توضیحات سرپرست اداره کل راهداری قزوین در مورد وضعیت کارکنان عوارضی ها

قزوین - ایرنا - سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قزوین در مورد وضعیت کارکنان عوارضی آزادراه های استان که روز گذشته مقابل استانداری تجمع کردند، توضیحاتی ارایه داد.

علی برجعلیزاده روز یکشنبه در این خصوص گفت: طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزاد راهها یک طرح ملی بوده که توسط شرکت ساخت و توسعه آزادراه های کشور و به منظور روان سازی ترافیک حمل و نقل از بامداد 28 اسفند ماه سال 1397 با هدف توسعه فناوری های نوین در حوزه حمل و نقل و سرعت بخشی ، سهولت استفاده و ارتقای کیفیت در جهت شناسایی و وصول خودکار عوارض تردد در آزادراههای کشور آغاز شد و هم اکنون در حال اجرا است و تا پایان شهریور ماه در کل کشور به اجرا در خواهد آمد.
وی با اشاره به شرایط نیروهای انسانی فعال در گیت های عوراضی آزادراه های استان قزوین افزود: بر اساس دستورات ابلاغی، این نیروها تاکنون کلیه حقوق و مزایای خود را به طور کامل دریافت نموده اند و در حال حاضر براساس موافقت معاونت وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعدادی از این نیروها از طریق شرکت سپندار ( مجری و طرف قرارداد طرح ) جذب و تعدادی هم از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در امور راهداری به کار گرفته شده اند که حقوق و مزایای آنان بر اساس شرایط جدید و بر اساس قوانین پرداخت دولتی خواهد بود و افرادی هم اگر تمایل به ادامه همکاری با شرایط جدید را نداشته باشند با آنها مطابق مقررات خاتمه همکاری اعمال خواهد شد.

روز گذشته جمعی از کارکنان عوارضی های آزادراه های استان قزوین در مقابل استانداری تجمع و خواستار  پیگیری وضعیت و آینده کاری خود شده بودند.

این افراد اظهار داشتند که با الکترونیکی شدن پرداخت عوارضی ها نگران آینده و امنیت شغلی خود هستند.

در حال حاضر پرداخت عوارضی در آزادراه های قزوین-کرج و قزوین-زنجان به طور الکترونیکی انجام می شود.

3013