۳۱ مرکز تحقیقات دانشکده در دولت دوازدهم راه‌اندازی شد

تهران- ایرنا- معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: تعداد چهار دانشکده، ۲ مجتمع آموزش عالی سلامت و ۳۱ مرکز تحقیقات دانشکده در راستای توسعه حوزه علوم پزشکی در دولت دوازدهم ایجاد و راه‌اندازی شد.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت هفته دولت، مهمترین اقدامات و دستاوردهای این معاونت را در زمینه وضعیت آموزش علوم پزشکی کشور، کسب مرجعیت علمی، بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی، ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت، آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت، بین المللی سازی، توسعه آموزش‌های مجازی، ارتقای آزمون‌های علوم پزشکی، اعتباربخشی مراکز آموزشی، ارتقای زیرساخت‌های آموزش پزشکی و اعتلای اخلاق حرفه‌ای در دولت دوازدهم تشریح کرد.

تصویب ضوابط آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت به عنوان اولین سند آمایش کشور در شورای انقلاب فرهنگی نیز از دیگر اقدامات مهم معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دریافت جایزه ملی مرکز برتر آموزش مجازی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال ۹۷ از جمله دستاوردهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم بوده است.

همچنین معاونت آموزشی وزارت بهداشت در راستای اعتلای اخلاق حرفه ای نسبت به راه اندازی کمیته های منطقه ای و دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی و طراحی و اجرای برنامه های آموزش مهارتی، کوتاه مدت و رشته مقاطع مختلف درحوزه اخلاق حرفه ای با هدف  توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی اقدام کرده است.

بازنگری ۲۹ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تصویب هشت برنامه آموزشی و تصویب ۹ برنامه آموزشی برای دانشجویان بین المللی، راه اندازی مرکز ملی آموزشهای مهارتی با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی وامضاء تفاهم نامه ای با معاونت بهداشت این وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی به منظور ارتقای آموزشهای جامعه از اقدامات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در مسیر ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت بوده است.

بر اساس این گزارش، مهمترین فعالیت‌های معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم به شرح زیر است:

 وضعیت آموزش علوم پزشکی

وضعیت آموزشی علوم پزشکی شامل، ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی دولتی و ۹۰ واحد دانشگاهی غیردولتی، حدود ۱۹۰ هزار نفر دانشجو در حال تحصیل در مراکز دولتی و حدود ۶۰ هزار دانشجو در حال تحصیل در مراکز غیردولتی، حدود  ۱۸ هزار عضو هیأت علمی در مراکز دولتی و حدود ۲ هزار عضو هیأت علمی در مراکز غیردولتی،  حدود ۲۵۰ بیمارستان آموزشی در سراسر کشور،  بیش از ۱۸۰ انجمن علمی گروه پزشکی،  استقرار حدود ۹۰۰ رشته محل کاردانی و کارشناسی علوم پزشکی، استقرار ۶۴ رشته محل دکترای عمومی، استقرار ۶۴۴ رشته محل کارشناسی ارشد علوم پزشکی، استقرار ۳۹۵ رشته محل دکترای تخصصی

و استقرار ۱۳۰ رشته محل فوق تخصص و فلوشیپ می باشد.

 کسب مرجعیت علمی

در رابطه با کسب مرجعیت علمی، شناسایی حدود ۲۳ حیطه اولویت دار ملی در عرصه سلامت می باشد که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه‌های کشور نیز در هر یک از این حیطه ها شناسایی شده است.

واسپاری حیطه‌های اولویت دار ملی متناسب با ظرفیتهای مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزشکی در قالب مأموریت‌های ویژه،  راه اندازی مرکز ملی راهبردی آموزش پزشکی و حمایت از بیش از ۶۰۰ طرح پژوهشی با اعتبار حدود ۱۲ میلیارد تومان،  حمایت از مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزشکی تا حد تحقق مرجعیت علمی در حیطه های اولویت دار و اعطاء مجوز رشته مقاطع تحصیلی به مناطق آمایشی متناسب با ماموریتهای حوزه آموزش از جمله موارد کسب مرجعیت علمی است.

بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی

بازمهندسی ساختارهای دانشگاهی شامل بازنگری ساختار دانشگاههای علوم پزشکی متناسب با نیازهای ملی و به  موازات توسعه فناوری و حرکت به سمت دانشگاههای نسل جدید،  چابک سازی ساختارهای دانشگاهی در جهت توسعه کارآفرینی و خلق ارزش (ثروت)،  امضاء تفاهم نامه  با معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه متبوع در راستای توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه کارآفرینی و طراحی و اجرا پودمان کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی مجازی می باشد.

ارتقای پاسخگویی آموزش عالی سلامت

 بازنگری ۲۹ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تصویب ۸ برنامه آموزشی و تصویب ۹ برنامه آموزشی برای دانشجویان بین المللی،  راه اندازی مرکز ملی آموزشهای مهارتی با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و امضاء تفاهم نامه ای با معاونت بهداشتی برای استفاده از ظرفیت اعضای هیأت علمی برای ارتقای آموزشهای جامعه از جمله موارد در آموزش عالی سلامت است.

آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

در آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت تصویب ضوابط آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت به عنوان اولین سند آمایش کشور در شورای انقلاب فرهنگی است و اجرای سند آمایش کشور از ۴ سال پیش آغاز شده و همچنان مبنای توسعه آموزش عالی سلامت خواهد بود.

همچنین راه اندازی و توسعه مراکز سنجش منطقه ای، آزمون منطقه ای و  آموزش مهارت های بالینی منطقه ای، در مناطق آمایشی، تربیت نیروی انسانی در مناطق بر اساس، مناطق آمایشی و متناسب با ظرفیت های منطقه ای و برنامه ­ریزی و اجرا همچنین تمرکززدایی از مرکز به سمت محیط، متناسب با ظرفیتهای آمایشی است.

برنامه ریزی بوردهای تخصصی و فوق تخصصی به صورت منطقه ای و استفاده از ظرفیت مناطق در ارتقای آزمونها،  تجمیع دپارتمانهای منطقه ای به منظور تجمیع ظرفیتهای منطقه ای و  واسپاری حیطه های اولویت دار ملی در قالب حدود ۷۰ مأموریت ویژه به مناطق آمایشی است.

توسعه آموزشهای مجازی

در بخش توسعه آموزشهای  مجازی نیز راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یک الگو با هدف توسعه عدالت آموزشی و ارتقای دسترسی یکسان به آموزش عالی سلامت و همچنین کاهش هزینه های تربیت نیروی انسانی،  ارائه حداقل ۲۰ درصد هر کوریکولوم آموزشی به صورت مجازی به منظور کاهش هزینه های تربیت دانشجو،  بهره برداری نرم افزار ملی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS با عنوان  نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) در سال ۹۷،  بهربرداری پروژه طراحی و استقرار نرم افزار MOOCs ملی با عنوان آرمان (سامانه آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین) در سال ۹۷ و  دریافت جایزه ملی مرکز برتر آموزش مجازی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال ۹۷ از موارد توسعه آموزشهای مجازی است.

 بین المللی سازی

 در بخش بین المللی سازی آموزش سلامت در حال حاضر بیش از ۳ هزار دانشجو از ۴۳ کشور جهان، در کشور تحصیل می کنند و همچنین سامانه Education Iran  برای معرفی ظرفیتهای علمی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و بیش از ۱۲۰۰ برنامه آموزشی کشور معرفی شده است.

 حدود ۱۰۰۰ پرونده تقاضای انتقال از خارج به داخل کشور و پذیرش ۷۳۱ مورد بررسی و پذیرش شده و با سازمان نظام پزشکی برای صدور شماره نظام پزشکی موقق برای دانشجویان خارجی دوره های تخصصی رایزنی شده ا ست.

همچنین دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای آموزشی در طی سه سال گذشته نیز اعتبار بخشی شده است.

ارتقای آزمونهای علوم پزشکی

برای ارتقای آزمونهای علوم پزشکی نیز حدود ۴۰ آزمون ملی در طول سال ۹۷ در حوزه آموزش برگزار  و مراکز سنجش منطقه ای در مناطق آمایشی در طول اجرای برنامه تحول راه  اندازی شده است.

همچنین فراهم نمودن برگزاری آزمونها به صورت الکترونیک در حوزه علوم پزشکی، تشکیل بوردهای تخصصی و فوق تخصصی منطقه ای در مناطق آمایشی در طول سال ۹۷ با هدف تمرکز زدایی و توانمندسازی مناطق آمایشی، نظارت و هماهنگی برگزاری ۴ دوره آزمون جامع علوم پایه، ۴ دوره آزمون پیش کارورزی و  ۵ دوره آزمون صلاحیت بالینی به صورت الکترونیکی و راه اندازی بانک سوال آزمون دستیاری با رعایت کلیه پروتکلهای امنیتی در سال ۹۷ از جمله موارد ارتقای آزمونهای علوم پزشکی است

اعتلای اخلاق حرفه ای

راه اندازی کمیته های منطقه ای و دانشگاهی اخلاق در آموزش علوم پزشکی، طراحی و اجرای برنامه های آموزش مهارتی، کوتاه مدت و همچنین رشته مقاطع مختلف درحوزه اخلاق حرفه ای با هدف  توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی، ارتقای زیرساختهای آموزش پزشکی، جذب ۵۲۲۵  عضو هیأت علمی در قالب ۶ دوره فراخوان در دانشگاههای علوم پزشکی در طول اجرای برنامه تحول،  راه اندازی ۳۰ پورتال در حوزه آموزش در طی اجرای برنامه تحول، راه اندازی میز خدمت در حوزه معاونت آموزشی به منظور تقویت پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و تاسیس مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و طراحی و تصویب دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای از موارد اعتلای اخلاق حرفه ای می باشد.

 پرستاری دیالیز،  پرستاری بیماری های گوارش وکبد،  مراقبت های حمایتی وتسکینی در بیماران مبتلا به سرطان ویژه پرستاران و مراقبت های حمایتی وتسکینی در بیماران مبتلا به سرطان ویژه پزشکان عمومی

از دیگر اقدامات و دستاوردهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت می باشد.

اجرای ۱۲ هزار و  ۹۰۶ برنامه های آموزش مداوم و ایجاد ۱۷ مرکز برگزارکننده دوره های آموزش مداوم،  تدوین پیش نویس سند راهبردی نخبگان و استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی، تدوین آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی و برگزاری ۲ دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، برگزاری یک دوره فراخوان جذب هیات علمی و جذب حدود ۱۳۸۰ متقاضی عضویت در هیات علمی و جذب ۷۲ نفر سرباز هیات علمی،  جذب ۷۲ نفر سرباز هیات علمی با تاکید بر دانشگاه‌های کمتر برخوردار و توزیع نیروهای فارغ التحصیل مقطع فوق تخصصی به تعداد بیش از ۲۸۴ نفر جهت انجام تعهدات،  توزیع نیروهای دندانپزشکی مقطع تخصصی ۳۰۰ نفر و معرفی ۸۲۵ نفر فارغ التحصیل مقطع PhD و تعداد ۱۹۶ نفر کارشناسی ارشد برای انجام تعهدات از دیگر دستاوردهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت می باشد.

همچنین تدوین و تصویب آیین‌نامه تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی،  ارزشیابی و اعتباربخشی ۵۹ دانشکده/دانشگاه‌ علوم پزشکی کشور و ۲۱۴ بیمارستان‌ آموزشی و صدور احکام اعتباربخشی، طراحی الگوی نوین ارزشیابی دانشگاهها و موسسات خارج از کشور با توجه به رتبه بندیهای بین المللی و راه اندازی کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی و ایجاد کمیته های متناظر دانشگاهی نیز از دستاوردهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت در زمینه آموزش علوم پزشکی کشور  می باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =