اعتیاد به فضای مجازی باعث مشکلات عاطفی و اختلافات خانوادگی می‌شود

کرمانشاه- ایرنا- نتایج یک طرح تحقیقاتی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شده نشان می‌دهد که اعتیاد به فضای مجازی باعث مشکلات عاطفی و اختلافات خانوادگی می‌شود.

به گزارش ایرنا؛ بر پایه نتایج طرح تحقیقاتی بررسی «رابطه‌ اعتیاد به گوشی هوشمند و اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی عاطفی و اجتماعی بزرگسالان و سایر مؤلفه‌ های خانوادگی در میان متأهلین شهر کرمانشاه» که توسط دکتر تورج احمدی جویباری با همکاری عباس آقائی، بهاره لطفی بیردایی و زهرا شااحمدی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه انجام شد، اعتیاد به اینترنت و گوشی هوشمند می‌تواند باعث تنهایی فرد، مشکلات عاطفی، مشکلات زناشویی و اختلافات خانوادگی گردد.

اهمیت این یافته‌ها در این است که اعتیاد به اینترنت در میان متأهلین می‌تواند بازخورد جدی در نابسامانی خانواده داشته باشد و همچنین مشکلی جدی برای کار و زندگی اجتماعی افراد به وجود می‌آورد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مدت استفاده از گوشی و اینترنت در مردان بیشتر از زنان است و استفاده از گوشی هوشمند و اینترنت در روز بیشتر از شب بود که این امر می‌تواند باعث اختلال بیشتر در فعالیت‌های روزانه و سهل‌انگاری بیشتر مردان در وظایف زناشویی و پدری شود، همچنین مشخص گردید که رفع احساس تنهایی با استفاده بیش از حد اینترنت، بر تنهایی شخص می‌افزاید.
اعتیاد به اینترنت و گوشی هوشمند پدیده‌ای روبه گسترش است که باید به استفاده اصولی و درست از این فناوری تلاش نماییم و برنامه هایی در زمینه آموزش به متأهلین در خصوص اعتیاد به گوشی و تأثیر آن در زندگی زناشویی و خانوادگی در رسانه‌ها در نظر گرفته شود.

۳۰۳۳/۸۰۶۶