دادستان کل رژیم صهیونیستی از پی گیری ماجرای رشوه گیری شارون منصرف شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/83 خارجی. سیاسی. شارون. فساد مالی. دادستان کل رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت اتهام دریافت رشوه را علیه"آریل شارون" نخست وزیر این رژیم، مطرح نکند. به گزارش روز دوشنبه شبکه تلویزیونی الجزیره ، در گزارشی که تلویزیون اسرائیل آن را پخش کرد آمده است اتهام مذکور بخاطر نبود دلایل وشواهد کافی از شارون سلب شد، لذا دادستان کل این پرونده را بست. الجزیره گفت : پرونده اتهام علیه شارون مبنی بر دریافت رشوه از مدتها پیش به یک چالش بزرک برای شارون و طرحهایش در جهت عقب نشینی از نوار غزه تبدیل شده بود. این شبکه خبری افزود:به هر حال نخست وزیر اسرائیل پس از رفع اتهام از خودکه درزمانی مناسب صورت گرفت می تواندبرای اجرای طرحهای جنجال برانگیز خود حرکت جدیدی را آغازکند. صویر 1491/1489/1468

سرخط اخبار جهان