مازنی: نمایندگان امضا کننده «بیانیه حمایت از سریال گاندو» از چه ترسیده‌اند؟

تهران – ایرنا – عضو فراکسیون امید درباره عدم انتشار اسامی امضا کنندگان بیانیه گفت: احمد امیر آبادی گفته برخی از نمایندگان امضاکننده این بیانیه چون از طرف دولت و یک جریان سیاسی تحت فشار هستند، خواسته‌اند اسامی منتشر نشود. این در حالی است که وکیل مردم از کسی و چیزی جز خدا نباید ترس داشته باشد.

پس از آنکه با پیگیری های ایرنا مسئله تخلف صورت گرفته در اعلام تعداد امضاکنندگان بیانیه حمایت از عوامل گاندو در مجلس شورای اسلامی در سطح رسانه ها طرح گردید (اینجا)، احمد مازنی، نماینده مردم تهران، با ارائه تذکری به هیئت رئیسه خواستار شفاف شدن تخلف روی داده و جبران آن شد.

در پی این تذکر احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و مسئول قرائت بیانیه ها، در جلسه دوشنبه گذشته توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد (اینجا). با این حال به نظر می رسد توضیحات امیرآبادی، قانع کننده نبوده و موجب ایجاد ابهامات دیگری شده است.

«احمد مازنی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره توضیحات امیرآبادی را ناکافی دانسته، و در گفت و گو با ایرنا علت طرح تذکر خود را اینگونه شرح داد: تذکر من در این رابطه بود که بر اساس ماده ۱۱۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، اگر بیانیه ای از طرف نمایندگان صادر شود که تعداد امضای آن حداقل بیش از نیمی از تعداد نمایندگان باشد، آن بیانیه می تواند در صحن قرائت شود و اسامی امضاکنندگان در مشورح مذاکرات منتشر گردد.

وی افزود: مشروح مذاکرات جلسه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ مجلس زمانی که منتشر شد، دیده شد که متن بیانیه حمایت از عوامل گاندو منتشر گردیده اما ذیل بیانیه پاورقی زده اند که به دلیل مفاد ماده ۱۱۴ آیین نامه و به نصاب نرسیدن تعداد امضاها، از درج اسامی امضاکنندگان خودداری می کنیم. اینجا این شبهه پیش آمده است که یا اسامی به تعداد کافی نبوده است که در این صورت نباید تعداد امضاکنندگان از تریبون ۱۵۵ نفر اعلام می گردید و متن بیانیه قرائت می شد، یا اگر تعداد اسامی کافی بوده است، در آن صورت معاونت قوانین مجلس می بایست در مشروح مذاکرات متن بیانیه و اسامی امضاکنندگان را کامل درج می کرد.

هیئت رئیسه نباید قانون را نقض کند

عضو فراکسیون امید با تصریح بر این سریال گاندو، محتوا و عواملش موضوع تذکر او نبوده، ادامه داد: بحث من این است که به قول معروف؛ هرچه بگندد نمکش می زند، وای از روزی که بگندد نمک. بر همین اساس اگر مجلس که قوه قانون گذار کشور است، خود قانون را رعایت نکند و به خصوص قانون آیین نامه داخلی را که مانند قانون اساسی برای مجلس است، از طرف هیئت رئیسه مجلس نقض گردد، در این صورت دیگر از دولت و قوه قضائیه و مردم و دیگران چطور می توان توقع رعایت قانون را داشت؟

مازنی گفت: تذکر من این بود که یا ماده ۱۱۴ رعایت شده است، یا رعایت نشده. اگر رعایت گردیده که هیئت رئیسه باید اسامی را منتشر کند. اما اگر هم رعایت نشده، هیئت رئیسه موظف است این تخلف را جبران کند. حالا یا به صورت عذر خواهی به هر صورت اعتراف به اشتاه رخ داده. البته  امیرآبادی هم روز دوشنبه بعد از چند روز که از تذکر من گذشته بود، در جوابی که به این تذکر بیان کرد به نظر من به این که تخلف از آیین نامه صورت گرفته است، اذعان کردند.

نماینده مردم نباید از چیزی، جز خداوند، ترس داشته باشد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به سخنان احمد امیرآبادی فراهانی، خاطر نشان کرد: اشکال دیگر در بیانات امیر آبادی این است که گفته برخی از نمایندگان امضا کننده گفته اند ما از طرف دولت و یک جریان سیاسی تحت فشار هستیم و به همین دلیل از انتشار اسامی مان می ترسیم و خواسته اند اسامی منتشر نشود.

وی افزود: با این ادعا امیرآبادی اولا پذیرفته که معاونت قوانین مجلس در متن مشروح مذاکرات متاسفانه دروغ نوشته است، و از سوی دیگر به نمایندگان امضا کننده بیانیه، نسبت مرعوب شدن داده اند.

احمد مازنی تاکید کرد: نماینده ملت که نباید مرعوب شود، اگر نماینده ای مرعوب بشود حقوقی که می گیرد حرام است. نماینده مجلس و وکیل مردم از کسی و چیزی جز خدا نباید ترس داشته باشد. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ ترس از چیست؟ نماینده ای اگر نمی خواست اسمش اعلام شود، اصلا برای چه بیانیه امضا کرده است؟

نماینده مردم تهران با تاکید بر این که محتوای بیانیه مورد نظر او نیست، افزود: یک تعدادی از دوستان بیانیه ای را امضا کرده اند که حقشان هم بوده است. اما برای چه در مشروح مذاکرات به دروغ نوشته اند، تعداد امضا کنندگان بیانیه کمتر از حد نصاب نیمی از نمایندگان بوده است و بعد هم ادعا شود آنها مرعوب شده بودند؟

به دولت و جریان اصلاحات تهمت زدند

مازنی ابهام دیگر را اتهامی که امیرآبادی متوجه دولت و جریان سیاسی اصلاحات کرد، دانست و گفت: مسئله دیگر این است که امیرآبادی گفته که برخی نمایندگان امضاکننده از دولت ترسیده اند. البته دفاع از دولت به بنده ارتباطی ندارد و آقای حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور طی یادداشتی که برای هیئت رئیسه فرستاده اند، اعلام کردند دولت در این زمینه دخالت نداشته. اما این که ادعا شده است یک جریان سیاسی فضای رعب ایجاد کرده است، این سوال راه ایجاد می کند که کدام جریان سیاسی در مجلس رعب ایجاد کرده که نمایندگان جرات ندارند اسامی شان منتشر شود؟

این عضو فراکسیون امید ادامه داد: اگر منظورشان جریان سیاسی مطبوع من، یعنی جریان اصلاح طلبان و فراکسیون امید است، خب همه می دانند که جریان اصلاحات نه اسلحه دارد و نه طناب دار و نه سایر امکاناتی که بتواند رعب و وحشتی برای کسی ایجاد کند. هرچند احتمالا مراد ایشان این است که این جریان چون در افکار عمومی ریشه دار است، اگر کسی کاری کند که اصلاح طلبان مخالف او باشند، افکار عمومی هم با او مخالف خواهند شد.

وی افزود: خب اگر این اعتراف را می کنند، ما از آنها تشکر می کنیم که به حقیقت اعتراف کرده اند. جریان اصلاحات علی رغم ناجوانمردی های دشمنان خارجی مانند براندازان، صهیونیست ها و آمریکایی ها و همچنین بی انصافی بعضی از عناصر افراطی در داخل کشور که تلاش کرده اند حتی جنایات دشمنان ما را هم به نام اصلاح طلبان در افکار عمومی طرح کنند، به اذعان و اعتراف ایشان آنچنان در افکار عمومی تاثیر گذار است که اگر فردی بیانیه ای را امضا کند و مشخص شود خلاف نظر این جریان است، افکار عمومی با او مخالفت خواهند کرد.

مازنی تصریح کرد به گفته علیرضا رحیمی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس که اسامی امضا کنندگان بیانیه را بررسی کرده است، حتی امضای یک عضو فراکسیون امید هم در میان امضا کنندگان حضور نداشته است، و در ادامه افزود: قاعدتا فراکسیون امید تنها می تواند به اعضای خودش بگوید بیانیه ای را امضا نکند و هیچ فشاری به دیگر نمایندگان مجلس نمی تواند وارد کند، چه برسد به ایجاد فضای رعب.

مدعییان جدید شفافیت، چرا از اعلام اسامی طفره می روند؟

احمد مازنی با اشاره به تلاش برخی نمایندگان عضو جبهه پایداری برای طرح قانون شفافیت عملکرد نمایندگان در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع دیگر این است که باید به برخی از دوستان ما که اخیرا به شدت طرفدار شفافیت شده اند و یکی از درس ها اصلی مکتب اصلاحات را دارند به نام خودشان مصادره می کنند، تذکر داد که خب این هم نوعی شفافیت است. اگر بیانیه ای را امضا کرده اید، خب پای امضایتان بایستید و اعلام کنید چه کسانی بیانیه را امضا کرده اند.

از حق تذکر ماده ۷۵ آیین نامه داخلی استفاده خواهم کرد

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنان خود از حق خود در استفاده از ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس در واکنش به سخنان امیرآبادی تصریح کرد و گفت: قاعدتا به علت تعرضی که آقای امیر آبادی به بنده و جریان سیاسی اصلاحات داشتند باید در جلسه دوشنبه وقت ۵ دقیقه ای برای بنده در نظر می گرفتند، اما آقای مصری ضمن آنکه حق بنده را پذیرفتند، اما گفتند امروز فرصت نمی شود. در جلسه روز سه شنبه هم درابتدا آقای لاریجانی و سپس آقای پزشکیان این حق را پذیرفتنذ و با توجه به موضوع رای اعتماد به دو وزیر، تعیین وقت برای بنده انجام نشد. البته بنده نسبت به آقای پزشکیان گله دارم که ایشان می توانستند امروز این وقت را برای بنده بگذارند. اما به هر حال طبیعتا در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس برای من محفوظ تا از جریان فراکسیون امید دفاع کنم.

هیئت رئیسه موظف به توضیح درخصوص این تخلف است

وی درباره مرجع انجام این تخلف نیز گفت: من نمی توانم بگویم هیئت رئیسه تخلف کرده است یا معاونت قوانین. مشروح مذاکرات را معاونت قوانین منتشر می کنند. اما قطعا جناب آقای امیرآبادی که بیانیه را خوانده اند و همچنین آن را امضا کرده و پیگیرش بوده اند، احتمالا در این تخلف موثر بوده اند. در انتشار اسامی این بیانیه خشت اول کج گذاشته شد و آقای امیرآبادی با توضیحاتی که دادند نشان دادند خشت های بعد هم کج گذاشته شده است. به هر حال مسئولیت مشترک هیئت رئیسه، از آن ها صلب نمی شود و باید درباره این مسئله توضیح بدهند.

این عضو کمسیون فرهنگی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم آقایان در شرایطی که کشور نیاز به همدلی دارد، برای چنین مسئله ای دست فرافکنی نزنند و منصفانه و مطابق قانون مواضع شان را اعلام کنند و به جای این که بگویند تخلف خودشان را بپذیرند، یک جریان سیاسی و دولت را متهم می کنند.

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha