بیشتر است. برای اینکه جلو این فساد گرفته شود مجلس را تشکیل داده‌اند.

وی در ادامه افزود:  فلسفه این کار این است که می‌گویند مردم از مناطق مختلف افرادی را انتخاب کنند و بفرستند به مجلس برای نمایندگی آنها. دولت هر کاری که بخواهد انجام دهد، به ویژه در کارهای مهم باید تأیید مجلس را داشته باشد. مثلاً در قانون بودجه دولت بودجه را می نویسد، تقسیم می‌کند اما چگونگی این کار باید توسط مجلس بررسی و به قانون تبدیل شود.   دولت نمی‌تواند یک ریال از این بودجه را هزینه کند، مگر اینکه تصویب مجلس را گرفته باشد. اگر مردم احساس کنند که بودجه بندی مناسب نیست و سهم آنها از بودجه به منطقه شون نمی رسد باید در انتخاب نماینده مجلس خود دقت بکنند. البته ما رئیس جمهور کشورمان نیز انتخاب مردم است و باید او را هم در نظر بگیرند و انتخاب صحیحی انجام دهند و فرد صالحی را انتخاب بکنند.

او گفت: چون صاحب قدرت می‌تواند از قدرت خود سوء استفاده بکند و از وظایف خود منحرف شود مجلس می‌تواند از وزرا و حتی رئیس جمهور سؤال بپرسد و حتی آنها را استیضاح کند و رأی به عدم کفایت سیاسی آنها بدهد. ضمن اینکه برای وزرا تأیید صلاحیت مجلس هم ضروری است. بنابراین، نظارت مجلس بر قوه مجریه حاکم است و می‌تواند نظارت بکند، سؤال بکند، تحقیق و تفحص بکند. نمایندگان هم برای اینکه نگران عواقب برخورد با صاحبان قدرت نباشد مصونیت قضایی دارند. یعنی نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی مصونیت دارند. علاوه بر این وظایف قوانین کشور نیز توسط مجلس تصویب می‌شود. در نظام سه قوه‌ای مجلس قانون را تصویب می‌کند. قوه مجریه موظف است طبق آن عمل کند و قضاوت را هم به قوه قضائیه داده‌اند.

نمی توان گفت که شورای نگهبان وجود نداشته باشد

قدیری ابیانه بیان داشت: بنابراین، می‌توان گفت که مجلس نقش کلیدی و مهمی دارد. اینکه حضرت امام فرمودند «مجلس در رأس امور است» به این خاطر است که قانون در رأس امور است. اما ما نظام مان اسلامی است. وقتی مردم رأی دادند به نظام جمهوری اسلامی یعنی مسوولین به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم منتخب مردم باشند اما همه قوانین باید در چارچوب اسلام باشد. پس قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود باید منطبق بر اسلام باشد.

وی افزود: در اینجا دو حالت پیش می‌آید: کسانی که می‌خواهند تعیین کنند که قانون منطبق با اسلام است یا باید خودشان مجتهد باشند و یا باید یک مرکز دیگری در مورد اسلامی بودن قانون نظر دهد. یکی از وظایف شورای نگهبان این است که بگویند این قانون با اسلام و قانون اساسی انطباق دارد یا خیر.   بنابراین، یا باید همه نمایندگان مجتهد باشند که خودشان بتوانند اسلامی بودن قوانین را تشخیص دهند و یا اجتهاد را به دیگران بسپارند. اگر می‌خواستیم بگوییم همه باید مجتهد باشند و شورای نگهبان نباشد، باید یک مجلسی مانند مجلس خبرگان رهبری که همگی مجتهد هستند بیایند قوانین را تصویب کنند. دیگر نماینده مهندس، پزشک، کارگر و غیره نمی توانستند این کار را انجام دهند. برای اینکه این اتفاق نیافتد و همه اقشار بتوانند نماینده داشته باشند گفتند خوب شما قانون تصویب بکنید اما اسلامی بودن آن و تشخیص انطباق آن با قانون اساسی با شورایی از فقها باشد.

او ادامه داد: آنهایی که می‌گویند شورای نگهبان وجود نداشته باشد از دو حالت خارج نیست: یا می‌خواهند در اصل اسلام نباشد و یا پیشنهاد اصلاحی دارند. برای مثال پیشنهاد دهند که به جای شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری، اسلامی بودن و انطباق با قانون اساسی را تعیین بکند. که آنهم اگر قرار باشد جایگاهی مثل «سنا» داشته باشد این روش فعلی کارسازتر است. ضمن اینکه افرادی هم که می‌خواهند در رأس حکومت قرار بگیرند باید به اسلام پایبند باشند. البته ما یک استثناء برای اقلیت‌های دینی قایل شدیم که این استثناء در دنیا بی نظیر است. اگر این استثناء نبود چون جمعیت یهودی‌ها، ارامنه، زرتشتی‌ها و غیره در هیچ شهری  اکثریت ندارند. یا اگر قرار بود مثل آمریکا باشد دیگر نمی توانستند نماینده داشته باشند. در آنجا اقلیت مسلمان نمی‌تواند نماینده داشته باشد. باید در قالب یکی از احزاب وارد مجلس نمانیدگان شوند. اما در اینجا نمایندگان اقلیت‌های دینی می‌توانند نماینده در مجلس داشته باشند. اما بقیه، چه وزیر، چه رئیس جمهور باید به اسلام معتقد باشند. کسی که پایبند به اسلام نیست نمی‌تواند نامزد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران شود. مثلاً کسی که اصلاً اعتقادی به اسلام ندارد وزیر آموزش و پرورش شود. این اصلاً با رأی به جمهوری اسلامی مغایر است. بنابراین، هر کسی نمی‌توان نامزد بشود. چون ما گفتیم نظام جمهوری اسلامی، باید این نامزدها به اسلام اعتقاد داشته باشند.

اگر من جای شورای نگهبان بودم حتماً صلاحیت افرادی مثل «حجاریان» را رد می‌کردم

این فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: طبیعتاً در چنین شرایطی باید در یک جایی صلاحیت اینها تأیید شود. در هر کشوری تأید صلاحیت مکانیسم خاصی دارد. مثلاً در فرانسه حتی اگر خانمی حجاب را رعایت بکند حق ندارد حتی تحصیل بکند. کسی که حق تحصیل ندارد می‌تواند حق انتخاب شدن داشته باشد؟ هر کشوری برای خودش ملاک دارد. در فرانسه، آلمان و آمریکا همجنس باز بودن یک حق است، چیزی منفی به حساب نمی‌آید. آقای «حجاریان» گفت در ایران هم باید همجنس بازی از نظر حقوقی مجاز باشد. البته گفته است هرچند من این را نمی پسندم اما باید این حقوق برقرار باشد. خوب اگر من جای شورای نگهبان بودم حتماً در صورت کاندیدا شدنش او را رد صلاحیت می‌کردم. برای اینکه ما در اسلام یک سری «محکمات» داریم و یک سری «متشابهات». اینگونه موارد جزو محکمات دین ما است. بنابراین، افرادی که در رأس امور قرار می‌گیرند و مسئولیت می‌پذیرند، چه به عنوان نمانیده مجلس شورای اسلامی و چه به عنوان رئیس جمهور و غیره باید حتماً معتقد به اسلام باشند. صرف گفتن اینکه ما معتقد هستیم کفایت نمی‌کند، باید پایبند هم باشد. ما نمی توانیم یک کامیون را دست کسی بسپاریم که گواهی نامه پایه دو دارد، چطور می‌توانیم نمایندگی مجلس را به کسی بسپاریم که دارای چنین مشکلاتی باشد.

وزرا باید از نمایندگان مجلس بترسند

وی گفت: اگر ما برای مردم روشن بکنیم که وظیفه نمانیده چیست، به نظرم هم به انتخاب بهتر مردم کمک می‌کنیم و هم به بالا رفتن مشارکت آنها. الآن در خیلی از شهرها وظیفه نماینده را با وظایف شورای شهر اشتباه می‌گیرند. کارهایی را از نماینده مجلس می‌خواهند که اصلاً به آنها ربط ندارد. مثلاً بلیط هواپیمایشان کنسل می‌شود به نماینده زنگ می‌زنند، وام می‌خواهند به نماینده زنگ می‌زنند و کارهایی از این دست. این در حالی است که کار نماینده اینها نیست. برخی از دولتمردان هم توپ را تو زمین نماینده‌ها می‌اندازند و مردم را برای انجام کارهایشان به نماینده ارجاع می‌دهند. مثلاً می‌گویند اگر نماینده نامه بدهد کار تو انجام می‌شود. اتفاقی که می‌افتد این است که آن مسوول، مدیر و یا وزیر نامه‌های نماینده را نگه می‌دارد و اگر روزی بستگان خودش را در پست‌های مختلف گذاشت و نماینده معترض شود نامه‌های این نماینده را نشان می‌دهد و می‌گوید خودت هم چنین کاری کرده‌ای و افرادی را معرفی و استخدام کرده‌ای. بنابراین یکی از مشکلات اصلی نمایندگان ناشی از چنین مواردی است.

او افزود: برای مثال، در اوایل انقلاب نمایندگان به وضعیت خودروسازی اعتراض داشتند، «بهزاد نبوی» که وزیر صنایع بود به مجلس رفت و گفت کدام یک از نمایندگان از وزارت صنایع خودرو نگرفته‌اند. تنها سه نفر بلند شدند، بقیه خودرو گرفته بودند. خوب همه لکنت زبان گرفتند و او هم به کار خود ادامه داد. این در حالی است که باید وزرا از مجلس بترسند. پس باید مجلس را درست کرد.

قدیری ابیانه در ادامه اظهار داشت: در برخی از شهرها یکی از معیارهای انتخاب نماینده این است که کدام فرد با مدیران و وزرا ارتباط بهتری دارد به او رأی بدهیم تا کارهای بیشتری برای شهرمان انجام دهد. یعنی بتوانند از این طریق بودجه بیشتری برای شهرشان جذب کنند. مردم باید یاد بگیرند کسی را به عنوان نماینده بفرستند که با قوه مجریه که تقریباً تمام ثروت کشور دست اوست رودربایستی نداشته باشد. ما الآن شاهد این هستیم که در برخی از شهرها رأی خود را می فروشند؛ گاهی با قیمت کم و گاهی با قیمت زیاد. من خودم در یک انتخابات آدم هایی را دیدم که به جوان ها بلیط سینما می دادند و در عوض به آنها می گفتند به فلان کس رأی بدهید. آنها هم قبول کردند و برای یک سینما رفتن رأی دادند. من یکی از این جوان ها را گیر آوردم و از او خواستم که شهادت بدهد تا این تخلف معلوم شود قبول نکرد. چون فکر می کردند آبرویشان خواهد رفت. فردی که اینگونه رأی می دهد نمی داند که سرنوشت خودش را دست چه کسی می دهد.

وی بیان کرد: یکی از اشکالات این است که مردم ما بودجه دولت را مال خودشان نمی‌دانند. این را باید به مردم گفت. باید بدانند که با انتخاب نماینده سرمایه کلان خود را دست آنها می‌سپارند. دوم اینکه مردم باید بدانند که افراد صالح فرستادن در مجلس کفایت نمی‌کند. ممکن است فردی خوب باشد، شهردار خوب و یا پزشک خوبی باشد، اما این دلیل نمی‌شود که الزاماً نماینده خوبی هم خواهد شد. ما برای مجلس کسانی را می‌خواهیم که مسائل کلان کشور را بدانند. این در حالی است که بنده گاهی مشاهده می‌کنم که نامزدها اصلاً به مسائل کلان کشور اشراف ندارند. آدم هایی جو زده هستند. کافی است مردم به این آدم ها اعتماد کنند.

او افزود: مردم اندازه درآمدهای کشور را هم نمی د انند. فکر می‌کنند اینقدر درآمد هست که اگر رئیس جمهور یا نماینده‌ها و مسوولین آدم های سالمی باشند می‌توانند با آن پول نیازهای مردم را برآورده سازند. در حالی که اصلاً اینگونه نیست. در سال گذشته در بودجه پیش بینی شده بود که ۹۶ هزار میلیارد تومان صادرات نفت و گاز و میعانات گازی داشته باشیم. این عدد یعنی به ازای هر ایرانی ۱۰۰ هزار تومان. الآن دولت هشتصد هزار میلیارد تومان بدهکار است. یعنی به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان. چون مردم این مسائل را نمی دانند و فکر می‌کنند دولت اینقدر درآمد دارد که می‌تواند هرکاری انجام دهد. کافی است نامزدی به آنها بگوید من این کار را می‌کنم، یا فلان کار را انجام می‌دهم به او اعتماد می‌کنند. در حالی که کسی نمی پرسد پول این کارها را از کجا می‌آوری. من معتقدم رسانه ها باید این واقعیت های اقتصادی را روشن کنند. به هرحال آگاه سازی مردم از اهداف و وظایف نمایندگی از نکات مهم است. اگر کسی برای نمایند شدن میلیاردی هزینه کرد بدانید که او به جای مبارزه با فساد در مجلس به دنبال رانت خواهد رفت و فساد به پا خواهد کرد.

تأیید صلاحیت آقای موسوی و آقای کروبی از اشتباهات شورای نگهبان بوده

قدیری ابیانه در پاسخ به بیگدلی در باره نظرات شهید مطهری گفت: این صحبت شهید مطهری به انتخاب بین کسانی بر می‌گردد که تأیید صلاحیت شده‌اند. نه اینکه هر کس و ناکسی بتواند نامزد پست ریاست جمهوری بشود. من یک مناظره‌ای داشتم با آقای «عیسی سحرخیز». او می‌گفت که هر ایرانی باید آزاد باشد در انتخابات شرکت کند ولو خفاش شب باشد یا ساواکی باشد. شورای نگهبان چه حقی دارد بخواهد اینها را تأیید بکند یا نکند.

این حرف درست نیست. ما نمی توانیم خفاش شب، یا یک ساواکی را تأیید صلاحیت کنیم. آقای «سحرخیز» و حتی آقای «تاج زاده» هم، چنین حرفی زده است. تاج زاده گفته است اگر هر ایرانی نتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود انتخابات دیگر انتخابات آزادی نخواهد بود. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم همه کاندیدای ریاست جمهوری بشوند. می‌گوییم بین افراد صاحب صلاحیت کسی را انتخاب کنند. حداقل این است که فرد مسلمان باشد. لذا این بحث های آزادی مطلق که می‌کنند و نقل قولی که می‌کنند را هیچ موقع شهید مطهری نگفته است.

وی در ادامه گفت: نکته دیگر اینکه اگر فرد تنها بگوید من قانون اساسی را قبول دارم قابل قبول نیست. موضوع این است که آیا این فرد پایبند به قانون اساسی هست یا نه. در فتنه ۸۸ نیز آقای «موسوی»، آقای «احمدی نژاد، را به عدم پایبندی به قانون متهم می‌کرد، بعد وقتی که نتیجه انتخابات اعلام شد خودش به قانون پایبند نبود. بله بنده معتقدم تمامی کسانی که در فتنه ۸۸ دست داشتند صلاحیت کاندیداتوری برای انتخابات را ندارند. کسی که مردم را به شورش دعوت می‌کند و نتیجه کار او تحریم و تشدید تحریم ایران می‌شود و جزو سران فتنه بوده نباید وارد مجلس شود. البته من نمی‌گویم کسی که معتقد بوده است که در انتخابات تقلب شده و لذا به نتایج انتخابات اعتراض کرده است نمی‌تواند شرکت کند. می گویم اگر اعتقاد به تقلب داشته است باید برود شکایت بکند و از راه قانونی عمل کند نه اینکه شورش کند. اگر مراجع قانونی تأیید کردند اعمال می‌شود و اگر تأیید نکردند باید به قانون و رأی مراجع قانونی تمکین کند. نه اینکه بخواهد نظر خودش را به مردم و نظام تحمیل بکند.

قدیری ابیانه افزود: بنده هم قانون اساسی را قبول دارم و به آن تمکین می‌کنم و معتقدم که مترقی‌ترین قانون اساسی است. اما اگر روزی قرار باشد در این قانون اصلاحاتی صورت بگیرد برای اصلاح آن پبشنهاد دارم. یکی از پیشنهادهای من این است که قوه مجریه، مجری انتخابات نباشد. رئیس جمهوری که می‌خواهد دور دوم انخاب شود و همه از وزیر کشور تا استاندار و فرماندار زیر نظرش هستند می‌تواند به نفع خودش عمل کند. البته نمی‌گویم حتماً این کار را خواهد کرد، بلکه راه اعمال نفوذ وجود دارد. بنابراین پیشنهاد من این است که در آینده قوه قضائیه انتخابات را برگذار کند و نه قوه مجریه.

وی گفت: اینکه می‌گویند شورای نگهبان کسانی را تأیید صلاحیت کرده است که قانون اساسی را اصلاً قبول ندارند را باید دید که آیا شورای نگهبان می دانسته است که افراد به قانون اساسی اعتقادی ندارند. شورای نگهبان هم انسان هستند و ممکن است خطا بکنند. ماباید تلاش بکنیم این اشتباهات را به حداقل برسانیم. البته من معتقدم تأیید صلاحیت آقای موسوی و آقای کروبی از اشتباهات شورای نگهبان بوده است. البته از نظر شما درست بوده  است و تأیید صلاحیت افراد دیگری اشتباه بوده است. در هر صورت معتقدم که قانون قانون است و باید جلو اعمال نفوذها و جلو مهندسی انتخابات را بگیریم و دولت می‌تواند نقش داشته باشد.

اصلاح طلب‌ها ۷ درصد رأی دارند

قدیری ابیانه گفت: اینکه آقای بیگدلی می‌گوید اصلاح طلب‌ها نامزد ندارند درست نیست. آقای عارف رئیس شورای اصلاح طلب‌ها و فراکسیون امید در مجلس است. این را دیگر نمی‌توان انکار کرد و گفت اصلاح طلب‌ها نماینده ندارند. آقای عارف جزو مقامات بالا بوده است، معاون اول آقای خاتمی بود و زمانی هم وزیر بود. آقای عارف برای ریاست جمهوری نامزد شد، تأییدش هم کردند وبعد هم دید که اصلاح طلب‌ها ۷ درصد بیشتر رأی ندارند و کناره‌گیری کرد. می‌توانست تا آخر بماند و کنار نکشد اما از این ترسیدند که اگر بماند معلوم می‌شود که اصلاح طلب‌ها بیش از ۷ درصد رأی ندارند و این به ضرر آنها می شد. بنابراین، کنار رفت تا اصلاح طلب‌ها بتوانند چنین ادعاهایی را مطرح کنند.

وی افزود: در انتخابات شهرستان‌ها هم اصلاح طلب‌ها می‌روند نگاه می‌کنند، ببینند چه کسی امکان انتخاب شدنش بیشتر است او را در لیست خود قرار می‌دهند. بعد در سطح کشور ادعا می‌کنند که مملکت دست آنها است. اما کشور دست آنها نیست. چیزی که شما گفتید در زمان نامزدی آقای احمدی نژاد اگر چوب خشک هم در مقابل آقای هاشمی قرار می گرفت رأی می‌آورد.

مشارکت در انتخابات همیشه بالا بوده و بالا هم خواهد بود

او گفت: در مورد میزان مشارکت هم به نظرم همیشه مشارکت بالا بوده و خواهد بود. چون در انتخابات مجلس معمولاً سختگیری زیادی نمی‌شود و مثل ریاست جمهوری هم نیست. افراد زیادی هم نامزد می‌شوند و شرکت می‌کنند و قوم و خویش و دوست آشناهای آنها در انتخابت شرک می‌کنند. بنابراین معتقدم که انتخابات مجلس پرشور و باشکوه خواهد بود. حالا اینکه چه کسانی رأی بیاورند بستگی دارد به آگاهی مردم. امیدوارم که آن چیزی که از شهید مطهری نقل کردند و گفتند مردم خود تجربه کسب می‌کنند امیدوارم واقعا این اتفاق بیافتد. یعنی برای آنها روشن شد که بر اساس ادعا نمی‌شود به افراد رأی داد. اما متأسفانه هم ادعا وجود دارد و هم تخریب رقیب. اگر این ادعایی که آقای روحانی در انتخابات کرد و گفت اگر فلانی رأی بیاورد در کوچه دیوار می‌کشند، در کشوری مثل ایتالیا و یا در فرانسه و حتی هند و پاکستان هم مطرح شود حزب آن فرد از جریان خواهد افتاد.   حالا من معمار هم هستم، آیا می‌شود در کوچه دیوار کشید و زن و مرد را از یکدیگر جدا کرد؟ یعنی چنین ادعای مسخره‌ای باعث می‌شود که به خاطر افکار عمومی یک حزب ساقط بشود.

قدیری ابیانه افزود: یکی از اشکالات اصلاح طلب‌ها این است که همه بیگانگان و دشمنان انقلاب  و اسلام حمایت می‌کردند. رییس سازمان «سیا» نگران بود که آقای روحانی رأی نیاورد. مشکل ما با اصلاح طلب‌ها این است که همیشه ادعا می‌کنند مردم طرف دار آنها هستند. فرق ما مدعیان اصول اسلامی با اصلاح طلب‌ها این است که ما می‌گویم اگر آقای خاتمی انتخاب شد با اینکه قبولش نداشتم اما به رأی مردم احترام می‌گذارم و او را به عنوان رییس جمهور می پذیرم و اگر بتوانم کمکش هم می‌کنم. مملکت مثل هواپیمایی است که رییس جمهور خلبان آن می‌شود، باید کمک کنیم سالم به زمین بنشیند. اما وقتی کس دیگری رییس جمهور می‌شود اصلاح طلب‌ها نمی‌خواهند بگویند ما باختیم، می‌گویند تخلف شده، تقلب شده و غیره.

او ادامه داد: اخیراً صدای آقای خاتمی منتشر شده که گفته من از اول اعتقادی به تقلب نداشتم. اگر اعتقاد نداشتید چرا به موسوی تبریک گفتید. اگر اشتباه کردید که در آن زمان تبریک گفتید چرا نمی‌آیید بگویید اشتباه کردم.   چرا اشتباه خود را جبران نمی‌کنید از چه چیزی می ترسید. ما باید به حق تمکین بکنیم. مردم به درست یا به اشتباه به کسی رأی می‌دهند باید به این انتخاب احترام بگذاریم. البته این دلیل نمی‌شود که نقد نکنیم اما نباید تخریب بکنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =