بهره‌گیری از سازمان‌های مردم نهاد در حوزه سیاسی ممنوع است

قزوین – ایرنا -  بهره‌گیری از سازمان‌های مردم نهاد در حوزه سیاسی و فعالیت‌های جناحی با توجه به فرا رسیدن انتخابات مجلس شورای اسلامی ممنوع است چون با اساس شکل گیری آنها مغایرت دارد.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور روز سه شنبه در ششمین همایش سالانه سازمان‌های مردم نهاد استان قزوین اظهار داشت: غیرسیاسی بودن سمن‌ها در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد چون خط قرمز ما در ارزیابی سمن‌ها انجام فعل سیاسی و جناحی برای افزایش قدرت سیاسی خود است.

کمال اکبری افزود: جنس سازمان‌های مردم نهاد با دیگر تشکل‌ها و احزاب سیاسی از اساس متفاوت بوده و سمن‌ها غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی هستند.

این مسئول اضافه کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی برای کسب قدرت سیاسی و استمرار آن شکل می گیرند ولی سازمان‌های مردم نهاد از درون مردم شکل گرفته و برای خدمت رسانی به عموم و انتفاع اجتماعی تلاش می کنند.

وی با تبریک روز تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی، افزود: تلاش کرده ایم فرایند صدور مجوزهای سازمان های مردم نهاد کوتاه شود که در این زمینه درحال راه اندازی سامانه جدید هستیم.

این مسئول با بیان اینکه رتبه بندی سمن‌ها با توجه به عمکرد و کارآیی آنها در دستور کار قرار گرفته است، گفت: سمن‌ها براساس این نظام رتبه بندی می توانند برای توسعه فعالیت‌ها و انعقاد قراردادها اقدام کنند.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه از طریق سمن‌ها می توان به توسعه متوازن و پایدار دست یافت، افزود:مشارکت مردمی در یک جامعه انواع اجتماعی، فردی و گروهی دارد که بهترین نوع مشارکت که امروزه تجربه شده و برای توسعه پایدار موثر بوده مشارکت اجتماعی در قالب سازمان‌های مردم نهاد است.

وی گفت: امروزه مقامات عالی کشور از مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و... بر مشارکت اجتماعی نگاه مثبتی دارند و بر بهره گیری از مشارکت های اجتماعی در امور ملی و محلی تاکید کرده اند.

اکبری افزود: امیدواریم با نهایی شدن لایحه سازمان‌های مردم نهاد و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی قدم بلندتری را برای نهادمند کردن سازمان های مردم نهاد در کشور برداریم.

این مسئول اضافه کرد: خود سازمان‌های مردم نهاد نیز باید خود را در جامعه جا انداخته و کارآمدتر بکنند تا هرچه بیشتر مورد استفاده برای کل کشور و نظام باشند.

وی با بیان اینکه کار اجتماعی نیاز به صبر ، حوصله و پشتکار دارد، افزود: سازمان‌های مردم نهاد با توجه به نام خود کاملا داوطلبانه بوده و دولت ساز نیستند و نقش مساله محور بودن در داوطلبانه‌گی آنها بسیار حایز اهمیت است.

این مسئول با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد باید تخصصی شوند، ادامه داد: این سازمان ها برای یک مساله به وجود آمده و باید همان یک موضوع را پیگیری کنند.

وی با تاکید بر پایش سمن‌ها در موضوع عملکرد و پیگیری اهداف خود براساس اساسنامه، افزود: هرچقدر نظارت ها بر سمن ها بیشتر و دقیق تر باشد اعتماد مردم نیز بر آنها گسترده تر و بیشتر خواهد شد و بنابراین توسعه کیفی و نظارت بر سمن‌ها و تشکل‌ها در دستور کار ما قرار دارد.

۶۱۰۱

اخبار مرتبط