برخی از مدیران دستگاه ها در ملاقات های مردمی حضور نمی یابند

‌قزوین - ایرنا - برخی از مدیران دستگاه های اجرایی در ملاقات های مردمی روزهای سه شنبه به دلیل جلسات یا بازدیدهای کاری حضور نمی یابند درحالیکه دستگاه های مختلف استان باید تا حد ممکن از برگزاری همایش ها و برنامه ها در این روز پرهیز کنند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین شامگاه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:برگزاری منظم ملاقات های مردمی درروزهای سه شنبه با پیگیری مستقیم نهاد ریاست جمهوری در دستور کار است.
معصومه مرادیان اظهار داشت:در بسیاری از بازدیدهای سرزده از جلسات ملاقات های عمومی مشاهده می شود که مدیران کار را به معاونان و کارشناسان خود سپرده اند در حالی که پاسخگویی به مشکلات مردم در روز ملاقات عمومی وظیه مستقیم مدیر کل است.
وی اضافه کرد: مدیران دستگاه های اجرایی نباید رسیدگی به مطالبات مردم را تحت تاثیر جلسات غیرضروری و بازدیدهای تشریفاتی قرار دهند بلکه باید با نظارت ویژه بر امور کارکنان زیر مجموعه، خود را در حل مشکلات مردم سهیم بدانند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین افزود: در این راستا طرح ارزیابی عملکرد کارآمد را برای مدیران دستگاه های اجرایی به مرحله اجرا گذاشته ایم تا میزان کارایی مدیران دستگاه های اجرایی را در حل مشکلات مردم سنجش کرده و نتایج حاصل از آن را در اختیار وزارتخانه های مربوط و مدیران ارشد قرار دهیم.
۶۱۰۱

اخبار مرتبط