دسترسی آزاد به اطلاعات بهترین هدیه به خبرنگاران

کرمانشاه- ایرنا- بهترین هدیه مسئولان به خبرنگاران در دسترس گذاشتن اطلاعاتی است که خبرنگاران برپایه آن می توانند به تنویر افکار عمومی، آگاهی بخشی و هدایت فکری جامعه کمک کنند.

نبود اطلاعات مفید و به درد بخور و از همه مهمتر به موقع و سریع می تواند به شایعه پراکنی، تشویش افکار عمومی و پریشان احوالی مردم منجر شود که در این صورت انتشار هر نوع خبر صحیح و درستی از جانب هر رسانه ای دردی را دوا نمی کند. 

دسترسی آزاد به اطلاعات لازمه کار خبرنگاری و یکی از پایه های اساسی برای تجزیه و تحلیل وقایع محسوب می شود که متاسفانه دسترسی به اطلاعات در برخی مواقع دشوار و در برخی مواقع هم به موقع نیست. 

خبرنگاران برپایه آمار و ارقام اقدام به تجزیه و تحلیل وقایع می گیرند و یا بر همین اساس مسائل را با کارشناسان و صاحب نظران مورد بحث و بررسی قرار می دهند که در صورت نبود اطلاعات درست امکان تجزیه و تحلیل میسر نمی شود.

ماده ۳۰ بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می گوید: حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده و مورد نیاز جامعه می‌باشند.

اگرچه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی دولت ابلاغ شده و بسیاری از مسئولان نیز بر اجرای آن تاکید دارند اما در عمل این اتفاق نیافتاده و در بسیاری از بخش ها هنوز دسترسی خبرنگاران به اطلاعات میسر نیست.

با وجود تاکید اغلب مسئولان بر هم افزایی و همکاری با رسانه ها در عمل این همکاری بخوبی انجام نمی شود و یا در بسیاری مواقع اطلاعات به موقع به دست خبرنگار نمی رسد و نمی تواند از آن بهره برداری های لازم را بکند. 

حتی در برخی مواقع دسترسی به یک آمار ساده را از خبرنگار دریغ می کنند و این با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مغایرت دارد.

مسئولی که به موقع در برابر شایعاتی از جمله آدم ربایی، سرقت از بانک، آتش سوزی و این جور مثال آمار و اطلاعات درست در اختیار خبرنگار قرار ندهد، جو جامعه متشنج می گردد و شایعات ظهور می کنند و مدیریت اخبار از دست رسانه های رسمی خارج می شود و رسانه های غیررسمی با دامن زدن به شایعات خوراکی برای بیگانگان تهیه و در اختیار آنان قرار می دهند.

در عصر تبادل سریع اطلاعات، واکنش های سریع در برابر هرگونه اقدامی می تواند به آرام کردن فضا و اقناع افکار عمومی کمک کند که متاسفانه برخی از مسئولان اطلاعات را به موقع در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند و این مصداق نوشداری بعد از مرگ سهراب است.

خبرنگاران براساس فلسفه کاری خود به صورت پیوسته و مداوم نیاز به اطلاعات دارند و جا دارد همه سازمان ها و نهادها در چارچوب قانون اساسی و قانون مطبوعات این اطلاعات را در اختیار رسانه ها برای انتشار عمومی قرار دهند. قانونگذار تنها اطلاعاتی را که مخل امنیت ملی و مبانی اسلام باشد را مجاز به انتشار ندانسته و یا اطلاعاتی که مربوط به اماکن نظامی و سایر موارد را می شود در اختیار رسانه ها قرار داد.

دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرده است که با گذشت بیش از۲ سال از راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه با انتشار ۱۳۱۹ سند، همچنان بیشترین اسناد را در مقایسه با قوای دیگر ‌در این سامانه در اختیار مردم قرار داده‌اند.

اکنون بیشترین سطح دسترسی خبرنگاران به دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه است و جا دارد ۲ قوای دیگر نیز در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات با رسانه ها همکاری کنند و مردم را در جریان فعالیت ها قرار دهند. 

در روز خبرنگار سال ۹۸ این انتظار می رود که مسئولان در کنار پیام های تبریک و هدایایی که خبرنگاران اهدا می کنند، بر دسترسی آزاد آنها بر اطلاعات نیز تاکید داشته باشند و این نوید را به اصحاب رسانه بدهند که از امسال به بعد دسترسی آنها به اطلاعات آسان تر از گذشته خواهد بود.

۳۰۳۳/۸۰۶۶

خبرنگار ایرنا در کرمانشاه