۲۸۴ میلیارد ریال به طرح های عمرانی سرپل ذهاب اختصاص یافت

قصرشیرین- ایرنا- فرماندار سرپل ذهاب گفت: ۲۸۴ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام این شهرستان در سال جاری اختصاص یافت.

 به گزارش خبرنگار ایرنا، محبت جمالی نیا روز سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی سرپل ذهاب افزود: اعتبارات سال جاری شهرستان در حوزه های نفت و گاز، تملک استانی، ماده ۱۲ و متوازن است که بین ادارات و دستگاه های مختلف توزیع می شود.

وی اظهار داشت: ۲۸۴ میلیارد تومان اعتبارات کل شهرستان بود که ۵۰ درصد از محل اعتبارات ماده ۱۲ جذب شد و مابقی آن اختصاص نیافت که با مساعدت استاندار کسری آن جذب شده و امسال بصورت ۱۰۰ درصد به طرح ها اختصاص می یابد و ادارات مشکلی درخصوص پروژه های ماده ۱۲ نخواهند داشت.

فرماندارسرپل ذهاب گفت: طرح های حساس و مهمی در منطقه وجود دارد که نیازمند تمرکز اعتبارات است و امید است با نگاه ویژه و تخصصی استان کرمانشاه این طرحها در سالجاری پیشرفت مناسبی داشته باشند.
جمالی نیا اظهار داشت: ادارات پیگیر بودجه های ماده ۱۲ باشندتا پروژه های نیمه تمام در شهرستان هرچه سریعتر با تزریق اعتبارات تکمیل شود.
وی ادامه داد: در اعتبارات سالجاری ۹ شاخص برای شهرستان در نظر گرفته شده که اعتبارات باتوجه به آنها تقسیم شده و اختصاص خواهد یافت.

سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار تن جمعیت دارد.

۳۰۱۲/۸۰۶۶/۷۳۹۹