سوادآموزی بدون آموزش مهارت‌های زندگی به نتیجه لازم نمی‌رسد

سمنان- ایرنا- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان سمنان گفت: اجرای طرح‌های سوادآموزی در دوران کنونی بدون توجه به مهارت‌های زندگی و اجتماعی طرحی ناقص و غیرتاثیرگذار است.

اسماعیل ادهم روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در رویکرد جدید نهضت سواد آموزی یکی از مولفه‌های مهم آموزش مهارت‌ها به خصوص مهارت‌های زندگی و حقوق شهروندی در کنار مهارت‌های خواندن و نوشتن است.

وی خاطر نشان کرد: سواد پایه و حداقلی زمانی عمق پیدا خواهد کرد که با مهارت‌های اجتماعی گره زده شود و سوادآموز باید بیاموزد که رفتارهای اجتماعی خود را تقویت کرده و در جامعه ضمن تعامل سازنده با دیگران بتواند از حقوق قانونی و اجتماعی خود دفاع کند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان سمنان اضافه کرد: آموزش ۶۰ هزار نفرساعت در بخش مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های زندگی و حقوق شهروندی و ۶ هزار نفر ساعت حرفه‌آموزی در معاونت سواد آموزی استان برای سال ۹۸ برنامه‌ریزی شده است.

ادهم تصریح کرد: برای برگزاری این دوره‌ها ۴۰ عنوان محتوای آموزشی برای کم‌سوادان و بی‌سوادان توسط سازمان نهضت سواد آموزی تدوین و به همراه راهنمای تدریس در اختیار استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برخی از عنوان هایی که در این دوره‌ها آموزش داده خواهد شد شامل قانون و قانون‌مداری، میراث فرهنگی و راه‌های حفاظت از آن، حقوق خانواده، سخن گفتن و گوش دادن، مشارکت اجتماعی، تکالیف فردی و اجتماعی، کمک‌های اولیه و امدادرسانی است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان سمنان گفت: توصیه شده حداقل ۵۰ درصد از فعالیت‌های مکمل و کمک آموزشی به مهارت‌های زندگی اختصاص داده شود.

در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۷ درصد از جمعیت ۲۴۰ هزار نفری استان سمنان باسواد بودند و در سرشماری ۱۳۹۵ از جمعیت ۷۰۲ هزار نفری حدود ۸.۵ درصد بی سواد شناسایی شدند.

۷۳۳۹/۶۱۰۳

اخبار مرتبط