پایش منابع آبی زیرزمینی برای جلوگیری از فرونشست زمین در اصفهان ضروری است

اصفهان - ایرنا - مدیر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: پایش دقیق میزان و کاهش منابع آبی زیرزمینی و سفره های آبی برای جلوگیری از فرونشست زمین در این استان ضروری است.

بابک ابراهیمی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی از عوامل اصلی ایجاد فرونشست زمین در استان اصفهان به شمار می‌رود و بر همین اساس کنترل و نظارت این موضوع بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: عارضه‌های مهم ناشی از پدیده فرونشست زمین به طور کلی در گروه‌های گسیختگی و شکاف در سطح زمین، فروچاله ها و فرونشست منطقه ای با جابجایی قائم سطح زمین و خرابی‌های وسیع در پوشش سطحی در مناطقی که قبلا دریاچه ها و چشمه های آب شیرین بوده اند می‌توان مشاهده کرد.

مدیر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشان کرد: وقوع گسیختگی و شکاف در سطح زمین یکی دیگر از نمودهای فرونشست زمین به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر در نواحی مختلف استان اصفهان مانند دشت دامنه و داران در غرب، کاشان و و حبیب آباد برخوار در شمال و مهیار شمالی در جنوب استان اصفهان مشاهده شده است.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی و بیان اینکه ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز  و ۴۸۶ هزار حلقه چاه مجاز در ایران وجود دارد، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد از دشت‌های کشور با کسری مخزن و افت آب‌های زیر زمینی روبه رو هستند و تاکنون ۴۵ هزار حلقه چاه غیر مجاز در سطح دشت های کشور مسدود شده است و این پایش و نظارت بر آب های زیرزمینی باید بیشتر و جدی تر شود.

ابراهیمی افزود: ۸۳ درصد از جمعیت استان اصفهان در حوضه آبریز زاینده رود ساکن هستند، در حوضه های منطبق بر هفت حوضه آبریز کشور تحت نظارت شرکت آب منطقه ای اصفهان، ۲۲ محدوده مممنوعه عادی و بحرانی ثبت شده است.

به گفته وی در استان اصفهان افزون بر ١۶ هزار و ٨٠٠ چاه غیر مجاز وجود دارد که ۹ هزار و ۵۰۰ حلقه از آنها فعال است.

حجم کسری آب‌های زیرزمینی کشور طی ۲۰ سال گذشته بالغ بر ۱۲ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

 فرونشست زمین، پدیده ای خطرآفرین و زلزله ای خاموش است که بی توجهی به آن به خسارت مالی، جانی و حتی بحران‌های اجتماعی را به دنبال دارد، اما با این وجود این پدیده قابل پیش بینی و پیشگیری است.

 به گفته کارشناسان امر معضل فرونشست زمین در بیشتر استان از جمله اصفهان، یزد، کرمان، سیستان، جنوب خراسان، سمنان، کرمان، مرکزی، قزوین قابل مشاهده و نگران کننده شده است. 

۶۰۲۰/۶۰۲۶

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =