توقیف یک دستگاه اتوبوس در آزادراه قزوین-رشت

قزوین - ایرنا - یک دستگاه اتوبوس مسافربری در آزادراه قزوین-رشت به دلیل تخلفات متعدد رانندگی توسط راهداری و پلیس راه توقیف شد.

راننده این اتوبوس فاقد دفترچه فعالیت رانندگی،سامانه سپهتن و گواهینامه رانندگی بود.

این اتوبوس با همکاری کارشناسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه استان قزوین متوقف شد.

این اتوبوس در راستای اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت ها و ناوگان های حمل و نقل عمومی و مسافربری در مسیرهای ارتباطی استان قزوین توقیف شد.

جلوگیری از سوانح جاده ای و برخورد با رانندگان متخلف از جمله اهداف اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی و مسافربری است.

۳۰۱۳