خیر اراکی ۶ میلیارد ریال به بیمارستان آیت الله خوانساری اهدا کرد

اراک - ایرنا - یک خیر اراکی ۶ میلیارد ریال برای تکمیل مرحله سوم بیمارستان آیت الله خوانساری به عنوان قطب درمان سرطان غرب کشور اهدا کرد.

  رئیس مجمع خیرین بیمارستان آیت الله خوانساری اراک روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت:مبلغ اهدایی برای ایجاد یک اتاق عمل، اتاق بستری و ۲ تخت اورژانس در بیمارستان آیت الله خوانساری اراک سرمایه گذاری می شود.

«محمدمهدی همتی» افزود: عملیات اجرایی مرحله سوم توسعه بیمارستان آیت الله خوانساری اراک تیرماه امسال کلید خورده است و ظرف مدت ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده بخش های هدفگذاری شده تکمیل و برای استفاده بیماران راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: ایجاد اتاق عمل، بخش جراحی، آی سی یو جراحی، اورژانس جراحی و بخش آموزش و پیشگیری  از جمله اهداف ترسیم شده در عملیات گا سوم توسعه ای بیمارستان ایت الله خوانساری اراک است.

 رئیس مجمع خیرین بیمارستان آیت الله خوانساری اراک گفت:۳۰۰ میلیار ریال اعتبار برای توسعه و تجهیز گام  سوم اعتبار نیاز است.

همتی افزود: با بهره بردرای از اهداف درمانی مرحله سوم اینمرکز درمانی شمار تخت های بستری این بیمارستان به ۲۱۰ تخت افزایش می یابد. 

بیمارستان آیت الله خوانساری اراک به عنوان مرکز مادرتخصصی درمان سرطان استان مرکزی و غرب کشور مطرح است که خدمات شیمی درمانی و پرتودرمانی به بیماران ارایه می کند. 
استان مرکزی با یک میلیون و ۴۱۴ هزار نفر جمعیت با ۱۲ شهرستان دارای ۲۰ بیمارستان فعال با یک هزار و ۹۴۵ تخت مصوب و ۷۵۰ تخت فعال در قالب ۸۵ بخش درمانی است.

۶۹۹۱/۶۰۱۳/