هیات های اندیشه ورز اتاق فکر دستگاه‌های اجرایی هستند

قزوین - ایرنا - مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: هیات های اندیشه ورز به لحاظ خرد جمعی به عنوان اتاق فکر دستگاه های اجرایی بوده و در پیشرفت فکری و اجرایی سازمان های دولتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

مریم بیدخام روز یکشنبه در اولین نشست هیات اندیشه ورز در دفتر اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با ارائه گزارشی از روند و زمینه‌های شکل گیری آن گفت: برنامه یزی لازم برای افزایش سرمایه و کاهش آسیب‌های اجتماعی از اهداف و اولویت های اصلی هیات های اندیشه ورز است.

این مسئول افزود: اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی از جمله آسیب‌های اجتماعی دارای اولویت در کشور هستند که اقدامات پیشگیرانه ویژه ای در قالب طرح های پیشنهادی مصوب از سوی هیات اندیشه ورز استان می تواند در کنترل و کاهش این معضلات اجتماعی موثر باشد.

وی به تاثیر و نقش اتاق‌های فکر و هیات های اندیشه ورز در پیشرفت فکری و اجرایی دستگاه ها و سازمان های دولتی تاکید کرد و گفت: یکی از فواید مهم هیات های اندیشه ورز به کار گرفتن خرد جمعی است که این اقدام مهم باعث می‌شود خروجی کار با اشکال کمتری روبرو شود.

بیدخام همچنین گفت: نگاه کلان به موضوع های اجتماعی و نحوه مدیریت این موضوع ها در دستگاه های اجرایی وظیفه هیات های اندیشه ورز است و این مهم باید با مشارکت، همکاری و هم‌افزایی بین سازمانهای مردم نهاد و دستگاههای دولتی محقق شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در خصوص تشریح وظایف هیات های اندیشه ورز خاطرنشان کرد: دستیابی به مختصات اجتماعی با تاکید بر ویژگی ها، فرصت ها، تهدیدات و پتانسیل های محلی و بومی بر اساس مطالعات صورت گرفته در استان، ارائه پیشنهاد برنامه عمل برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی متناسب با اقتضائات محلی و تجربیات استانی، ایده سازی، نظریه پردازی در زمینه مسائل اجتماعی برای ایجاد تفاهم منطقی در جامعه و تصمیم سازی استراتژیک در سیاست گذاری و اعمال مدیریت علمی بر پایه مبانی علمی، دینی، و انقلابی از مهمترین وظایف و دورنمای هیات های اندیشه ورز به حساب می آیند.

بیدخام یادآور شد: اگر در پیشگیری از آسیب های اجتماعی به‌خوبی فرهنگ‌سازی کنیم بدون شک موضوعات به اقدامات سلبی و پیشگیری انتظامی نخواهد رسید که تحقق این موضوع در گرو توجه به اتاق های فکر در قابل هیات های اندیشه ورز است.

۹۹۲۵*3013