روستاهای طارم سفلی از خدمات بسیج پزشکی بهره‌مند شدند

قزوین - ایرنا - ۱۵ روستای بخش طارم سفلی شهرستان قزوین از خدمات بسیج جامعه پزشکی استان بهره‌مند شده‌اند.

جهادگران در قالب اردوی خدمات درمانی و پزشکی در روستاهای محروم طارم سفلی شهرستان قزوین حضور پیدا کرده اند.

ویزیت و معاینه رایگان، دندانپزشکی، مامایی و ...خدماتی است که جهادگران بسیجی در قالب این اردو به روستاییان طارمی ارایه می کنند.

تاکنون بیش از ۳۰۰ تن از روستاییان طارم سفلی از خدمات این جهادگران بهره مند شده اند.

جهادگران بسیجی تا دهم شهریور ماه در بخش طارم سفلی حضور داشته و به روستاهای محروم خدمت رسانی می کنند.

۳۰۱۳

۳۰۱۳